A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.VII.15. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2020. (VI. 4.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában adott felhatalmazás alapján a következő normatív utasítást adom ki:

1. § 2020. július 15. napjáig a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: Igsz.) rendelkezéseit az ezen utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Véleményező összbírói értekezletet csak a járványügyi intézkedések megtartásával, elsődlegesen szabad térben lehet tartani, amennyiben a jelenlévők között a legalább kétméteres szociális távolság megtartása biztosítható.

(2) Zárt épületrészben véleményező összbírói értekezlet akkor tartható, ha az (1) bekezdésben meghatározott követelményeken túl a levegő fertőtlenítése is biztosított.

(3) A véleményező összbírói értekezleten csak a meghívóban szereplő, előre meghatározott időpontra megérkezett bíró vehet részt. A véleményező összbírói értekezlet befejezését követően a résztvevő köteles a helyszínt haladéktalanul elhagyni.

(4) A véleményező összbírói értekezlet résztvevői számára a szájmaszk használata kötelező.

(5) A véleményező összbírói értekezlet során csak saját toll használható. A szavazás és a szavazat leadása során a gumikesztyű használata kötelező.

(6) A véleményező összbírói értekezlet során papírból készült aláíróív és urna használható. Az urnát az értekezletet követően meg kell semmisíteni.

(7) A véleményező összbírói értekezlet lebonyolítása során szavazófülke és iratkarantén nem alkalmazható.

(8) Amennyiben a véleményező összbírói értekezleten a szavazás elektronikus úton történik, a szavazás során alkalmazott eszközök érintési felületeinek fertőtlenítése kötelező.

3. § (1) Az Igsz. 40/A. § (1) bekezdése szerinti vezetői álláshely betöltése céljából a Bírósági Közlönyben közzétett és lejárt határidejű pályázattal érintett bíróság elnöke a véleményező összbírói értekezletet 2020. június 15. napjáig köteles összehívni.

(2) A 2. §-ban meghatározott követelmények megtartásáért a pályázattal érintett bíróság elnöke felel.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2020. július 15. napján hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére