A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CX. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2021. április 14-én elfogadott 64/1. számú határozatban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CX. törvényhez

64/1. sz. határozat Az isotonitazene felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe

A Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 44 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy az isotonitazene-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2021. évi CX. törvényhez

Decision 64/1 Inclusion of isotonitazene in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission decided by 44 votes to none, with one abstention, to include isotonitazene in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol.