A jogszabály mai napon ( 2021.02.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.III.1. - 2021.V.22.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-19. § * 

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-19. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

21. § * 


  Vissza az oldal tetejére