A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (2020/C 440/26) VÉLEMÉNYE

a REACT-EU csomagról * 

Főelőadó: Mieczysław STRUK (PL/EPP), Pomeránia (Pomorskie) vajdaság elnöke
Referenciaszövegek: COM(2020) 451 final COM(2020) 450 final
COM(2020) 452 final
COM(2020) 447 final

I. MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU)

COM(2020) 451 final

1. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész A jogi aktus címe
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-vi-lágjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU)

Indokolás
A Covid19-világjárvány és a belső határok számos tagállamban alkalmazott egyoldalú lezárása jelentős károkat okozott a határ menti régiókban, és ezeket megfelelően kezelni kell.
2. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész (1) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A tagállamokat példa nélküli módon érinti a Covid19-vi-lágjárvány következményeképpen kialakult válság. A válság visszaveti a tagállamok növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben és gazdaságuk más ágazataiban szükséges közberuházások hirtelen és jelentős növekedése miatt kialakult súlyos likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan kivételes helyzet állt elő, amely egyedi intézkedéseket kíván. A tagállamokat példa nélküli módon érinti a Covid19-vi-lágjárvány következményeképpen kialakult válság. A válság növelte a szegénység és a társadalmi szakadékok elmélyülésének kockázatát az EU-ban, visszaveti a tagállamok növekedését, ez pedig tovább súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben és gazdaságuk más ágazataiban szükséges közberuházások hirtelen és jelentős növekedése miatt kialakult súlyos likviditási hiányt. Ezáltal egy olyan kivételes helyzet állt elő, amely egyedi intézkedéseket kíván.
3. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész (4) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelettel összhangban és az ahhoz rendelt források keretein belül az európai beruházási és strukturális alapok keretében helyreállítási és rezilienciaépítési intézkedéseket kell végrehajtani a Covid19-válság példa nélküli hatásainak kezelése érdekében. Az ilyen kiegészítő források felhasználásakor biztosítani kell az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendeletben előírt határidők betartását. Ezenfelül a gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú kiegészítő forrásokat a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén kell rendelkezésre bocsátani. Az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelettel összhangban és az ahhoz rendelt források keretein belül az európai beruházási és strukturális alapok keretében helyreállítási és rezilienciaépítési intézkedéseket kell végrehajtani a Covid19-válság példa nélküli hatásainak kezelése érdekében. Ezenfelül a gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú kiegészítő forrásokat a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén kell rendelkezésre bocsátani.

Indokolás
Nagyobb rugalmasságra van szükség.
4. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
(5) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében rendkívüli jelleggel további 58 272 800 000 EUR-t (folyó árakon) kell a strukturális alapokhoz kötődő költségvetési kötelezettségvállalásként rendelkezésre bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es évre, hogy a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításában leginkább érintett tagállamok és régiók támogatáshoz jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő operatív programok révén a forrásokat mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 2020-ra szóló források a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú ráfordításainak növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re szóló források az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származnak. A kiegészítő források egy részét a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A Bizottságnak tagállamonként le kell bontania a fennmaradó kiegészítő forrásokat, és az allokációs módszer alapját a tagállamok viszonylagos jólétét jelző legfrissebb objektív statisztikai adatok, valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke képezi. Tekintettel a legkülső régiók gazdaságainak és társadalmainak sebezhetőségére, az allokációs módszernek e régiók számára célzott kiegészítő összeget kell elkülönítenie. A válság folyamatosan változó hatásaira való tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen allokációs módszer alapján, a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai adatok felhasználásával felül kell vizsgálni, a kiegészítő források 2022. évi részletének felosztása céljából. A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés keretében rendkívüli jelleggel további 58 272 800 000 EUR-t (folyó árakon) kell a strukturális alapokhoz kötődő költségvetési kötelezettségvállalásként rendelkezésre bocsátani a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es évre, valamint - amennyiben azt valamely irányító hatóság kéri és valamely tagállam megindokolja - a 2023-as és a 2024-es évre is, hogy a Covid19-világjár-vány okozta válság elhárításában leginkább érintett tagállamok és régiók támogatáshoz jussanak, vagy előkészíthessék a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást; a cél az, hogy a meglévő operatív programok révén a forrásokat mielőbb a reálgazdaságba forgassák. A 2020-ra szóló források a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú ráfordításainak növeléséből, míg a 2021-re és 2022-re, valamint adott esetben 2023-ra és 2024-re szóló források az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származnak. A kiegészítő források egy részét a Bizottság által kezdeményezett technikai segítségnyújtásra kell fordítani. A Bizottságnak tagállamonként le kell bontania a fennmaradó kiegészítő forrásokat, és az allokációs módszer alapját a tagállamok viszonylagos jólétét jelző legfrissebb objektív statisztikai adatok, valamint a jelenlegi válság gazdaságukra és társadalmaikra gyakorolt hatása és mértéke képezi. Tekintettel a legkülső régiók gazdaságainak és társadalmainak sebezhetőségére, az allokációs módszernek e régiók számára célzott kiegészítő összeget kell elkülönítenie. A válság folyamatosan változó hatásaira való tekintettel a bontást 2021-ben ugyanezen allokációs módszer alapján, a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai adatok felhasználásával felül kell vizsgálni, a kiegészítő források 2022. évi részletének, valamint adott esetben 2023. és 2024. évi részleteinek felosztása céljából.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
5. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
(7) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Annak érdekében, hogy a tagállamok a lehető legnagyobb rugalmasság mellett alakíthassák ki a Covid19-világjárvány okozta válság elhárítására szolgáló intézkedéseiket, illetve készíthessék elő a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást, a Bizottságnak tagállamonként kell megállapítania az allokációkat. Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a leginkább rászorulók támogatására is fel lehessen használni. Ezenkívül meg kell határozni a tagállamok kezdeményezése nyomán nyújtandó technikai segítségnyújtásra elkülönített összegek felső határát is, és a lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket az ERFA és az ESZA támogatásában részesülő operatív programokhoz rendeljék. Leszögezendő, hogy a kiegészítő források esetében nincs szükség a minimális ESZA-részarány alkalmazására. A kiegészítő források várható gyors elköltésére való tekintettel a kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat csak az operatív programok lezárásakor kell visszavonni. Annak érdekében, hogy a tagállamok a lehető legnagyobb rugalmasság mellett alakíthassák ki a Covid19-világjárvány okozta válság elhárítására szolgáló intézkedéseiket, illetve készíthessék elő a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást, a Bizottságnak tagállamonként kell megállapítania az allokációkat. A regionális és helyi önkormányzatokat azonban erőteljesen be kell vonni a határozott többszintű kormányzási megközelítést alkalmazó projektek előkészítésébe és végrehajtásába. Rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a kiegészítő forrásokat a leginkább rászorulók támogatására is fel lehessen használni. Ezenkívül meg kell határozni a tagállamok kezdeményezése nyomán nyújtandó technikai segítségnyújtásra elkülönített összegek felső határát is, és a lehető legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára ahhoz, hogy ezeket az összegeket az ERFA és az ESZA támogatásában részesülő operatív programokhoz rendeljék. A kiegészítő források várható gyors elköltésére való tekintettel a kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat csak az operatív programok lezárásakor kell visszavonni.

Indokolás
Az ESZA-t nem szabad gyengíteni.
6. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
(14) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Annak érdekében, hogy a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a jelenlegi programozási időszakon belül mielőbb felhasználhassák, indokolt a tagállamokat kivételes jelleggel mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, a teljesítménytartalék, az eredményességmérési keret alkalmazása és a tematikus koncentráció - így a fenntartható városfejlesztésre fordítható ERFA-forrásokra megállapított küszöbértékek - követelménye alól, és a kiegészítő források esetében hasonlóképpen el kell tekinteni a kommunikációs stratégia kidolgozásától. Lényeges azonban, hogy a tagállamok 2024. december 31-ig legalább egy értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben értékelik a kiegészítő források eredményességét, hatékonyságát és hatását, valamint azt, hogy azok miként járultak hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez. Annak érdekében, hogy az információkat uniós szinten is össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a tagállamokat arra ösztönzi, hogy az értékelést az általa kidolgozott programspecifikus mutatók alapján készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell arról is, hogy a tagállamok és az irányító hatóságok a tájékoztatással, kommunikációval és láthatósággal kapcsolatos feladataik ellátása során fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, és felhívják különösen a potenciális kedvezményezettek, a kedvezményezettek, a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjei és a nyilvánosság figyelmét a kiegészítő források meglétére, mértékére és az azokból származó további támogatásra. Annak érdekében, hogy a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését célzó kiegészítő forrásokat a jelenlegi programozási időszakon belül mielőbb felhasználhassák, indokolt a tagállamokat kivételes jelleggel mentesíteni az előzetes feltételrendszerek, a teljesítménytartalék, az eredményességmérési keret alkalmazása és a tematikus koncentráció - így a fenntartható városfejlesztésre fordítható ERFA-forrásokra megállapított küszöbértékek - követelménye alól, és a kiegészítő források esetében hasonlóképpen el kell tekinteni a kommunikációs stratégia kidolgozásától. Lényeges azonban, hogy a tagállamok 2024. december 31-ig, vagy a kiegészítő források 2023. és 2024. évi költségvetési kötelezettségvállalásokhoz való rendelkezésre bocsátása esetén 2026. december 31-ig legalább egy értékelés elkészítéséről gondoskodjanak, amelyben értékelik a kiegészítő források eredményességét, hatékonyságát és hatását, valamint azt, hogy azok miként járultak hozzá az új, célzott tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez. Annak érdekében, hogy az információkat uniós szinten is össze lehessen hasonlítani, a Bizottság a tagállamokat arra ösztönzi, hogy az értékelést az általa kidolgozott programspecifikus mutatók alapján készítsék el. Ezenfelül gondoskodni kell arról is, hogy a tagállamok és az irányító hatóságok a tájékoztatással, kommunikációval és láthatósággal kapcsolatos feladataik ellátása során fokozott láthatóságot biztosítsanak az Unió által bevezetett rendkívüli intézkedéseknek és forrásoknak, és felhívják különösen a potenciális kedvezményezettek, a kedvezményezettek, a résztvevők, a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjei és a nyilvánosság figyelmét a kiegészítő források meglétére, mértékére és az azokból származó további támogatásra.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
7. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
(21) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 135. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet vagy a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat azon módosításai, amelyeket e megállapodás hatálybalépésének napján vagy azt követően fogadnak el, nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, amennyiben ezek a módosítások kihatnak az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire. Az e rendelet alapján 2020-ra nyújtott támogatásokhoz a többéves pénzügyi keret megemelt kiadási plafonja, 2021 és 2022 tekintetében pedig az Unió saját forrásainak megemelt felső határa biztosít finanszírozást, ami hatással lenne az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségére. Ezért ez a rendelet nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (1) 135. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (2) vagy a 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (3) azon módosításai, amelyeket e megállapodás hatálybalépésének napján vagy azt követően fogadnak el, nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, amennyiben ezek a módosítások kihatnak az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire. Az e rendelet alapján 2020-ra nyújtott támogatásokhoz a többéves pénzügyi keret megemelt kiadási plafonja, 2021 és 2022, valamint adott esetben 2023 és 2024 tekintetében pedig az Unió saját forrásainak megemelt felső határa biztosít finanszírozást, ami hatással lenne az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségére. Ezért ez a rendelet nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban,
_________
(
1) HL L 29., 2020.1.31., 7. o.
(2) A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
(3) A Tanács 2014/335/EU, Euratom határozata (2014. május 26.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.).

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
8. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés első pont
1303/2013/EU rendelet
91. cikk (1a) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 91. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: A 91. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben említett globális forrásokon felül folyó árakon 5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell a 2020. évre gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú költségvetési kötelezettségvállalásokra rendelkezésre bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére allokálni.” „(1a) Az (1) bekezdésben említett globális forrásokon felül 2018-as változatlan árakon 5 000 000 000 EUR kiegészítő forrást kell a 2020. évre gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú költségvetési kötelezettségvállalásokra rendelkezésre bocsátani, és az ERFA és az ESZA részére allokálni.”

Indokolás
A 2018-as változatlan árak alkalmazása összhangban van az Európai Tanács 2020. július 17-21-i rendkívüli ülésének következtetéseivel * .
9. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92a. cikk, első és második bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelet 2. cikkében említett intézkedéseket a strukturális alapok keretében az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában szereplő összegből folyó árakon 53 272 800 000 EUR összegben kell végrehajtani, az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és (8) bekezdésére is figyelemmel. Az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelet 2. cikkében említett intézkedéseket a strukturális alapok keretében az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában szereplő összegből folyó árakon 53 272 800 000 EUR összegben kell végrehajtani, az említett rendelet 4. cikke (3), (4) és (8) bekezdésére is figyelemmel.
Ezek a 2021-re és 2022-re szóló kiegészítő források a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése szerint külső címzett bevételnek minősülnek. Ezek a 2021-re és 2022-re szóló kiegészítő források a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése szerint külső címzett bevételnek minősülnek. A REACT-EU keretében hozott rugalmassági intézkedéseknek a 2023-as és 2024-es évekre történő meghosszabbításáról felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján lehet határozni.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
10. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1303/2013/EU rendelet
Alcím módosítása
92b. cikk
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések (REACT-EU) A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések (REACT-EU)

Indokolás
A Covid19-világjárvány és a belső határok számos tagállamban alkalmazott egyoldalú lezárása jelentős károkat okozott a határ menti régiókban, és ezeket megfelelően kezelni kell.
11. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (1) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. cikkben említett kiegészítő forrásokat (a továbbiakban: kiegészítő források) a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-vi-lágjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást célzó támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás végrehajtására és az e cikk (10) bekezdésében említett tematikus célkitűzést végrehajtó műveletekre kell fordítani. A 91. cikk (1a) cikkében és a 92a. cikkben említett kiegészítő forrásokat (a továbbiakban: kiegészítő források) a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés keretében kell rendelkezésre bocsátani a Covid19-világjár-vány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást célzó támogatásra (REACT-EU). A kiegészítő forrásokat az e cikk (6) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás végrehajtására és az e cikk (10) bekezdésében említett tematikus célkitűzést végrehajtó műveletekre kell fordítani.

Indokolás
A Covid19-világjárvány és a kezdeti lezárások pusztító hatást gyakoroltak a határokon átnyúló együttműködésre. A területi együttműködési célkitűzés alá tartozó projekteknek, beleértve a határokon átnyúló együttműködést is, támogathatónak kell lenniük.
12. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (2) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A kiegészítő forrásokat a 91. cikkben meghatározott globális forrásokon felül a 2020-2022. évre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások teljesítésére a következők szerint kell rendelkezésre bocsátani: A kiegészítő forrásokat a 91. cikkben meghatározott globális forrásokon felül a 2020-2022. évre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások teljesítésére a következők szerint kell rendelkezésre bocsátani:
- 2020: 5 000 000 000 EUR; - 2020: 5 000 000 000 EUR;
- 2021: 42 434 400 000 EUR; - 2021: 34 615 620 000 EUR;
- 2022: 10 820 400 000 EUR. - 2022: 18 639 180 000 EUR.
A 2020-ra szóló kiegészítő forrásokat a 91. cikk (1a) bekezdésében meghatározott kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre bocsátani. A 2020-ra szóló kiegészítő forrásokat a 91. cikk (1a) bekezdésében meghatározott kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre bocsátani.
A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő forrásokat a 92a. cikkben meghatározott kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre bocsátani. A 92a. cikkben meghatározott kiegészítő forrásokból folyó árakon 18 000 000 EUR összegig igazgatási kiadások is támogathatók. A 2021-re és a 2022-re szóló kiegészítő forrásokat a 92a. cikkben meghatározott kiegészítő forrásokból kell rendelkezésre bocsátani. E rendelet felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, valamely irányító hatóság kérésére történő és valamely tagállam által indokolt felülvizsgálata útján kiegészítő források a 2023-as és 2024-es költségvetési kötelezettségvállalásokhoz is rendelkezésre állhatnak. A 92a. cikkben meghatározott kiegészítő forrásokból 2018-as változatlan árakon 18 000 000 EUR összegig igazgatási kiadások is támogathatók.

Indokolás
A rendelkezésre bocsátandó forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalást egyenletesebben kell elosztani 2021 és 2022 során (2021-ben 65%, 2022-ben 35%), hogy a 2014-2020-as operatív programok lezárásakor és a 2021-2027-es operatív programok elindításakor kevesebb adminisztratív teher háruljon az irányító hatóságokra és a kedvezményezettekre. Az igazgatási kiadások támogatására szolgáló kiegészítő forrásokat változatlan árakon kell meghatározni. Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
13. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (4) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén határozatot fogad el, amelyben a strukturális alapok 2020-as és 2021-es előirányzataiként, a VIIa. mellékletben meghatározott feltételeknek és módszertannak megfelelően meghatározza a kiegészítő források tagállamonkénti bontását. Az említett határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló adatok alapján meg lehessen állapítani a kiegészítő források 2022. évi bontását. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén határozatot fogad el, amelyben a strukturális alapok 2020-as és 2021-es előirányzataiként, a VIIa. mellékletben meghatározott feltételeknek és módszertannak megfelelően meghatározza a kiegészítő források tagállamonkénti bontását. Az említett határozatot 2021-ben felül kell vizsgálni, hogy a 2021. október 19-ig rendelkezésre álló adatok alapján meg lehessen állapítani a kiegészítő források 2022. évi bontását. A határozatot adott esetben 2022-ben is felül kell vizsgálni, a 2023. és 2024. évi költségvetési kötelezettségvállalásokkal összefüggésben. A felülvizsgálatok biztosítják, hogy az operatív programokat ne érje kedvezőtlen hatás.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
14. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (5) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 76. cikk első albekezdésétől eltérve a kiegészítő források költségvetési kötelezettségvállalásait mindegyik alap és az összes érintett operatív program esetében 2020-ra, 2021-re és 2022-re kell megtenni. A 76. cikk első albekezdésétől eltérve a kiegészítő források költségvetési kötelezettségvállalásait mindegyik alap és az összes érintett operatív program esetében 2020-ra, 2021-re és 2022-re kell megtenni.
A 76. cikk második albekezdésében említett jogi kötelezettségvállalás 2021-re és 2022-re vonatkozóan az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett időpontban lép hatályba. A 76. cikk második albekezdésében említett jogi kötelezettségvállalás 2021-re és 2022-re vonatkozóan az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett időpontban lép hatályba.
A 76. cikk harmadik és negyedik albekezdése a kiegészítő forrásokra nem alkalmazandó. A 76. cikk harmadik és negyedik albekezdése a kiegészítő forrásokra nem alkalmazandó.
A költségvetési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a II. rész IX. címének IV. fejezetében és a 136. cikkben meghatározott kötelezettségvállalás-visszavonási szabályokat kell alkalmazni a 92a. cikkben említett kiegészítő forrásokon alapuló költségvetési kötelezettségvállalásokra. A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének c) pontjától eltérve a kiegészítő források nem használhatók fel egy következő programra vagy intézkedésre. A költségvetési rendelet 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a II. rész IX. címének IV. fejezetében és a 136. cikkben meghatározott kötelezettségvállalás-visszavonási szabályokat kell alkalmazni a 92a. cikkben említett kiegészítő forrásokon alapuló költségvetési kötelezettségvállalásokra. A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének c) pontjától eltérve a kiegészítő források nem használhatók fel egy következő programra vagy intézkedésre.
A 86. cikk (2) bekezdésétől és a 136. cikk (1) bekezdésétől eltérve a kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a programok lezárásakor követendő szabályokkal összhangban kell visszavonni. A 86. cikk (2) bekezdésétől és a 136. cikk (1) bekezdésétől eltérve a kiegészítő forrásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat a programok lezárásakor követendő szabályokkal összhangban kell visszavonni.
Az ERFA és az ESZA keretében programozásra rendelkezésre álló kiegészítő forrásokat minden tagállam operatív programokhoz rendeli. Az ERFA és az ESZA keretében programozásra rendelkezésre álló kiegészítő forrásokat minden tagállam operatív programokhoz rendeli.
A 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a kiegészítő források egy része az ERFA-hoz és az ESZA-hoz való allokációt megelőzően vagy azzal egyidejűleg a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (a továbbiakban: FEAD) támogatásának növelésére is fordítható. A 92. cikk (7) bekezdésétől eltérve a kiegészítő források egy része az ERFA-hoz és az ESZA-hoz való allokációt megelőzően vagy azzal egyidejűleg a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (a továbbiakban: FEAD) és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatásának növelésére is fordítható.
Eredeti allokációjukat követően a kiegészítő források - az operatív program módosítása céljából a 30. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott tagállami kérelem nyomán - átcsoportosíthatók az ERFA és az ESZA között, tekintet nélkül a 92. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett százalékarányokra. Eredeti allokációjukat követően a kiegészítő források - az operatív program módosítása céljából a 30. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott tagállami kérelem nyomán - átcsoportosíthatók az ERFA és az ESZA között, tekintet nélkül a 92. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett százalékarányokra.
A 30. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó a kiegészítő forrásokra. E források nem számítandók bele az említett bekezdésben meghatározott felső határok kiszámításának alapjába. A 30. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó a kiegészítő forrásokra. E források nem számítandók bele az említett bekezdésben meghatározott felső határok kiszámításának alapjába.
A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének f) pontja alkalmazásában az előirányzatok ugyanazon célkitűzés érdekében történő felhasználására vonatkozó feltétel az ilyen átcsoportosítások esetében nem alkalmazandó. Az átcsoportosítások csak a folyó évre vagy a pénzügyi tervben szereplő következő évekre vonatkozhatnak. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének f) pontja alkalmazásában az előirányzatok ugyanazon célkitűzés érdekében történő felhasználására vonatkozó feltétel az ilyen átcsoportosítások esetében nem alkalmazandó. Az átcsoportosítások csak a folyó évre vagy a pénzügyi tervben szereplő következő évekre vonatkozhatnak.
A 92. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelmények nem alkalmazandók az eredeti allokációra vagy annak későbbi átcsoportosításaira. A 92. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelmények nem alkalmazandók az eredeti allokációra vagy annak későbbi átcsoportosításaira.
A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a 92. cikk (5) bekezdésével összhangban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített összegek változatlanok maradnak. A beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a 92. cikk (5) bekezdésével összhangban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített összegek változatlanok maradnak.
A kiegészítő forrásokat annak az alapnak a szabályaival összhangban kell felhasználni, amelyhez azokat hozzárendelték vagy átcsoportosították. A kiegészítő forrásokat annak az alapnak a szabályaival összhangban kell felhasználni, amelyhez azokat hozzárendelték vagy átcsoportosították.
15. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezd és második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (5) bekezdés hatodik albekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Az ERFA és az ESZA keretében programozásra rendelkezésre álló kiegészítő forrásokat minden tagállam operatív programokhoz rendeli. Az ERFA és az ESZA keretében programozásra rendelkezésre álló kiegészítő forrásokat minden tagállam operatív programokhoz rendeli a partnerség és többszintű kormányzás 5. cikkben rögzített elvével összhangban.

Indokolás
A kiegészítő források elosztásával kapcsolatos döntéshozatalban aktív szerepet kell szánni a regionális és helyi önkormányzatoknak és más illetékes érintett feleknek.
16. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (7) bekezdés, második és harmadik albekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 134. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a 2021., 2022. és 2023. évi éves előfinanszírozás tekintetében az operatív programhoz az alapokból a teljes programozási időszakban nyújtott támogatás összege a kiegészítő forrásokat is magában foglalja. A 134. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a 2021., 2022., 2023. és 2024. évi éves előfinanszírozás tekintetében az operatív programhoz az alapokból a teljes programozási időszakban nyújtott támogatás összege a kiegészítő forrásokat is magában foglalja.
Az első albekezdésben említett kiegészítő kezdeti előfinanszírozásként kifizetett összeg legkésőbb az operatív program lezárásakor teljes egészében kivezetésre kerül a Bizottság számláiból. Az első albekezdésben említett kiegészítő kezdeti előfinanszírozásként kifizetett összeg legkésőbb az operatív program lezárásakor teljes egészében kivezetésre kerül a Bizottság számláiból.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához. Ezért javasoljuk, hogy ragaszkodjunk az Európai Bizottság javaslatához, amely összhangban van az Európai Parlament által elfogadott REGI-jelentéssel.
17. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (8) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A technikai segítségnyújtásra fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a (10) bekezdésben meghatározott tematikus célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a Covid19-világjárvány okozta válság elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást előkészítő műveletek támogatására. A technikai segítségnyújtásra fordítottakon kívüli kiegészítő forrásokat a (10) bekezdésben meghatározott tematikus célkitűzés keretén belül kell felhasználni, a Covid19-világjárvány okozta válság elhárítását előmozdító vagy a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítást előkészítő műveletek támogatására.
A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy vagy több már meglévő operatív program külön prioritási tengelyéhez vagy tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben említett új operatív programhoz rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől eltérve a program a 2022. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, a fenti (4) bekezdésre is figyelemmel. A kiegészítő forrásokat a tagállamok egy vagy több már meglévő operatív program külön prioritási tengelyéhez vagy tengelyeihez, vagy a (11) bekezdésben említett új operatív programhoz rendelhetik. A 26. cikk (1) bekezdésétől eltérve a program a 2022. december 31-ig tartó, vagy a (2) bekezdésben említett eltérés alkalmazása esetén a 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, e cikk (4) bekezdésére is figyelemmel.
Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat elsősorban az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy beruházási támogatásokra, a digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak alapvető szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, valamint a válság által leginkább sújtott ágazatoktól függő régiókban bevezetendő gazdasági intézkedésekre kell fordítani. Az ERFA esetében a kiegészítő forrásokat elsősorban az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékekbe és szolgáltatásokba való beruházásokra, kkv-knak nyújtandó működőtőke- vagy beruházási támogatásokra, a digitális és zöld gazdaságra való átálláshoz hozzájáruló beruházásokra, a polgároknak alapvető szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákra, valamint a válság által leginkább sújtott ágazatoktól függő régiókban bevezetendő gazdasági intézkedésekre kell fordítani.
Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat elsősorban a munkahelyek megtartására kell felhasználni, ideértve a csökkentett munkaidős foglalkoztatást és az önfoglalkoztatók támogatását, mely abban az esetben is nyújtható, ha az nem párosul aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok előírnak ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források támogatják továbbá a munkahelyteremtést - különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők bevonásával -, a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedéseket, az oktatási és képzési tevékenységeket, a készségfejlesztést, és előtérbe helyezik a zöld és egyúttal digitális átállás előmozdítását, valamint az általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő szociális szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését. Az ESZA esetében a kiegészítő forrásokat elsősorban a munkahelyek megtartására kell felhasználni, ideértve a csökkentett munkaidős foglalkoztatást és az önfoglalkoztatók támogatását, mely abban az esetben is nyújtható, ha az nem párosul aktív munkaerőpiaci intézkedésekkel, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok előírnak ilyen intézkedéseket. A kiegészítő források támogatják továbbá a munkahelyteremtést - különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők bevonásával -, a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos intézkedéseket, az oktatási és képzési tevékenységeket, a készségfejlesztést, és előtérbe helyezik a zöld és egyúttal digitális átállás előmozdítását, valamint az általános érdekű, gyermekekre is kiterjedő szociális szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
18. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (9) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A (6) bekezdésben említett technikai segítségnyújtásra, valamint az (5) bekezdés hetedik albekezdésében említett, a FEAD-ra fordított kiegészítő források kivételével a kiegészítő forrásokat - a 9. cikkben meghatározott tematikus célkitűzéseket kiegészítve - olyan műveletek támogatására kell felhasználni, amelyek a Covid19-világjár-vány okozta válság elhárításának előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése elnevezésű új tematikus célkitűzés megvalósítását szolgálják. A (6) bekezdésben említett technikai segítségnyújtásra, valamint az (5) bekezdés hetedik albekezdésében említett, a FEAD-ra vagy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre fordított kiegészítő források kivételével a kiegészítő forrásokat - a 9. cikkben meghatározott tematikus célkitűzéseket kiegészítve - olyan műveletek támogatására kell felhasználni, amelyek a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítása és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítése elnevezésű új tematikus célkitűzés megvalósítását szolgálják.
Az első albekezdésben említett tematikus célkitűzés kizárólag a kiegészítő források programozására áll rendelkezésre. A 96. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjától eltérve az nem kombinálható más beruházási prioritásokkal. Az első albekezdésben említett tematikus célkitűzés kizárólag a kiegészítő források programozására áll rendelkezésre. A 96. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjától eltérve az nem kombinálható más beruházási prioritásokkal.
Mindemellett az első albekezdésben említett tematikus célkitűzés az ERFA-ból és az ESZA-ból származó kiegészítő források programozása és végrehajtása szempontjából egyetlen beruházási prioritást képez. Mindemellett az első albekezdésben említett tematikus célkitűzés az ERFA-ból és az ESZA-ból származó kiegészítő források programozása és végrehajtása szempontjából egyetlen beruházási prioritást képez.
Ha egy meglévő operatív programon belül egy vagy több, az első albekezdésben említett tematikus célkitűzésnek megfelelő külön prioritási tengelyt hoznak létre, a 96. cikk (2) bekezdése b) pontjának v. és vii. alpontjában felsorolt elemeket nem szükséges belefoglalni a prioritási tengely felülvizsgált operatív programban szereplő ismertetésébe. Ha egy meglévő operatív programon belül egy vagy több, az első albekezdésben említett tematikus célkitűzésnek megfelelő külön prioritási tengelyt hoznak létre, a 96. cikk (2) bekezdése b) pontjának v. és vii. alpontjában felsorolt elemeket nem szükséges belefoglalni a prioritási tengely felülvizsgált operatív programban szereplő ismertetésébe.
A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti felülvizsgált pénzügyi terv megállapítja a kiegészítő források 2020., 2021. és adott esetben 2022. évi allokációját, de nem határozza meg a teljesítménytartalékra vonatkozó ösz-szegeket, és nem tartalmaz régiókategóriánkénti bontást. A 96. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti felülvizsgált pénzügyi terv megállapítja a kiegészítő források 2020., 2021. és adott esetben 2022. évi allokációját, de nem határozza meg a teljesítménytartalékra vonatkozó ösz-szegeket, és nem tartalmaz régiókategóriánkénti bontást.
A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak megfelelően indokolniuk kell a programok módosítására irányuló kérelmüket, és abban ismertetniük kell, hogy a program módosításai várhatóan milyen hatást gyakorolnak a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítására és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítésére. A kérelmekhez csatolni kell a felülvizsgált programot. A 30. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak megfelelően indokolniuk kell a programok módosítására irányuló kérelmüket, és abban ismertetniük kell, hogy a program módosításai várhatóan milyen hatást gyakorolnak a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítására és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítésére. A kérelmekhez csatolni kell a felülvizsgált programot.
19. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (10) bekezdés, új albekezdés a negyedik albekezdés után
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 29. cikk (3) és (4) bekezdésétől és a 30. cikk (2) bekezdésétől eltérve a Bizottság a tagállam általi benyújtást követő legkésőbb tíz munkanapon belül jóváhagyja a meglévő operatív program módosítását vagy az új, célzott operatív programot.

Indokolás
A REACT-EU célkitűzéseinek keretében a felülvizsgált vagy új operatív programokat a lehető legrövidebb időn belül jóvá kell hagyni.
20. módosítás
COM(2020) 451 - 1. rész
1. cikk 1. bekezdés második pont
1303/2013/EU rendelet
92b. cikk (11) bekezdés második albekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 2024. december 31-ig legalább egy értékelés elkészítéséről gondoskodniuk kell, melyben értékelik a kiegészítő források eredményességét, hatékonyságát és hatását, valamint azt, hogy azok miként járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében említett tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez. Az 56. cikk (3) bekezdésétől és a 114. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamoknak 2024. december 31-ig, vagy amennyiben az e cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett eltérés alkalmazandó, 2026. december 31-ig legalább egy értékelés elkészítéséről gondoskodniuk kell, melyben értékelik a kiegészítő források eredményességét, hatékonyságát és hatását, valamint azt, hogy azok miként járultak hozzá az e cikk (10) bekezdésében említett tematikus célkitűzés céljainak eléréséhez.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához. Ezért javasoljuk, hogy ragaszkodjunk az Európai Bizottság javaslatához a kötelezettségvállalás visszavonásának szabályát és a 2024-ig történő meghosszabbítást illetően, amely összhangban van az Európai Parlament által elfogadott REGI-jelentéssel.
21. módosítás
COM(2020) 451 - 2. rész
1303/2013/EU rendelet
Melléklet, 2. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Az 1. pontban ismertetett szabályok egy tagállam tekintetében sem eredményezhetnek a 2020 és 2022 közötti teljes időszakra olyan allokációkat, amelyek meghaladják Az 1. pontban ismertetett szabályok egy tagállam tekintetében sem eredményezhetnek a 2020 és 2024 közötti teljes időszakra olyan allokációkat, amelyek meghaladják
a) a 2019-es reál-GDP-jük 0,07%-át azon tagállamok esetében, amelyek vásárlóerő-egységen (PPS) mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga magasabb, mint az EU-27 átlagának 109%-a; a) a 2019-es reál-GDP-jük 0,07%-át azon tagállamok esetében, amelyek vásárlóerő-egységen (PPS) mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga magasabb, mint az EU-27 átlagának 109%-a;
b) a 2019-es reál-GDP-jük 2,6%-át azon tagállamok esetében, amelyek vásárlóerő-egységen (PPS) mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga nem magasabb, mint az EU-27 átlagának 90%-a; b) a 2019-es reál-GDP-jük 2,6%-át azon tagállamok esetében, amelyek vásárlóerő-egységen (PPS) mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga nem magasabb, mint az EU-27 átlagának 90%-a;
c) azon tagállamok esetében, amelyek vásárlóerő-egységen (PPS) mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga meghaladja az EU-27 átlagának 90%-át, ám nem magasabb, mint az EU-27 átlagának 109%-a, a százalékos arányt a 2019-es reál-GDP-jük 0,07%-a és 2,6%-a közötti lineáris interpolációval kell kiszámítani, ami a százalékos felső határnak a jólét növekedésével összhangban történő arányos csökkentéséhez vezet. c) azon tagállamok esetében, amelyek vásárlóerő-egységen (PPS) mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI-átlaga meghaladja az EU-27 átlagának 90%-át, ám nem magasabb, mint az EU-27 átlagának 109%-a, a százalékos arányt a 2019-es reál-GDP-jük 0,07%-a és 2,6%-a közötti lineáris interpolációval kell kiszámítani, ami a százalékos felső határnak a jólét növekedésével összhangban történő arányos csökkentéséhez vezet.
Az a)-c) pontban tagállamonként megállapított szintet meghaladó összegek arányosan újraosztásra kerülnek azon tagállamok között, amelyek PPS-ben mért egy főre jutó GNI-átlaga nem éri el az EU-27 átlagának 100%-át. A PPS-ben mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI megegyezik a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során a kohéziós politikára alkalmazott adatok szerinti GNI-vel. Az a)-c) pontban tagállamonként megállapított szintet meghaladó összegek arányosan újraosztásra kerülnek azon tagállamok között, amelyek PPS-ben mért egy főre jutó GNI-átlaga nem éri el az EU-27 átlagának 100%-át. A PPS-ben mért, 2015-2017-es időszakra vonatkozó, egy főre jutó GNI megegyezik a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során a kohéziós politikára alkalmazott adatok szerinti GNI-vel.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
22. módosítás
COM(2020) 451 - 2. rész
1303/2013/EU rendelet
Melléklet, 3. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 2020-ra és 2021-re szóló rendkívüli kiegészítő források kiszámításához: A 2020-ra és 2021-re szóló rendkívüli kiegészítő források kiszámításához:
a) a GDP kiszámításához alapul vett referencia-időszak: 2020 első féléve; a) a GDP kiszámításához alapul vett referencia-időszak: 2020 első féléve;
b) a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek számának figyelembevételéhez használt referencia-időszak: a 2020. június és augusztus közötti időszak átlaga; b) a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek számának figyelembevételéhez használt referencia-időszak: a 2020. június és augusztus közötti időszak átlaga;
c) a 2. pont alkalmazásából adódó maximális allokációt meg kell szorozni a kiegészítő források 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben felhasználható teljes összegének a 2020-ra és 2021-re eső részesedési arányával. c) a 2. pont alkalmazásából adódó maximális allokációt meg kell szorozni a kiegészítő források 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben és adott esetben 2023-ban és 2024-ben felhasználható teljes összegének a 2020-ra és 2021-re eső részesedési arányával.
Az 1. és a 2. pontban ismertetett, a 2020-ra szóló kiegészítő források meghatározását szolgáló módszertan alkalmazását megelőzően az allokációból 30 EUR/lakos támogatási intenzitásnak megfelelő összeget kell elkülöníteni a NUTS 2. szintű legkülső régiók számára. Ezt az elkülönített összeget régiónként és tagállamonként, az érintett régiók teljes lakosságával arányosan kell elosztani. A 2020-ra fennmaradó összeget az 1. és a 2. pontban ismertetett módszertannak megfelelően kell elosztani a tagállamok között. Az 1. és a 2. pontban ismertetett, a 2020-ra szóló kiegészítő források meghatározását szolgáló módszertan alkalmazását megelőzően az allokációból 30 EUR/lakos támogatási intenzitásnak megfelelő összeget kell elkülöníteni a NUTS 2. szintű legkülső régiók számára. Ezt az elkülönített összeget régiónként és tagállamonként, az érintett régiók teljes lakosságával arányosan kell elosztani. A 2020-ra fennmaradó összeget az 1. és a 2. pontban ismertetett módszertannak megfelelően kell elosztani a tagállamok között.

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.
23. módosítás
COM(2020) 451 - 2. rész
1303/2013/EU rendelet
Melléklet, 4. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 2022-re szóló rendkívüli kiegészítő források elosztásának kiszámításához: A 2022-re és adott esetben 2023-ra és 2024-re szóló rendkívüli kiegészítő források elosztásának kiszámításához:
a) a GDP kiszámításához alapul vett referencia-időszak: 2021 első féléve; a) a GDP kiszámításához alapul vett referencia-időszak: 2021 első féléve;
b) a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek számának figyelembevételéhez használt referencia-időszak: a 2020. június és augusztus közötti időszak átlaga. b) a munkanélküliek és a fiatal munkanélküliek számának figyelembevételéhez használt referencia-időszak: a 2020. június és augusztus közötti időszak átlaga.
c) A 2. pont alkalmazásából adódó maximális allokációt meg kell szorozni a kiegészítő források 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben felhasználható teljes összegének a 2022-re eső részesedési arányával.” c) A 2. pont alkalmazásából adódó maximális allokációt meg kell szorozni a kiegészítő források 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben felhasználható teljes összegének a 2022-re eső részesedési arányával.”

Indokolás
Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.

Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

COM(2020) 450 final

24. módosítás
COM(2020) 450 final
1. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a szöveg a következő (15a) preambulumbekezdéssel egészül ki: a szöveg a következő (15a) preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(15a) Annak érdekében, hogy a tagállamok kellő rugalmassággal rendelkezzenek a pénzügyi források egyedi igényeiknek megfelelő elosztása és annak kiigazításai terén, lehetővé kell tenni számukra, hogy a programozási időszak elején vagy a végrehajtási szakaszban korlátozott mértékű átcsoportosításokat kérelmezhessenek az alapokból bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, illetve az alapok között.”; „(15a) Annak érdekében, hogy a tagállamok kellő rugalmassággal rendelkezzenek ahhoz, hogy egy jelentős válság azonnali hatásaira válaszul egyedi igényeiknek megfelelően osszák el és igazítsák ki a pénzügyi forrásokat, a partnerségről és a többszintű kormányzásról szóló magatartási kódexben foglaltakkal összhangban lehetővé kell tenni számukra, hogy a programozási időszak elején vagy a végrehajtási szakaszban korlátozott tematikájú és ideiglenes átcsoportosításokat kérelmezhessenek az alapokból bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe, illetve az alapok között.”;

Indokolás
Az alapokból vagy alapok között történő forrásátcsoportosításra csak egy jelentős válságra válaszul kerülhet sor, és annak teljes mértékben meg kell felelnie a partnerségről és a többszintű kormányzásról szóló kódexben foglaltaknak.
25. módosítás
COM(2020) 450 final
6. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a 21. cikk a következőképpen módosul: a 21. cikk a következőképpen módosul:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy egy program módosítására irányuló kérelmükben kérelmezhetik az egyes alapoknak kiosztott eredeti nemzeti allokáció legfeljebb 5%-ának átcsoportosítását bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe. „(1) A tagállamok - irányító hatóságaikkal egyetértésben és a partnerségről és a többszintű kormányzásról szóló magatartási kódexszel összhangban - a partnerségi megállapodásban vagy egy program módosítására irányuló kérelmükben egy a Tanács által elismert jelentős válságra reagálva kérelmezhetik az egyes alapoknak kiosztott eredeti nemzeti allokáció legfeljebb 5%-ának átcsoportosítását bármely más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe kizárólag a kohéziós politikai célkitűzéseknek megfelelő műveletek számára.
A tagállamok a partnerségi megállapodásban vagy egy program módosítására irányuló kérelmükben emellett kérelmezhetik az egyes alapoknak kiosztott eredeti nemzeti allokáció legfeljebb 5%-ának átcsoportosítását egy vagy több másik alapba. A tagállamok kérelmezhetik az alaponkénti eredeti nemzeti allokáció további legfeljebb 5%-ának átcsoportosítását az ERFA, az ESZA+ vagy a Kohéziós Alap között a »Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe« célkitűzés keretében a tagállam rendelkezésére álló összes forráson belül.”; A tagállamok - irányító hatóságaikkal egyetértésben és a partnerségről és a többszintű kormányzásról szóló magatartási kódexszel összhangban - a partnerségi megállapodásban vagy egy program módosítására irányuló kérelmükben egy a Tanács által elismert jelentős válságra reagálva kérelmezhetik az egyes alapoknak kiosztott eredeti nemzeti allokáció legfeljebb 7%-ának átcsoportosítását egy vagy több másik alapba. A tagállamok kérelmezhetik az alaponkénti eredeti nemzeti allokáció további legfeljebb 7%-ának átcsoportosítását az ERFA, az ESZA+ vagy a Kohéziós Alap között a »Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe« célkitűzés keretében a tagállam rendelkezésére álló összes forráson belül.”;

Indokolás
A súlyos válságok - többek között a Covid19-világjárvány - negatív következményei ellenére a tagállamokat nem szabad túlzottan arra ösztönözni, hogy forrást vonjanak el a kohéziós politikától. Másrészt a kohéziós politikának rugalmasabbnak kell lennie, hogy elnyelje az olyan potenciális negatív sokkhatásokat, mint amilyen a jelenlegi világjárvány.
26. módosítás
COM(2020) 450 final
8. pont, új, 15a. cikk, új (utolsó) albekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A fent említett intézkedések az első albekezdés szerinti tanácsi határozat meghozatalától számított 24, illetve adott esetben 48 hónapon belül alkalmazandók. Az intézkedések meghosszabbításához újabb, jelentős válságot elismerő tanácsi határozatra van szükség.

Indokolás
A rendkívüli körülményekre adott válaszként hozott rendkívüli intézkedéseket egyértelműen meghatározott időtartamra kell korlátozni. Ezeket az intézkedéseket a Tanács csak akkor hosszabbíthatja meg, ha súlyos válság áll fenn. Az irányító hatóságoknak több időre és rugalmasságra lesz szükségük egy ilyen méretű új program végrehajtásához.

Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról

COM(2020) 452 final

27. módosítás
COM(2020) 452 final
2. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a szöveg a következő (10b) preambulumbekezdéssel egészül ki: a szöveg a következő (10b) preambulumbekezdéssel egészül ki:
„(10b) A népegészségügyi rendszereknek a népegészségügyi szükséghelyzetek megelőzésére, az azokra való gyors reagálásra és az azokat követő helyreállításra való képességének megerősítése érdekében az ERFA-nak hozzá kell járulnia az egészségügyi rendszerek rezilienciájának javításához is. Továbbá, mivel a Covid19-világjárvány rávilágított a kritikus fontosságú felszerelések azonnali rendelkezésre állásának fontosságára a vészhelyzetre való hatékony reagálás érdekében, az ERFA alkalmazási körét ki kell bővíteni, hogy be lehessen szerezni a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességnek és az egészségügyi rendszerek rezilienciájának a megerősítéséhez szükséges felszereléseket. Az egészségügyi rendszerek rezilienciájának növelését segítő felszerelések beszerzése során követendő szempont, hogy a felszerelések összhangban legyenek a nemzeti egészségügyi stratégiában foglaltakkal, és ne haladják meg azt, továbbá hogy biztosított legyen az [egészségügyi programmal] és az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) keretében rendelkezésre álló res-cEU-képességekkel fennálló kiegészítő jelleg.”; „(10b) A népegészségügyi rendszereknek a népegészségügyi szükséghelyzetek megelőzésére, az azokra való gyors reagálásra és az azokat követő helyreállításra való képességének megerősítése érdekében az ERFA-nak hozzá kell járulnia az egészségügyi rendszerek rezilienciájának javításához is. Továbbá, mivel a Covid19-világjárvány rávilágított a kritikus fontosságú felszerelések azonnali rendelkezésre állásának fontosságára a vészhelyzetre való hatékony reagálás érdekében, az ERFA alkalmazási körét ki kell bővíteni, hogy be lehessen szerezni a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességnek és az egészségügyi rendszerek rezilienciájának a megerősítéséhez szükséges felszereléseket. Az egészségügyi rendszerek rezilienciájának növelését segítő felszerelések beszerzése során követendő szempont, hogy a felszerelések összhangban legyenek a nemzeti - és adott esetben regionális - egészségügyi stratégiákban foglaltakkal, és ne haladják meg azt, továbbá hogy biztosított legyen az [egészségügyi programmal] és az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) keretében rendelkezésre álló rescEU-képességekkel fennálló kiegészítő jelleg.”;

Indokolás
Magától értetődik.

II. POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

Általános megjegyzések

1. üdvözli a REACT-EU-ra vonatkozó célzott javaslatokat, amelyek a jelenlegi világjárvány és más jövőbeli jelentős válságok közvetlen negatív társadalmi-gazdasági hatásait igyekeznek kezelni, többek között további pénzügyi forrásokat bocsátva rendelkezésre a válságelhárítás felgyorsítása és a zöld, digitális és reziliens helyreállítás megkönnyítése érdekében;

2. kiemeli a kohéziós politika fontosságát és azon képességét, hogy válság idején - többek között a meglévő operatív programok alkalmazásával - támogassa a városokat és régiókat; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a REACT-EU által kezelt kihívások - nevezetesen a Covid19 negatív hatásának enyhítése és a felkészülés arra, hogy a helyreállítás sok időbe telik majd - testre szabott és a területi sajátosságokhoz igazított stratégiákat igényelnek, mivel az e kihívásokból eredő területi hatások és lehetőségek nem egyenletesen oszlanak el az EU-n belül;

3. hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell teremteni az újonnan rendelkezésre bocsátott források gyors folyósítása, a hatékony és eredményes beruházás és a szabálytalanságok, rendszerszintű hibák és csalás elkerülésének szükségessége között;

4. ismételten aggodalmának ad hangot a kohéziós politikán belüli néhány forrásnövelés ideiglenes jellege miatt, azok ugyanis nem fogják ellensúlyozni az eredetileg az Európai Bizottság által 2018-ban javasolt csökkentéseket; az RB ezzel összefüggésben kitart amellett, hogy a kohéziós politikának nem szabad szem elől tévesztenie hosszú távú célkitűzéseit és fejlesztési szükségleteit a rövid távú prioritások végrehajtása során;

5. üdvözli a programok végrehajtásával járó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedéseket;

6. tudomásul veszi a REACT-EU keretében a tematikus koncentrációra vonatkozó követelmény alóli mentességet, javasolja azonban a minimális tematikus koncentrációt annak biztosítására, hogy a válság elhárítására költött források összhangban maradjanak a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló uniós célkitűzéssel; arra kéri a tagállamokat, hogy innovatív módon használják fel a kiegészítő forrásokat annak érdekében, hogy gazdaságukat közelebb hozzák a hosszú távú fellendülést biztosító zöld, digitális és reziliens fejlődési pályához;

7. hangsúlyozza, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a pénzt a leginkább rászoruló területeken költsék el, a REACT-EU pénzügyi allokációit lefedő operatív programok átalakításakor vagy újak létrehozásakor, illetve a források újraelosztásakor és a 2020 utáni kohéziós politikai programok módosításakor a partnerség és a többszintű kormányzás elveit kell alkalmazni;

8. hangsúlyozza, hogy a különféle területeken nagyszámú projektet kell sürgősen előkészíteni és hatékonyan végrehajtani a válságból való általános kilábalás érdekében. Ezt azonban hátráltathatja a helyi és regionális költségvetési források szűkössége. Ezért a rendelkezésre álló nemzeti és uniós technikai segítségnyújtási forrásokat fel kell használni a gazdaság újraindítását célzó legfontosabb projektek gyors elindításának támogatására;

9. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány és a határok számos tagállamban alkalmazott egyoldalú lezárása jelentős károkat okozott a határ menti régiókban, és ezeket megfelelően kezelni kell, többek között határokon átnyúló projektek finanszírozása révén; kiemeli, hogy jövőbeli korlátozó intézkedések esetében el kell kerülni a határok lezárását és a határ menti régiókban élő emberek életének aránytalan megzavarását;

A REACT-EU-ról szóló rendelettel kapcsolatban

10. üdvözli „A Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató” kiegészítő forrásokra vonatkozó új tematikus célkitűzés bevezetését, amely várhatóan elősegíti a REACT-EU keretében végrehajtandó fellépések programozását és utólagos értékelését;

11. üdvözli azt a lehetőséget, hogy a REACT-EU keretében biztosított további források esetén akár 100%-os társfinanszírozási arányt igényeljenek, ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy megfelelő beruházási folyamatra és az esetleges szabálytalanságok tekintetében fokozott éberségre van szükség;

12. üdvözli, hogy a REACT-EU kiegészítő finanszírozásából támogatott intézkedésekhez magasabb arányú előfinanszírozást bocsátanak rendelkezésre. Ez várhatóan lehetővé teszi majd a kötelezettségvállalások gyors folyósítását;

13. kéri, hogy a kiegészítő forrásokat 2024-ig osszák el, hogy az irányító hatóságok számára elegendő idő és rugalmasság álljon rendelkezésre egy ilyen méretű új program végrehajtásához, és hogy ezzel is támogassák a kiadások hatékonyságát és eredményességét, valamint enyhítsék az adminisztratív terheket;

14. hangsúlyozza, hogy a régiókategóriák közötti átcsoportosítás lehetőségét csak akkor szabad igénybe venni, ha nincs más finanszírozási lehetőség, és azt csak a Covid19-világjárványra való azonnali reagáláshoz szükséges mértékben lehet alkalmazni, szem előtt tartva a gazdasági, társadalmi és területi kohézió általános célkitűzését;

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet módosításával kapcsolatban

15. tudomásul veszi, hogy a jelentős válságokra való reagálás keretében nagyobb rugalmassággal lehet pénzügyi erőforrásokat átcsoportosítani a kohéziós politikai programokból más, közvetlen vagy közvetett irányítás alatt álló eszközbe;

16. megismétli, hogy az ilyen kiegészítő intézkedéseknek időben és alkalmazási körüket tekintve korlátozottaknak kell lenniük, szem előtt tartva, hogy az átcsoportosítások nem akadályozhatják különösen az ilyen átcsoportosítások által érintett régiók alapvető beruházásainak végrehajtását vagy befejezését;

17. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 2020 utáni kohéziós politikának rugalmasabbnak kell lennie, hogy elnyelje az olyan potenciális negatív sokkhatásokat, mint amilyen a jelenlegi világjárvány;

18. üdvözli, hogy a következő programozási időszakban alacsonyabb küszöbértékek vonatkoznak a műveletek fokozatos megszüntetésére;

19. javasolja, hogy pontosítsák a válsághelyzetek negatív hatásaira közvetlenül reagáló, fizikailag befejezett vagy teljes mértékben végrehajtott műveletek kiválasztására vonatkozó rendelkezéseket;

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet módosításával kapcsolatban

20. üdvözli a támogatás hatókörének kiterjesztését, ami ellenállóbbá teszi a tagállamokat az esetleges jövőbeli válságokkal szemben. Az RB ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos, hogy a válság által leginkább érintett vállalatok könnyebben juthassanak finanszírozáshoz, ám eközben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az állami támogatási szabályok alkalmazására;

21. üdvözli a támogatás a kkv-k forgótőkéjének finanszírozása révén történő kiterjesztését, ami várhatóan lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan reagáljanak az esetlegesen felmerülő jelentős válsághelyzetekre;

22. tudomásul veszi a fenntartható városfejlesztésre vonatkozóan megállapított tematikus koncentrációs követelményektől és allokációs minimumkövetelményektől való eltérés lehetőségét rendkívüli körülmények esetén; az RB ugyanakkor nagyobb ambíciókat vár és azt kéri, hogy a 2020 utáni időszakban helyi és regionális szinten dolgozzák ki a területi eszközöket;

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó ESZA-rendelet módosításával kapcsolatban

23. üdvözli a gyermekszegénység kezelésére és a fiatalok foglalkoztatása tekintetében a tematikus koncentráció erősítésére irányuló javaslatokat, mivel ezek a csoportok különösen kiszolgáltatottnak bizonyultak a Covid19-világjárvány negatív hatásaival szemben, és ezért sokkal több figyelmet érdemelnek;

24. üdvözli ideiglenes intézkedések alkalmazásának lehetőségét az ESZA+ felhasználására vonatkozóan;

25. figyelmeztet arra, hogy az EU egészségügyi programjának bármilyen mértékű csökkentése jelentősen ronthatja az EU felkészültségét jövőbeli járványokkal szemben, valamint kiemeli a program és az ESZA+ közötti szinergiákat;

Végezetül

26. nyomatékosítja, hogy a régiók és a városok a Covid19-világjárvány frontvonalában álltak, és ők jelentik a legmegfelelőbb szintet annak biztosításához, hogy kilábaljunk az olyan aszimmetrikus sokkhatásokból, mint amilyen a válság;

27. hangsúlyozza ezért, hogy a Covid19-válság által indokolt intézkedések semmilyen körülmények között nem vezethetnek arra irányuló kísérlethez, hogy a 2020 utáni időszakban központosítsák a kohéziós politika végrehajtását;

28. következésképpen rámutat, hogy a régióknak és városoknak nyújtott decentralizált uniós finanszírozás nemcsak a negatív rövid távú egészségügyi sokkhatások kezelésének, hanem a közép- és hosszú távú, fenntartható fellendülés megalapozásának is hatékony módja;

29. e tekintetben kéri, hogy teljes mértékben hangolják össze a kohéziós politikai eszközöket más uniós rendszerekkel - többek között a Méltányos Átállást Támogató Alappal és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel -, hogy maximalizálják azok pozitív közép- és hosszú távú hatását és kialakítsák a hatékony megvalósításukat lehetővé tevő rendszert;

30. megjegyzi, hogy mind a négy jogalkotási javaslat tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét;

31. határozottan támogatja a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló uniós mechanizmus létrehozását; kéri, hogy ez a mechanizmus minden tagállamban, régióban és településen mozdítsa elő valamennyi alapvető uniós értéket, többek között az emberi méltóság és az emberi jogok, a szabadság és az egyenlőség tiszteletben tartását.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 14-én.

a Régiók Európai Bizottsága

elnöke

Apostolos TZITZIKOSTAS


  Vissza az oldal tetejére