A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2021. (XI. 25.) KKM rendelet

az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 8. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjára, valamint rendvédelmi igazgatási alkalmazottjára terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkakör: a rendvédelmi igazgatási alkalmazott által betölthető munkakör,

b) rendvédelmi illetményalap: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 159. §-ában meghatározott illetményalap,

c) szolgálati beosztás: a hivatásos állomány tagja által betölthető, a Hszt. 2. § 25. pontja szerinti szolgálati beosztás.

2. § Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról és annak mértékéről a hivatásos állomány tagja esetében az állományilletékes parancsnok, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a rendvédelmi szerv szervezeti egységének vezetője munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

3. § Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és munkaköröket az 1. melléklet határozza meg.

4. § (1) Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértékét a rendvédelmi illetményalap %-ában a 2. melléklet határozza meg, a gyakorlati idő és az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintje alapján.

(2) Az egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges szakdolgozói végzettség szintjeit a 3. melléklet határozza meg.

5. § Ez a rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba. * 

6. § (1) Az e rendelet szerint megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlékot első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő hónap első napjától kell megállapítani és folyósítani.

(2) Az e rendelet hatálybalépése és az (1) bekezdésben meghatározott időpont közötti időtartamra a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi igazgatási alkalmazott a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megállapított egészségügyi szakdolgozói pótlék folyósítására jogosult.

7-8. § * 

1. melléklet a 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások és munkakörök

1. Egészségügyi tiszt

2. Egészségügyi asszisztens

3. Gyógymasszőr

4. Gyógytornász

5. Pszichológiai asszisztens

2. melléklet a 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértéke

A B C D

1.

Gyakorlati idő (év)
Középfokú végzettséghez kötött beosztás vagy munkakör Emeltszintű szakmai végzettséghez kötött beosztás vagy munkakör Felsőfokú végzettséghez kötött beosztás vagy munkakör
2. 0-12 150% 175% 200%
3. 13-24 175% 200% 250%
4. 25-39 200% 250% 300%
5. 40- 250% 300% 400%

3. melléklet a 37/2021. (XI. 25.) KKM rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozói végzettség szintjei

1. Középfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör

1.1. az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,

1.2. az OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

1.3. az OKJ előtti elsőfokú vagy OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör,

1.4. az OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez, részszakképesítéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör vagy

1.5. a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

2. Emeltszintű végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör, amelyhez szakmajegyzékben szereplő technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végezettség szükséges

2.1. az OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy felsőoktatási szakképzéshez vagy szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

2.2. az OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítéssel, az OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépüléssel vagy a szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettséggel betölthető szolgálati beosztás vagy munkakör.

3. Felsőfokú végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör

3.1. a főiskolai vagy BSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

3.2. a főiskolai vagy BSc végzettségre épülő szolgálati beosztás vagy munkakör, amelynek betöltéséhez főiskolai vagy BSc végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges,

3.3. az egyetemi vagy MSc végzettséghez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

3.4. az egyetemi vagy MSc végzettséghez és jogszabályban előírt szakvizsgához vagy szakirányú továbbképzéshez kötött szolgálati beosztás vagy munkakör,

3.5. az egyetemi vagy MSc végzettséghez és tudományos fokozathoz kötött szolgálati beosztás vagy munkakör.


  Vissza az oldal tetejére