A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL (EPSO) (2020/C 374 A/01) KÖZLEMÉNYE

függelékről a nyílt versenyvizsga-felhíváshoz - EPSO/AD/372/19 - Tanácsos az ellenőrzés területén (AD 5/AD 7) * 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 156. A, 2019. május 7.)

1. A Covid19-világjárvány miatt az EPSO-nak 2020. március 6-tól kezdődően meg kellett szakítania és fel kellett függesztenie az értékelőközponttal kapcsolatos összes tevékenységét Brüsszelben és Luxembourgban annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok utasításaiban és iránymutatásaiban foglalt összes megfelelő óvintézkedést. Ez az értékelőközpont napján sorra kerülő számítógépes tesztek megszervezését is érintette. Az EPSO eredetileg azt tervezte, hogy több versenyvizsga értékelőközpontját 2020. szeptember közepétől indítja újra. Tekintettel azonban a jelenlegi Covid19-helyzetre (a nemzeti hatóságok olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek népegészségügyi okokból megtiltják a nagy létszámú összejöveteleket és korlátozzák az utazást), belátható időn belül nem lehet fizikai jelenléttel járó teszteket szervezni az EPSO épületeiben. Mivel a feleletválasztós tesztekre a tervek szerint az értékelőközpont napján került volna sor, az EPSO-nak alternatív vizsgáztatási módszereket kellett találnia. Ezért a feleletválasztós tesztekre most az EPSO akkreditált vizsgaközpontjainak egyikében kerül sor.

2. A nyílt versenyvizsgák észszerű határidőn belüli lezárása érdekében az EPSO (virtuálisan) online vizsgákat szervez az értékelőközpontban zajló vizsgák helyettesítésére. A virtuálisan lebonyolított online vizsga lehetővé teszi a pályázó számára, hogy otthon, az irodában stb. vegyen részt a vizsgán anélkül, hogy az EPSO valamelyik vizsgaközpontjába kellene utaznia. Az ilyen vizsgákra a továbbiakban online videokonferencia útján kerül sor. A pályázó minden technikai részletről kellő időben értesül, beleértve az arra vonatkozó utasításokat is, hogy hogyan tesztelje az internetes kapcsolatot a vizsga tényleges napja előtt. A vizsgákra szóló meghívókat a pályázó EPSO-fiókjában tesszük közzé. A pályázónak hetente legalább kétszer be kell jelentkeznie az EPSO-fiókjába.

3. Egyes pályázók már 2020. március 6. előtt személyesen részt vettek az értékelőközpont vizsgáin.

E vizsgák eredményei a csoportgyakorlat kivételével érvényesek maradnak, amelyet egy másik vizsga vált fel: a készségvizsgáló szituációs interjú.

Az a pályázó, akik 2020. március 6. előtt nem vett részt személyesen az értékelőközpont vizsgáin, és aki személyesen már nem is tud a vizsgán megjelenni, az értékelőközpont valamennyi vizsgáját egy vagy több napon keresztül, virtuálisan teheti le.

4. Az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében minden pályázónak ugyanazokon a vizsgákon kell részt vennie. A csoportgyakorlat távolról nem bonyolítható le kielégítő módon. Ha technikai problémák merülnének fel, az negatívan befolyásolná a csoport dinamikáját, és ez hátrányosan érintené a részt vevő pályázókat. Ezért minden pályázónak (beleértve azokat is, akik már elvégezték a csoportgyakorlatot) készségvizsgáló szituációs interjún kell részt vennie, amelyet távolról, online videokonferencián keresztül bonyolítanak le, és amely körülbelül 30-40 percet vesz igénybe.

A készségvizsgáló szituációs interjún számos általános készséget tesztelnek (elemző- és problémamegoldó készség; tanulási és fejlődési képesség; szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége; munkabírás és rugalmasság; együttműködési képesség és vezetői készség) oly módon, hogy megkérdezik a pályázót arról, hogy egy adott helyzetben hogyan reagálna. Az interjú során a pályázó „négyszemközti” beszélgetést folytat egy képzett interjúztatóval, aki félig strukturált forgatókönyv szerint további információkkal szolgál az interjú során.

Körülbelül két-három héttel a készségvizsgáló szituációs interjú vizsgaidőszaka előtt a pályázó írásban egy feladatot és a felkészülését segítő háttér-információkat kap. A feladat szerint a pályázónak az egyik munkatársát kell helyettesítenie, és különböző feladatokat és helyzeteket kell megoldania, amiről az interjú során beszélgetést folytat az interjúztatóval. Az interjú során további szituációk is sorra kerülnek, amelyek nem az írásban megkapott feladaton alapulnak. A pályázó az interjú során betekinthet az írásban megkapott feladatba és a háttér-információkba.

A pályázót egy uniós alkalmazott hallgatja meg. A vizsgabizottság két tagja figyeli és értékeli minden egyes pályázó teljesítményét, és pontozza a vizsgán felmért készségeket. Az interjúztató nem vesz részt a pályázó értékelésében.


  Vissza az oldal tetejére