A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1792/2021. (XI. 9.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök adományozásáról

A Kormány

1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Lett Köztársaság részére;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot a Lett Köztársaság kijelölt képviselőjével, és a 3. pontban foglaltak szerint működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

3. felhívja a belügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 15 napon belül

1. melléklet az 1792/2021. (XI. 9.) Korm. határozathoz

A B C
Sorszám Orvostechnikai eszközök Mennyiség (darab)
1. MP-30 fecskendős infúziós pumpa 100
2. Biolight Q5 betegőrző monitor 50
3. Központi monitor 5

  Vissza az oldal tetejére