A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházások jóváhagyásáról

A Kormány Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő, XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházások mielőbbi végrehajtása érdekében

1. jóváhagyja Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházásokat felsoroló, 1. melléklet szerinti listát;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával - gondoskodjon az 1. pont szerinti beruházások megkezdéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a belügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a pénzügyminisztert, hogy az irányításuk alá tartozó szervezetek bevonásával - a Nemzeti Hatósággal szorosan együttműködve - az 1. pont szerinti beruházásokhoz kapcsolódóan biztosítsa a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében foglalt mérföldkövek, célkitűzések és klímavállalások teljesülését.

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása című intézkedés keretében megvalósuló beruházások

Sor-
szám
Komponens Beruházás megnevezése Szakmai tartalom Kapcsolódó HET mérföldkő A beruházás eszközbeszerzést is tartalmaz (igen/nem)
1. H. Egészségügy Megyei Járóbeteg ellátók felújítása A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtése: meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása.  *  Integrált betegúttal érintett megyei rendszerek - 22 db igen
2. H. Egészségügy Országos Onkológiai Intézet fejlesztése, új Onkodiagnosztikai Központ létesítése 13 600 m2-en megépítésre kerül egy új, az Onkodiagnosztikai Központnak helyet adó épület, valamint 1200 m2-en felújításra kerül a jelenlegi 19-es és 28-as számú épület. Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2 nem
3. H. Egészségügy Észak-Közép-budai Centrum,
Új Szent János Kórház létesítése;
A beruházás összesen közel 80 000 m2 területet érint, amely során egy új kórházi tömb kerül - részlegesen - kialakításra. Az I. ütem során megépítésre kerül a parkolószint, a bejárati szint, SBO, műtőszint,
a technológiai blokkhoz tartozó gépészeti szint, valamint két
szinten az ápolási egységek. Smart kórházakra jellemző megoldások kialakítása.

Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2
igen
27-es számú épület felújítása; A beruházás összesen nettó 5145 m2 (felújítás, bővítés) területet érint. A felújítás során a jelenleg használaton kívüli 27. számú épületben Pszichiátriai központ kerül kialakításra, mely során az épület bővítése is szükséges.
Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések,
Szakrendelő - Egy napos sebészeti centrum létesítése Intézményfejlesztés, épületfelújítás, -korszerűsítés. Továbbá berendezések, valamint orvostechnológiai eszközök beszerzése. eszközök száma - 206 880 db
4. H. Egészségügy Komprehenzív Kardiovaszkuláris
Centrum kialakítása
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktatókórházban
A beruházás keretében javasolt egy új épület építése és felszerelése, amelyben többek közt helyet kapna terhespatológia, stroke-centrum, multimédiás oktatócentrum és egy speciális mentőállomás is, illetve az ezekhez szükséges infrastruktúra. Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2

Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db
igen
5. H. Egészségügy Nyugat-Magyarországi Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum - Markusovszky
Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Szombathely) fejlesztése
A beruházás ellátási spektruma a belgyógyászati angiológia,
a radiológiai diagnosztika és intervenció, a neurológiai diagnosztika és intervenció, a szívsebészeti hátteret nem igénylő kardiológiai diagnosztika és intervenció, mely területek fejlesztése kiemelt jelentőségű.
Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2

Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db
igen
6. H. Egészségügy Nyugat-Magyarországi Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum - Zala Megyei
Szent Rafael Kórház
(Zalaegerszeg) fejlesztése
A kórház kiemelt szakterülete a kardiovaszkuláris betegségek kezelése. A Zala megye területén egyedülállóként működő haemodinamikai és DSA készülék mielőbbi cseréje szükséges
a folyamatos és biztonságos betegellátás fenntartása érdekében, melyet a kórház saját forrásból fedezni nem tud, így támogatás nélkül ezen eszközök beszerzése nem megvalósítható.
Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db igen
7. H. Egészségügy Országos Mentőszolgálat mentőállomásainak fejlesztése Új mentőállomások létesítése és felújítása. Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2 igen
8. H. Egészségügy Nemzeti Népegészségügyi
Központ fejlesztése
Nemzeti Népegészségügyi Központ összes laboratóriumának egy új épületbe költöztetése + Állatház és laboratórium támogató funkciók. Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2

Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db
igen
9. H. Egészségügy Szülészeti-nőgyógyászati szakellátás fejlesztése
a Szombathelyi Markusovszky
Egyetemi Oktatókórházban
A Szülészeti és Gyermekgyógyászati épület IV. emeletén lévő nőgyógyászati műtő és a II. emeletén található kisműtő felújítása, modernizálása készül el.
A felújítással érintett terület a IV. emeleten
(IV-101. és IV-118.-IV-133. helyiségek) mindösszesen
160 m2 alapterületű.
A felújítandó alapterület a II. emeleten 69 m2.
Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2

Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db
igen
10. H. Egészségügy Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztése A kialakításra kerülő fix és mobil vérgyűjtési pontokon (5 vérvételi busz/kamion használatával biztosítandó mobil vérvételi pontok) Vérvételi események
száma kistelepülések mobil gyűjtőhelyein - 480 db
igen
11. H. Egészségügy Az Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztése: Centralizált
új vérellátási központ kialakítása
Építési beruházás keretében centralizált új vérellátási központ kialakítása [Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (KMRVK) és az Országos Vérellátó Szolgálat Központ (OVSzK) egy
új telephelyen történő összevonása, és ott egy korszerű létesítmény kialakítása], egy regionális vérellátó központ, valamint tizenkettő területi vérellátó egységes arculattal történő felújítása, tizenkettő fix vérgyűjtési pont kialakítása.
Legalább 40 egészségügyi intézmény infrastrukturális fejlesztéssel érintett területének a nagysága - 195 882 m2

Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db
igen
12. H. Egészségügy RRF céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzések a fekvőbeteg intézmények részére Képalkotó berendezések (CT, MR, Röntgen, Ultrahang), valamint
a hozzájuk kapcsolódó rendszerek, Ápolási eszközök, Műtői eszközök, Kéziműszerek, Sebészeti eszközök, Patológiai eszközök, Gyerekellátási eszközök a magas színvonalú ellátáshoz kapcsolódóan.  * 
Beszerzett új és modern egészségügyi berendezések, eszközök száma - 206 880 db igen

  Vissza az oldal tetejére