A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXXVII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 47 800,0 millió Ft-ban, azaz negyvenhétmilliárd-nyolcszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 47 800,0 millió Ft-ban, azaz negyvenhétmilliárd-nyolcszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2022. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 695,0 millió Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 695,0 millió Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2022. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 900,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 900,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2022. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 130 141,3 millió Ft-ban, azaz egyszázharmincmilliárd-egyszáznegyvenegymillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 130 141,3 millió Ft-ban, azaz egyszázharmincmilliárd-egyszáznegyvenegymillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése alapján a 2022. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2022. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. A Hatóság 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Személyi juttatások 11 240,0
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 940,0
4 3. Dologi kiadások 16 200,0
5 4. Egyéb működési célú kiadások 14 320,0
6 5. Beruházások 4 100,0
7 Költségvetési kiadások összesen 47 800,0

2. A Hatóság 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 564,0
3 2. Közhatalmi bevételek 36 150,0
4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 252,7
5 2.2. Frekvenciadíjak 30 822,9
6 2.3. Azonosítók díja 2 550,0
7 2.4. Felügyeleti díj 2 134,3
8 2.5. Üzemeltetési díjak 6,8
9 2.6. Egyéb bírság bevételei 383,0
10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3
11 3. Működési bevételek 9 040,0
12 4. Felhalmozási bevételek 40,0
13 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,0
14 Költségvetési bevételek összesen 47 800,0

2. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Személyi juttatások 102,0
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,0
4 3. Dologi kiadások 549,0
5 4. Egyéb működési célú kiadások 28,0
6 Költségvetési kiadások összesen 695,0

2. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 195,8
3 2. Működési bevételek 499,2
4 Költségvetési bevételek összesen 695,0

3. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 830,0
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0
4 3. Támogatási pályázati díj 16,5
5 4. Kötbér és bírság 38,0
6 5. Óvadék 10,5
7 Kiadások összesen 1 900,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 830,0
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0
4 3. Támogatási pályázati díj 16,5
5 4. Kötbér és bírság 38,0
6 5. Óvadék 10,5
7 Bevételek összesen 1 900,0

4. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. Az Alap 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 992,2
3 1.1. Médiatanács 195,8
4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 564,0
5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4
6 2. Médiatanács Támogatási Program 1 440,0
7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 785,0
8 4. Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 110 733,0
9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 22 214,5
10 4.2. Dologi kiadások 77 848,5
11 4.3. Beruházások, felújítások 10 670,0
12 5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 1 131,4
13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 342,8
14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 193,3
15 8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 11,5
16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
17 10. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 10 000,0
18 11. Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 246,0
19 12. Egyéb céltámogatások felhasználása 1 000,0
20 Költségvetési kiadások összesen 130 141,3
21 Kiadások összesen 130 141,3

2. Az Alap 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Közszolgálati hozzájárulás 110 686,7
3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 830,0
4 3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 21,5
5 4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 48,5
6 5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 10 000,0
7 6. Egyéb céltámogatások 1 000,0
8 Költségvetési bevételek összesen 123 586,7
9 7. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 6 554,6
10 Bevételek összesen 130 141,3