A jogszabály mai napon ( 2022.01.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CIX. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és a 6. § valamint az 1. melléklet az Egyezmény 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2021. évi CIX. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére