A jogszabály mai napon ( 2021.04.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.V.23. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

153/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) - a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 2021. március 31-i határnaptól eltérően - a mezőgazdasági tevékenységét 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozói formában végző mezőgazdasági őstermelőt nyilatkozattételre a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése időpontjáig hívhatja fel.

2. § (1) Az ügyfél az agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben az ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra meghatalmazás alapján igénybe veheti a NAK erre feljogosított munkavállalóját. Az ügyfél által meghatalmazott személyről a NAK a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti.

(2) A meghatalmazás alapján a meghatalmazott jogosult az ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül a támogatási kérelem benyújtására.

(3) A NAK a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, azzal, hogy e felelőssége nem terjed ki a benyújtott kérelem tartalmi megfelelőségére.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére