A jogszabály mai napon ( 2021.05.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2021. (II. 12.) ITM rendelet

egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

1. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) 10. § (5) bekezdésében,

c) 11. § (6) és (7) bekezdésében, valamint

d) 14. § (1) bekezdésében

meghatározott határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgaközpont előtt megindított, a folyamatban lévő eljárások tekintetében - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - 180 nappal meghosszabbodik.

(2) Ha a gyakorlati vizsga letételéhez a GKM rendelet 11. § (5) bekezdésében feltételként meghatározott vezetői engedély megszerzésétől számított, és a sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 15 napon belül jár le, a vizsgázó legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180 napon belül tehet gyakorlati vizsgát.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már sor került.

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése, vizsgáztatása

2. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet)

a) 17. § (1) bekezdésében,

b) 17. § (2) bekezdésében,

c) 21. § (4) bekezdésében, valamint

d) 31. § (5) és (6) bekezdésében

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Ha az NFM rendelet 18. § (8) bekezdése szerint engedélyezett halasztás a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a halasztás a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

(3) Ha az NFM rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti alapvizsga érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, az érvényességi idő a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

(4) Ha az NFM rendelet 35/A. § (3) bekezdésében, 35/B. § (4) bekezdésében, valamint 35/C. § (3) bekezdésében az elővizsga érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, az elővizsga érvényességi ideje az alapvizsgáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

(5) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3-11. sorában meghatározott munkakörök esetében a veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatásokat a következő időszakos oktatás keretében, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell megtartani, ide nem értve azonban a 2020. évi oktatási ütemtervben szereplő, de elmaradt időszakos oktatásokat, amelyek pótlására nem kerül sor.

(6) Az (5) bekezdésben megjelölt munkavállalók esetén a veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatás - az NFM rendelet 27. § (1) bekezdése tekintetében - nem minősül elmulasztott oktatásnak.

(7) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már sor került.

3. A hajózási képesítések

3. § (1) A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében a vizsga megkezdésére,

b) 7. § (5) bekezdésében a javítóvizsga letételére,

c) 3. számú melléklet 1. pontjában a sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítvány érvényességi idejeként, valamint

d) 7. számú melléklet 2.3.1. pontjában a gyakorlati vizsga letételére

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már sor került.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére