Hatály: 2022.VI.1. - 2022.VI.14. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. § (4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja 2022. július 1-je. A díjmegállapítás során a 2022. január 1. és június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen és az ezt követő ármegállapítások során figyelembe kell venni.

(2) A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés szerinti megállapítása során a Vet. 143. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a díjmegállapítás legkésőbb a díj alkalmazhatósága előtt 15 nappal történik.

(3) A 2022. január 1. és június 30. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos rendszerhasználati díjak alkalmazandóak.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § * 

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ármegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére