A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.I.28. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 9. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) A 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett, az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás és a Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi LXXI. törvényhez * 

2. melléklet a 2021. évi LXXI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére