A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXIX. törvény

a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének és annak 1. módosításának egységes szerkezetben történő kihirdetéséről * 

(A nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének 1. módosítása Magyarország vonatkozásában 2016. július 11-én nemzetközi jogilag hatályba lépett, alkalmazásának kezdő dátuma 2019. november 7.)

1. § Az Országgyűlés a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 19. Függelékének (a továbbiakban: Függelék) és annak 1. módosításának egységes szerkezetbe foglalt szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Függelék és annak 1. módosításának egységes szerkezetbe foglalt szövegének hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Függelék és annak 1. módosításának egységes szerkezetbe foglalt szövegének hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1-2. melléklet a 2021. évi XXIX. törvényhez *