A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 228 879 817 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

agrárminiszter

Határidő: 2021. december 31.

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 716 104 601 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 732 215 271 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

a miniszterelnök általános helyettese

honvédelmi miniszter

belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 14 372 775 746 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre - 399 984 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 521 529 817
XII. Agrár-
minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 228 879 817
XLVII. Gazdaság-
védelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
K3 Dologi kiadások 350 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 1 521 529 817
XII. Agrár-
minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 7 000 000
XLVII. Gazdaság-
védelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 700 350 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 2 228 879 817 2 228 879 817
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1 Személyi juttatások 73 229 362
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 350 551
K6 Beruházások 631 524 688
XLVII. Gazdaság-
védelmi Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -716 104 601
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 716 104 601
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 716 104 601 716 104 601
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -401 500 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
002718 6 MH Egészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 1 757 070
XIV. Belügy-
minisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 219 939 562
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 379 645
K3 Dologi kiadások 1 327 979 519
K6 Beruházások 918 709 291
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 22 582 451
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
386351 7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 664 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások -38 695 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások 30 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650 000
K3 Dologi kiadások 317 174 183
K6 Beruházások 1 393 184 550
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
384584 1 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 664 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 339 521
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 160 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 241 500 000
387806 5 Fővárosi fejlesztések
K1 Személyi juttatások -10 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 500 000
K3 Dologi kiadások -336 874 201
K6 Beruházások -1 395 634 532
4 Öntözés-
fejlesztés
387617 1 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése
K1 Személyi juttatások -219 939 562
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -38 379 645
K3 Dologi kiadások -2 246 688 810
3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások 38 695 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -401 500 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
002718 6 MH Egészségügyi Központ 1 757 070
XIV. Belügy-
minisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2 505 008 017
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 22 582 451
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
386351 7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 17 664 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása -38 695 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 745 008 733
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
384584 1 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok -17 664 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása -24 339 521
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 401 500 000
387806 5 Fővárosi fejlesztések -1 745 008 733
4 Öntözésfejlesztés
387617 1 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése -2 505 008 017
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 4 732 215 271 4 732 215 271
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

III. Alkotmánybíróság
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
III. Alkotmány-
bíróság
000385 1 Alkotmány-
bíróság
K1 Személyi juttatások 50 541 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 575 874
K3 Dologi kiadások 89 405 011
K6 Beruházások 18 942 050
VI. Bíró-
ságok
209126 1 Bíró-
ságok
K6 Beruházások 761 826 197
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
227250 2 Igazságszolgáltatás beruházásai
K6 Beruházások 70 872 349
XI. Miniszter-
elnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások 415 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K3 Dologi kiadások 5 300 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
- K3 Dologi kiadások 1 360 000
K6 Beruházások 688 640 000
XV. Pénzügy-
minisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 146 825 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 888 325
K3 Dologi kiadások 429 168 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 208 064 576
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 213 963
K3 Dologi kiadások 155 188 295
K6 Beruházások 1 153 500
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K1 Személyi juttatások 32 045 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 123 317
K3 Dologi kiadások 14 982 000
K6 Beruházások 1 069 622
218672 11 Közgyűjte-
mények
K1 Személyi juttatások 7 622 407
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 236 998
K3 Dologi kiadások 4 712 835
K6 Beruházások 20 853 551
218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 100 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 500 000
K3 Dologi kiadások 79 303 736
K6 Beruházások 2 491 982 140
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
XLVII. Gazdaság-
védelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376217 6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása
K3 Dologi kiadások 1 476 602
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 953 203 398
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -14 372 775 746
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
III. Alkotmány-
bíróság
000385 1 Alkotmány-
bíróság
169 463 935
VI. Bíró-
ságok
209126 1 Bíró-
ságok
761 826 197
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
227250 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 70 872 349
XI. Miniszter-
elnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 415 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 5 300 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 690 000 000
XV. Pénzügy-
minisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 597 881 325
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 396 620 334
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 93 219 939
218672 11 Közgyűjte-
mények
34 425 791
218605 12 Művészeti intézmények 2 688 785 876
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 200 000 000
XLVII. Gazdaság-
védelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376217 6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 2 954 680 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 14 372 775 746 14 372 775 746
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 42 643 380
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 903 989
K3 Dologi kiadások 352 436 631
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -399 984 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 399 984 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 399 984 000 399 984 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére