A jogszabály mai napon ( 2021.05.06. ) hatályos állapota.

 

T/15997. törvényjavaslat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

Budapest, 2021. április

Előadó: dr. Varga Judit igazságügyi miniszter

1. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Ez a törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően megszüntesse.”

2. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § (1) Ha a Kormány a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően megszünteti, akkor a veszélyhelyzet megszűnését megelőző nap kezdetén hatályos, az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeleteknek azon rendelkezéseit, amelyek a veszélyhelyzet megszűnését követő időszak tekintetében állapítanak meg általánosan kötelező magatartási szabályt - a jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében - a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig továbbra is alkalmazni kell.

(2) Az Országgyűlés az (1) bekezdés alkalmazását egyes, az (1) bekezdés szerinti kormányrendeleti rendelkezések tekintetében kizárhatja, ha a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi ... törvény hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszakban a veszélyhelyzet megszűnésével egyidejűleg hatályba lépő törvényben rendezi a veszélyhelyzet megszűnését követő időszak tekintetében irányadó általánosan kötelező magatartási szabályokat.

(3) Ha a Kormány a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően megszünteti, akkor az (1) bekezdés szerint alkalmazandó kormányrendeleti rendelkezésekről az igazságügyért felelős miniszter a veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos értesítőben közleményt tesz közzé.”

3. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Ez a törvény a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napon hatályát veszti.

(2) E törvény hatályvesztésének naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

4. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 6. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E törvény)

„c) 4/B. §-a az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján”

(sarkalatosnak minősül.)

5. § Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5. §-ában az „, és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti” szövegrész.

6. § Ez a törvény 2021. május 22-én lép hatályba.

7. § A 2. § az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére