A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről

1. A Kormány

1.1. a koronavírus-világjárvány negatív gazdasági hatásainak további mérséklése, valamint a gazdaság újraindítása és élénkítése érdekében dönt a Széchenyi Kártya Program keretében 2021. július 1-jétől a Széchenyi Kártya Újraindítási Program létrehozásáról, és azon belül a továbbiakban is - az 1.2. alpontban foglaltak figyelembevételével módosult elnevezés alatt - elérhetővé teszi

a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel,

b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel,

c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel és ennek részét képező Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel

konstrukciókat, valamint új konstrukcióként 2021. szeptember 1-jétől bevezeti

d) a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitelt és

e) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukciót;

1.2. dönt arról, hogy a 2020. május 15. napjától bevezetett Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz hiteltermék elnevezése Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel, a Széchenyi Likviditási Hitel elnevezés Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel, a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hiteltermék elnevezés Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel elnevezésre módosul azzal, hogy az egyes konstrukciók jelen kormányhatározatban foglaltakkal összhangban lévő kondíciói és termékfeltételei a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban kerülnek meghatározásra;

1.3. a Széchenyi Kártya Program részét képező Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel programot megszünteti azzal, hogy a bírálat alatt lévő hitelkérelmek még elbírálhatóak;

1.4. *  a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozattal [a továbbiakban: 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat] bevezetett Széchenyi Turisztikai Kártya Program elnevezést Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Program elnevezésre módosítja és ezen programot az 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozatban foglalt változatlan feltételekkel a Széchenyi Kártya Újraindítási Program részévé teszi azzal, hogy a Széchenyi Turisztikai Kártya Újraindítási Programban a kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg az évi 8,5%-os mértéket.

2. A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében

2.1. *  nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz kamattámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve

a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 2,5%,

b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 2,5%,

c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel - és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel -, a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitel esetén az 1,0%,

d) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélok esetén - és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélok esetén a 0,5%, valamint

e) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 2,5%

mértéket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. január 1.

2.2. *  egyetért azzal, hogy a nyújtott hitelek és lízingkonstrukció kamattámogatása éves szinten nem haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve

a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén az 5,0%,

b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén az 5,0%,

c) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel - és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel -, a Széchenyi Újraindítási Önerő Kiegészítő Hitel esetén a 8,5%,

d) a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélok esetén - és ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélok esetén a 9,0%, valamint

e) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 7,0%

mértéket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. január 1.

2.3. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1.4., 2.1. és 2.2. alpont figyelembevételével a konstrukciók mindenkor hatályos kamattámogatás mértékeit a Széchenyi Kártya Program mindenkor hatályos Üzletszabályzatában rögzítse;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatosan

2.4. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg, folytasson egyeztetéseket, és szükség esetén tegye meg az intézkedéseket a Széchenyi Kártya Program működtetésében részt vevő KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a Széchenyi Kártya Programban részt vevő pénzügyi intézményekkel együttműködve a Széchenyi Kártya Újraindítási Program díjai és az adminisztráció csökkentésről, és ennek eredménye alapján vizsgálja felül a díjakhoz kapcsolódó támogatások mértékét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos, első alkalommal 2021. szeptember

2.5. nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz évi 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást biztosít;

2.6. nyújtott hitelekhez - ideértve a legfeljebb 100 000 000 forint összegű, a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében garantált hiteleket is - nyújtott készfizető kezességvállalás díjához legfeljebb évi 1%-os kezességi díjtámogatást, illetve a Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében nyújtott, 100 000 000 forintot meghaladó Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel hitelek készfizető kezességvállalás díjához legfeljebb évi 2%-os kezességi díjtámogatást biztosít.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány

3.1. egyetért azzal, hogy az 1. pont 1.1. alpontjában rögzített hitelek a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

a) 2. pontja szerinti Széchenyi Forgóeszközhitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont b) pontjában foglalt konstrukció,

b) 3. pontja szerinti Széchenyi Beruházási Hitel forgalmazása az 1. pont 1.1. alpont c) pontjában foglalt konstrukció

forgalmazásának idejére felfüggesztésre kerül;

3.2. egyetért azzal, hogy a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról szóló 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat] 3. pontjában foglaltak a Széchenyi Kártya Újraindítási Program konstrukcióinál nem alkalmazandóak;

3.3. egyetért azzal, hogy a Széchenyi Kártya Újraindítási Program konstrukciói kapcsán a pénzügyi intézményeknek a hiteldöntés meghozatalára legfeljebb 30 nap, illetve beruházási típusú hitelek és a lízingkonstrukció esetén legfeljebb 60 nap áll rendelkezésükre;

3.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont 1.1. és 1.4. alpontja szerinti konstrukciók támogatásának finanszírozásához az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezésére gondoskodjon 4 800 000 000 forint összegű többletforrás biztosításáról a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozása céljából a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 3.11. alpont szerinti feladat végrehajtásával összhangban

3.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont 1.1. és 1.4. alpontja szerinti konstrukciók támogatásának finanszírozásához az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezésére gondoskodjon 14 800 000 000 forint többletforrás biztosításáról a 2022. évben a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3.6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont 1.1. és 1.4. alpontja szerinti konstrukciók támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2023-2036. közötti időszakban;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: Magyarország 2023-2036. évi központi költségvetésének tervezése során

3.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2021. évben a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím terhére vállalható kötelezettség mértékét a 2022-2036 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 66 500 000 000 forint,

b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 68 400 000 000 forint,

c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 42 100 000 000 forint,

d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 24 300 000 000 forint,

e) a 2026-2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 15 500 000 000 forint;

3.8. a 3.7. alpontban megállapított mértéken belül a gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 56 300 000 000 forint,

b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 60 200 000 000 forint,

c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 37 600 000 000 forint,

d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 21 300 000 000 forint,

e) a 2026-2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 13 000 000 000 forint;

3.9. a 3.7. alpontban megállapított mértéken belül az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 200 000 000 forint,

b) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 8 200 000 000 forint,

c) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4 500 000 000 forint,

d) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 3 000 000 000 forint,

e) a 2026-2036. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 2 500 000 000 forint;

3.10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben a 2021. évi és a 3.8. alpontban meghatározott adott évi célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a 75%-ot, vizsgálja meg a Széchenyi Kártya Program konstrukciói támogatására meghatározott kötelezettségvállalási felhatalmazás mértékére figyelemmel szükséges intézkedéseket, és a vizsgálat eredményének megfelelően a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a Kormány számára;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi források 75%-ának lekötését követő tizenöt napon belül

3.11. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - az 1. pont 1.1. és 1.4. alpontja szerinti konstrukciókat, szükség szerinti módosításait jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 1. pont 1.1. és 1.4. alpontja szerinti konstrukciók módosítását követően azonnal

4. * 

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére