A jogszabály mai napon ( 2021.09.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

325/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a koronavírus-világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásainak enyhítése, illetve a közösségi élet újraindítása érdekében Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) hoz létre.

(2) Az Operatív Törzs

a) figyelemmel kíséri a közösségek, a családok érdekében meghozott kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását,

b) javaslatot tesz a Kormány részére azon körülmények megvizsgálására, szükség esetén szabályozására, amelyek korlátozzák a közösségi élet újraindítását,

c) véleményezi a közösségek, családok szempontjából releváns kezdeményezéseket, és javaslatot fogalmaz meg a kormányzati beavatkozásra.

2. § (1) Az Operatív Törzset a családokért felelős tárca nélküli miniszter vezeti.

(2) Az Operatív Törzs további tagja

a) az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára,

b) a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott,

c) a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos,

d) a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésért és népszerűsítésért felelős kormánybiztos,

e) a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója,

f) a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke,

g) a Magyar Művészeti Akadémia Elnöke.

(3) Az Operatív Törzs ülésének állandó meghívottjai

a) a kormányszóvivő,

b) az emberi erőforrások minisztere által delegált államtitkár,

c) az innovációért és technológiáért felelős miniszter által delegált államtitkár,

d) a belügyminiszter által delegált államtitkár,

e) a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár,

f) az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár,

g) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár,

h) a fiatalokért felelős helyettes államtitkár,

i) a családokért felelős tárca nélküli miniszter által delegált államtitkár,

j) a sportért felelős államtitkár,

k) a kultúráért felelős államtitkár,

l) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,

m) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

n) az országos tisztifőorvos,

o) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke,

p) a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője.

(4) Az Operatív Törzs vezetője az Operatív Törzs ülésére más személyt vagy szervezet képviselőjét meghívhatja.

(5) Az Operatív Törzs ülésén a miniszterelnök bármikor részt vehet. Ebben az esetben az Operatív Törzs ülését a miniszterelnök vezeti.

(6) Az Operatív Törzs az ügyrendjét maga állapítja meg.

(7) Az Operatív Törzs a feladatkörébe tartozó egyes részfeladatok ellátására akciócsoportokat hozhat létre.

3. § (1) Az Operatív Törzs szükség szerint ülésezik, az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti, az ülés összehívásáról az Operatív Törzs vezetője dönt.

(2) Az Operatív Törzs elsősorban a tagok személyes részvételével ülésezik. Az Operatív Törzs vezetőjének kezdeményezésére az Operatív Törzs úgy is ülésezhet és alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus hírközlő eszköz használatával, vagy más, a személyazonosítást az Operatív Törzs vezetője számára elfogadható módon biztosító elektronikus eszköz igénybevételével közlik álláspontjukat vagy szavazatukat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére