A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1076/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § b) pontjára - 6 400 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány Elleni Védekezési Alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím előirányzatának terhére, a 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1076/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jogcím
név
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A
módosítás

A
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
7 Gyógyító-megelőző ellátás
222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 400 000 000
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány Elleni Védekezési Alap
1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások - 6 400 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jogcím
név
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A
módosítás

A
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jogcím
név
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A
módosítás

A
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 6 400 000 000 6 400 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére