A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 26. Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 13 430 862 322 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül - Nagykőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) ingatlanvásárlásának támogatása érdekében - 162 000 000 forint egyszeri összegű vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 793 762 455 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
392073 26 Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 162 000 000
X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 28 944 400
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 295 750
K3 Dologi kiadások 7 759 850
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása
K3 Dologi kiadások 6 000 000
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 400 585 000
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
351739 19 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
348351 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok
K3 Dologi kiadások 221 758
K5 Egyéb működési célú kiadások 443 516 242
32 Központi kezelésű előirányzatok
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
361951 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások 2 612 490 000
376562 2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások 144 344 000
XII. Agrár-
minisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K6 Beruházások 244 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 956 000 000
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 343 360 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K3 Dologi kiadások 249 875
K5 Egyéb működési célú kiadások 499 750 125
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K7 Felújítások 2 633 717 934
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -13 430 862 322
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
280578 2 Területfejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 682 302 388
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386595 2 Gazdaságfejlesztési programok
K3 Dologi kiadások 325 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 650 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 52 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 6 000 000
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 400 585 000
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
351739 19 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása 600 000 000
348351 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 443 738 000
XII. Agrár-
minisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 244 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
386217 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 956 000 000
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 343 360 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 500 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 2 633 717 934
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
280578 2 Területfejlesztési feladatok 3 682 302 388
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386595 2 Gazdaságfejlesztési programok 650 325 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 13 430 862 322 13 430 862 322
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1366/2021. (VI. 9.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -25 793 762 455
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 12 890 436
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 780 872 019
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 25 793 762 455
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 25 793 762 455 25 793 762 455
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére