A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2021/C 76 I/14) KÖZLEMÉNYE

Covid19-járvány - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/267 rendelete (2021. február 16.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával, valamint az (EU) 2020/698 rendeletben említett egyes időszakok meghosszabbításával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek az elhúzódó Covid19-válságra tekintettel történő megállapításáról * 

Magyarország

A Bizottsághoz történő benyújtás időpontja: 2021.3.1.

Magyarország az (EU) 2021/267 európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban úgy határozott, hogy nem alkalmazza a következő rendelkezés(eke)t:

- az 5. cikk (1) bekezdése a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó, 2014/45/EU irányelv *  szerinti határidőket illetően,

- az 5. cikk (2) bekezdése a műszaki vizsgálati bizonyítványok 2014/45/EU irányelv szerinti érvényességét illetően,

- a 12. cikk (1) bekezdése a rendszeres felülvizsgálat elvégzésére vonatkozó, 2012/34/EU irányelv *  szerinti határidőket illetően,

- a 12. cikk (2) bekezdése az ideiglenes engedélyek 2012/34/EU irányelv szerinti érvényességét illetően.


  Vissza az oldal tetejére