A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1831/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kubai Köztársaság részére történő egészségügyi védőeszközök biztosításáról

A Kormány

1. a koronavírus-világjárvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti védőeszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Kubai Köztársaság Közegészségügyi Minisztériuma (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot a kedvezményezettel mint a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter bevonásával, a 3. pont szerint;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

3. felhívja a belügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 60 napon belül

1. melléklet az 1831/2021. (XI. 30.) Korm. határozathoz

Védőeszközök

A B
Megnevezés Darabszám
KN95 Maszk 100 000

  Vissza az oldal tetejére