Hatály: közlönyállapot (2021.IV.21.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet

a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 292. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelethez

1. A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C
Szektor TEÁOR kód Ágazat)
3 Kommunikációs szektor 58 Kiadói tevékenység
59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
61 Távközlés

2. A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(A B C
Szektor TEÁOR kód Ágazat)
23 Oktatás 8542
8560
Felsőfokú oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység