A jogszabály mai napon ( 2021.09.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 22. § (7) bekezdésétől eltérően belföldi

a) a Tbj. 22. § (3) bekezdése alkalmazásában az a Magyarországon élő magyar állampolgár is,

b) a Tbj. 43. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az a legalább egy éve Magyarországon élő magyar állampolgár is,

aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése szerinti - a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó - bejelentést nem teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint belföldinek minősülő magyar állampolgár esetében a Tbj. 22. § (3) bekezdése és a Tbj. 43. § (2) bekezdése szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult magyar állampolgár esetében az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdő időpontja e rendelet hatálybalépésének napja, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja e rendelet hatálybalépésének napját követő 31. nap.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

3-7. § * 


  Vissza az oldal tetejére