A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXVII. törvény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi Megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Megállapodás 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § A Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodásnak a Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles magyar nyelvű szövegének közzétételéről a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi XXVII. törvényhez *