A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról

A Kormány a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott károk hatékony enyhítése érdekében

1. egyetért az 1. mellékletben szereplő kulturális intézmények, illetve szervezetek 1. melléklet szerinti támogatásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 9. Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy 2020. évben az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon az emberi erőforrások minisztere bevonásával

a) 1 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 12. Művészeti intézmények cím javára,

b) 2 060 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára,

c) 200 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára,

d) 330 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 1. Filmszakmai támogatások jogcímcsoport javára,

e) 2 020 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenység és egyéb szakmai feladatok jogcímcsoport javára,

f) 1 295 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára,

g) 5 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 9. Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy 2020. évben az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyar Művészeti Akadémia bevonásával 1 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozathoz * 

A koronavírus-világjárvány okozta gazdasági nehézségek enyhítése érdekében kulturális intézmények, szervezetek támogatása

Kulturális intézmények 2020/2021. évi működési célú, kiegészítő forrásigénye
Kedvezményezett Támogatás forintban
Magyar Állami Operaház 500 000 000
Budapesti Operettszínház 500 000 000
Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ NKft. 300 000 000
Müpa Budapest - Művészetek Palotája NKft. 300 000 000
Honvéd Együttes Művészeti NKft. 100 000 000
Magyar Nemzeti Múzeum 500 000 000
Szépművészeti Múzeum 500 000 000
Országos Széchényi Könyvtár 300 000 000
Magyar Nemzeti Levéltár 120 000 000
Hagyományok Háza 200 000 000
Néprajzi Múzeum 200 000 000
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 340 000 000
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nzrt. 330 000 000
Magyar Természettudományi Múzeum 100 000 000
Nemzeti Filmszínház Nkft. 25 000 000
További működési célú támogatások
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása céljából 5 000 000 000
Állatkertek támogatása 900 000 000
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. részére országos szövetségek támogatása céljából 1 000 000 000
Programtámogatások
Hármashangzat Freskó / a zene- és a képzőművészet találkozása térben és időben / 9 pilléres programjavaslat; alkotásösztönzés támogatása céljából az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület részére 120 000 000
Magas minőségű vidéki komolyzenei koncertek online közvetítése - Filharmónia Magyarország (technikai berendezés vásárlása és bérlése, személyzet költségei) 300 000 000
A Filharmónia Magyarország hangversenyei az ország 30 városában változatos programokkal, minőségi előadásokkal, esetlegesen társművészeti kapcsolódással 70 000 000
Zenei fesztiválok támogatása, amelyek koordinátora a Filharmónia Magyarország 200 000 000
Magyar Művészeti Akadémia
Alkotók, előadóművészek támogatása alapanyagok, művészeti kellékek, szakirodalom vásárlása érdekében 750 000 000
Művészeti szervezetek támogatása (országos művészeti szervezetek támogatása: 50 000 000 forint, Művészetek Háza Programok: 200 000 000 forint) 250 000 000
Könyv- és folyóirat-kiadók szakmai-kiadói terveinek támogatása 500 000 000

  Vissza az oldal tetejére