A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

az Örmény Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

1. A Kormány a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva

a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 100 000 adag AstraZeneca COVID-19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról az Örmény Köztársaság Külügyminisztériuma részére;

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy - a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával - gondoskodjon a vagyonelemeknek az a) alpontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

c) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot az Örmény Köztársaság Külügyminisztériuma kijelölt képviselőjével, ezt követően - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodjon a b) alpont szerint rendelkezésre bocsátott vagyonelemek a) alpont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

2. Ez a határozat - a 3. pontban foglalt kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. A 4. pont 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. * 


  Vissza az oldal tetejére