A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve a gazdasági élet újraindítása érdekében Gazdasági Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) hoz létre.

(2) Az Operatív Törzs

a) figyelemmel kíséri a gazdasági élet újraindítása, a pandémia által okozott gazdasági károk elhárítása érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását,

b) javaslatot tesz a Kormány részére azon körülmények megvizsgálására, szükség esetén szabályozására, amelyek akadályozzák a gazdasági élet újraindítását, a gazdasági folyamatok normalizálódását,

c) véleményezi a gazdaság működése, a gazdasági szereplők helyzete szempontjából releváns kezdeményezéseket és javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

2. § (1) Az Operatív Törzset a külgazdasági és külügyminiszter vezeti.

(2) Az Operatív Törzs további tagja

a) a pénzügyminiszter által delegált államtitkár,

b) *  a technológiai és ipari miniszter által delegált államtitkár,

c) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által delegált államtitkár,

d) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,

e) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

f) a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

(3) Az Operatív Törzs ülésének állandó meghívottjai

a) a kormányszóvivő,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke által delegált tag,

c) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

d) a Magyar Export-import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnöke,

e) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált államtitkár,

f) az emberi erőforrások minisztere által delegált államtitkár,

g) a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

(4) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére más személyt vagy szervezet képviselőjét meghívhatja.

(5) Az Operatív Törzs ülésén a miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az esetben az Operatív Törzs ülését a miniszterelnök vezeti.

(6) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.

(7) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat hozhat létre.

3. § (1) Az Operatív Törzs szükség szerint ülésezik, az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról az Operatív Törzs vezetője dönt.

(2) Az Operatív Törzs elsősorban a tagok személyes részvételével ülésezik. Az Operatív Törzs vezetőjének kezdeményezésére az Operatív Törzs úgy is ülésezhet és alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus hírközlő eszköz használatával vagy más, a személyazonosítást az Operatív Törzs vezetője számára elfogadható módon biztosító elektronikus eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére