A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (2021/C 106/01) ÁLLÁSFOGLALÁSA

a Covid19-világjárvány elleni oltási kampányról * 

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (RB),

1. támogatja az EU oltási stratégiáját, melyben kifejezésre jut a szolidaritás, az egység és a hatékonyság, és a folyamat alapját olyan elvek képezik, mint az uniós polgároknak az oltóanyagokhoz való egyenlő hozzáférése, a megfizethetőség és a biztonság. Elutasítja az „oltóanyag-nacionalizmust”, amely szembemegy ezekkel az elvekkel;

2. üdvözli a tudományos kutatásban és innovációban elért áttörést, amely a globális együttműködésnek köszönhetően rekordidő alatt biztonságos és hatékony oltóanyagokat eredményezett. Úgy véli, hogy az oltás olyan gyökeres változást hoz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felülkerekedjünk a világjárvány mélypontján és azokon a drámai következményeken, amelyeket a járvány az EU társadalmi és gazdasági életére és mentális egészségére gyakorolt. Az oltás azonban önmagában nem elegendő: fontos, hogy a fertőzések száma gyors ütemben csökkenjen, mielőtt olyan új változatok jelennek meg, amelyek esetében a vakcinák hatékonysága még nem bizonyított;

3. fontosnak tartja, hogy a Covid19-oltóanyagok jóváhagyásának folyamata és a vakcinákhoz való hozzáférésről folytatott tárgyalások átláthatóak legyenek, és reméli, hogy a folyamatban lévő és későbbi oltóanyag-beszerzéseket továbbra is jól összehangolják és kommunikálják uniós szinten. Arra biztatja a tagállamokat, hogy az oltóanyagokkal ne ismételjék meg azt, ami a világjárvány elején történt, amikor néhány tagállam nem szolidáris viselkedése a védőeszközök, szájmaszkok és lélegeztetőgépek hiányához vezetett;

4. támogatja az EU, az Egészségügyi Világszervezet és a tagállamok oltási kampányait, és kéri az oltóanyaggyártás és -ellátás fokozását, a védőoltások beadásának felgyorsítását, valamint több információ rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy az uniós polgárok egy egyszerű és áttekinthető eljárást követve mihamarabb időpontot kapjanak a védőoltásra, függetlenül attól, hogy hol van a lakóhelyük;

5. aggodalommal látja, hogy a Covid19-vírus továbbra is köztünk van, és ahogy szerte a világon, úgy Európában is nehéz ellenőrzésünk alá vonni a világjárványt és megszabadulni a ciklikus korlátozó intézkedésektől. Aggasztóak az oltóanyagok gyártásával és EU-ban történő bevezetésével kapcsolatos aktuális fejlemények is, tekintettel arra, hogy egyes oltóanyaggyártók jelentősen csökkentették a szállítmányokat, ami miatt a nemzeti hatóságok kénytelenek átdolgozni az oltóanyag-elosztásra vonatkozó terveiket. Ezért elengedhetetlennek tartja, hogy az európai intézmények megfelelő intézkedéseket hozzanak annak biztosítására, hogy a gyártók teljesítsék a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket;

6. hangsúlyozza, hogy számos helyi és regionális önkormányzat hatáskörrel rendelkezik az egészségügy terén, és készen áll arra, hogy támogassa az oltóanyagok bevezetését - különösen logisztikai téren -, valamint kampányokban és tájékoztató tevékenységekben vegyen részt, így segítve a bizalomépítést és a népszerűsítést a polgárok körében, gyorsítva egyben az oltási folyamatot. Ezért szorgalmazza, hogy a tagállamok aktívan vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat kampányaikba és oltási stratégiáik gyors végrehajtásába;

7. annak ismeretében, hogy a világjárvány letöréséhez a lakosság 70%-át be kell oltani, aggasztónak tartja, hogy az európai lakosságnak kevesebb mint fele szeretné megkapni az oltást 2021-ben, hét tagállamban a lakosság közel egyharmada ellenzi a védőoltást, és az európaiak közel kétharmada úgy véli, hogy az oltóanyagokat túl gyorsan állították elő * ;

8. rendkívül fontosnak tartja, hogy megnyugtassuk az embereket, hogy az alkalmazott technológia biztonságos, és a gyors előállítás az oltóanyag-fejlesztésre szánt pénzügyi és emberi erőforrások átlagon felüli szintjének tudható be. Úgy véli, hogy a szubnacionális vezetők ideális helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsenek ennek a megnyugtató üzenetnek a közvetítésében;

9. óva int az álhírek és a dezinformáció hatásaitól, amelyek ronthatják a mielőbbi tömeges oltás esélyeit, és kéri, hogy jobban figyeljünk oda az oltási kampányokkal kapcsolatos lehetséges csalásokra. Meggyőződése, hogy a helyi és regionális önkormányzatok bevonása komoly segítséget jelenthet a dezinformáció elleni küzdelemben és az oltást övező bizonytalanság eloszlatásában;

10. kéri egy európai eredménytábla bevezetését, amely lehetővé teszi az átoltottság és az oltóanyag-elosztás régiónkénti nyomon követését, így javítva az átláthatóságot és a koordinációt, segítve egyben az esetleges hiányosságok feltárását. Fontosnak tartja az emberek teljes körű tájékoztatását a Covid19-vakcinák engedélyezéséről, rendelkezésre állásáról és bevezetéséről;

11. felajánlja a Régiók Európai Bizottsága és tagjai segítségét az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak oly módon, hogy támogatja az oltási kampányokat a bevált gyakorlatok cseréje és az információk terjesztése révén;

12. támogatja a Tanács azon szándékát, hogy orvosi célokra kidolgozzon egy szabványosított és interoperábilis oltási bizonyítványt, tekintettel arra, hogy az oltás dokumentálása orvosi szempontból szükséges;

13. rendkívül fontosnak tartja, hogy az EU vezető szerepet vállaljon abban, hogy a világon mindenhol hozzáférhetővé váljanak az oltóanyagok;

14. kéri, hogy átfogóan értékeljék az Európai Uniónak, a tagállamoknak, valamint a régióknak és településeknek a Covid19-világjárvány kitörésére adott válaszait, és ebből orvosi, gazdasági, társadalmi, adminisztratív és kompetenciajogi szempontból egyaránt vonják le a megfelelő következtetéseket.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Régiók Európai Bizottsága

elnöke

Apostolos TZITZIKOSTAS


  Vissza az oldal tetejére