A jogszabály mai napon ( 2022.01.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése szerinti feladat végrehajtása érdekében kinevezésétől eltérően foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott naponta 10 000 forint összegű illetménypótlékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazott a kinevezéstől eltérő foglalkoztatással összefüggésben nem jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140-144. §-a és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13/A-14/B. §-a szerinti pótlékokra.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § * 

4. § Az 1. §-t 2021. március 6-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére