A jogszabály mai napon ( 2022.01.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.IV.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXXV. törvény

az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Az Egyezmény 4. Cikk 2. bekezdése alapján Magyarország az Egyezmény kötelező hatályának elismerésekor az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdéséhez a 3. melléklet szerinti fenntartást teszi.

(2) Az Egyezmény 5. Cikk 2. bekezdése alapján Magyarország az Egyezmény kötelező hatályának elismerésekor az Egyezmény 5. Cikk 1. bekezdéséhez a 4. melléklet szerinti fenntartást teszi.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Egyezmény 27. cikk 3. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter és a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gondoskodik.

1-2. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez * 

3. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez

1. Az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hiteles angol nyelvű szövege a következő:

„Hungary reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conducts described in Article 4 paragraph 1 sub-paragraph a on the basis of Article 4 paragraph 2 of the Convention, provided that the conduct carried out does not constitute a criminal offence under section 4 of Act C of 2012 on the Criminal Code.”

2. Az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Az Egyezmény 4. cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy a 4. cikk 1. bekezdés a. pontjában meghatározott magatartásokra ne büntetőjogi, hanem büntetőjogon kívüli szankciókat rendeljen alkalmazni, ha a megvalósított cselekmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. §-a értelmében nem minősül bűncselekménynek.”

4. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez

1. Az Egyezmény 5. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hiteles angol nyelvű szövege a következő:

„Hungary reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conducts described in Article 5 paragraph 1 on the basis of Article 5 paragraph 2 of the Convention, provided that the conduct carried out does not constitute a criminal offence under section 4 of Act C of 2012 on the Criminal Code.”

2. Az Egyezmény 5. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Az Egyezmény 5. cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy az 5. cikk 1. bekezdésében meghatározott magatartásokra ne büntetőjogi, hanem büntetőjogon kívüli szankciókat rendeljen alkalmazni, ha a megvalósított cselekmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. §-a értelmében nem minősül bűncselekménynek.”


  Vissza az oldal tetejére