A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2021. (II. 12.) ITM rendelet

egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

1. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) 10. § (5) bekezdésében,

c) 11. § (6) és (7) bekezdésében, valamint

d) 14. § (1) bekezdésében

meghatározott határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgaközpont előtt megindított, a folyamatban lévő eljárások tekintetében - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - 180 nappal meghosszabbodik.

(2) Ha a gyakorlati vizsga letételéhez a GKM rendelet 11. § (5) bekezdésében feltételként meghatározott vezetői engedély megszerzésétől számított, és a sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 15 napon belül jár le, a vizsgázó legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180 napon belül tehet gyakorlati vizsgát.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már sor került.

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése, vizsgáztatása

2. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet)

a) 17. § (1) bekezdésében,

b) 17. § (2) bekezdésében,

c) 21. § (4) bekezdésében, valamint

d) 31. § (5) és (6) bekezdésében

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Ha az NFM rendelet 18. § (8) bekezdése szerint engedélyezett halasztás a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a halasztás a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

(3) Ha az NFM rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti alapvizsga érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, az érvényességi idő a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

(4) Ha az NFM rendelet 35/A. § (3) bekezdésében, 35/B. § (4) bekezdésében, valamint 35/C. § (3) bekezdésében az elővizsga érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, az elővizsga érvényességi ideje az alapvizsgáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

(5) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3-11. sorában meghatározott munkakörök esetében a veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatásokat a következő időszakos oktatás keretében, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell megtartani, ide nem értve azonban a 2020. évi oktatási ütemtervben szereplő, de elmaradt időszakos oktatásokat, amelyek pótlására nem kerül sor.

(6) Az (5) bekezdésben megjelölt munkavállalók esetén a veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos oktatás - az NFM rendelet 27. § (1) bekezdése tekintetében - nem minősül elmulasztott oktatásnak.

(7) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már sor került.

3. A hajózási képesítések

3. § (1) A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében a vizsga megkezdésére,

b) 7. § (5) bekezdésében a javítóvizsga letételére,

c) 3. számú melléklet 1. pontjában a sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítvány érvényességi idejeként, valamint

d) 7. számú melléklet 2.3.1. pontjában a gyakorlati vizsga letételére

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet szerint már sor került.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időszaka tekintetében is alkalmazni kell, a (2)-(7) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet tekintetében az 1. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet, valamint az e rendelet szerint már sor került, kivéve, ha a meghosszabbított határidő 2021. március 8. napja és 2021. április 19. napja között járt le.

(3) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet tekintetében a 2. § (1)-(4) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdése nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet, valamint az e rendelet szerint már sor került.

(4) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval rendelkező és azt felmutató személyek a veszélyhelyzet időtartama alatt a vizsgaterem engedélyezett befogadóképességének megfelelő létszámban vehetnek részt a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáin. A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezők esetén a vizsga a vonatkozó járványügyi szabályok szerinti létszámkorlát figyelembevételével tartható meg.

(5) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3-11. sorában meghatározott munkakörök esetében a veszélyhelyzet miatt a 2020. évi oktatási ütemtervben szereplő, de elmaradt időszakos oktatások pótlására nem kerül sor.

(6) Az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázat 3-11. sorában meghatározott munkakörök esetében a 2021. évi időszakos oktatást az alábbi éves oktatási időkeretben kell megtartani: az NFM rendelet 2. mellékletében foglalt „Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje” című táblázatban előírt

a) 30 óra éves oktatási idő esetében 7 óra,

b) 12 óra éves oktatási idő esetében 4 óra,

c) 6 óra éves oktatási idő esetében 3 óra.

(7) A hajózási képesítések tekintetében a befejezett (sikeres) elméleti vizsgát követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon belül tehető. Amennyiben az elméleti vizsga letételétől számított 18 hónap a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, akkor a gyakorlati vizsga a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig tehető le.


  Vissza az oldal tetejére