A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1581/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

1. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1. egyetért - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében - a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 09-10-000327, székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77.) javára, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér működtetéshez szükséges egyszeri 365 000 000 forint támogatás biztosításával;”

2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 2021. évi támogatás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím terhére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. december 31.”

3. A Határozat 6. pontjában a „Kvtv.” szövegrész helyébe a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény” szöveg lép.

4. A Kormány visszavonja a Határozat 3. és 5. pontját.


  Vissza az oldal tetejére