A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2046/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

állami tulajdonú ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

A Kormány

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés n) pontja alapján úgy határoz, hogy - a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.) tudományos, oktatási és kutatási tevékenységének bővítése és terjesztése, a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében - az állam 1/1 arányú tulajdonában álló, Budapest I. kerület belterület 6667 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), valamint az Ingatlanban található és annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges állami tulajdonú ingóságok a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány részére versenyeztetés mellőzésével, a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéken értékesítésre kerüljenek;

2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott társadalompolitikai közérdekű célok eléréséhez szükséges, a tulajdonjog átruházására irányuló adásvételi szerződés megkötéséről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a független ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés rendelkezésre állását követő 60 napon belül


  Vissza az oldal tetejére