A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2021/C 313/02) KÖZLEMÉNYE

az uniós digitális Covid-igazolványok előnyeinek teljes körű kiaknázásáról: a polgárok szabad mozgásának és a légi közlekedési ágazat helyreállításának támogatása az uniós tagállamoknak szóló iránymutatások és ajánlások révén * 

1. Bevezetés

Az uniós digitális Covid-igazolványt *  2021. július 1-től minden uniós tagállamban alkalmazzák. Az EU digitális rendszerét sikeresen kiépítették, így díjmentesen adhatók ki, ellenőrizhetők és fogadhatók el olyan igazolványok, amelyek tanúsítják a beoltottságot, a negatív SARS-COV-2-teszteredményt vagy a Covid19-ből való felgyógyulást. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács, valamint a nemzeti hatóságok közösen kialakítottak egy olyan rendszert, amely segíti az Unión belüli szabad mozgás helyreállítását, és azt rekordidő alatt sikeresen működőképessé tették. A sikeres oltási kampánnyal együtt, amely mérföldkövet jelent a világjárvány elleni küzdelemben, az uniós digitális Covid-igazolvány jelentős pozitív hatással lesz majd az uniós polgárok és lakosok mindennapi életére. Ezt más olyan kezdeményezések egészítik ki, amelyek segítik a polgárokat a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásában, például az (EU) 2020/1475 tanácsi ajánlásban *  a szabad mozgásnak a Covid19 miatti korlátozására vonatkozóan elfogadott közös megközelítés, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által közzétett heti utazásinformációs térkép * , a „Re-Open EU” információs platform *  és az uniós turisztikai egészségbiztonsági pecsét az idegenforgalmi létesítmények számára * .

Alig négy hónappal azt követően, hogy az Európai Bizottság előterjesztette jogalkotási javaslatát, az uniós digitális Covid-igazolvány már működőképessé is vált - ez újabb bizonyítéka annak, hogy mi is az európai együttműködés valódi többletértéke. Ez az uniós jogalkotók és az európai és - minden egyes tagállamban, valamint az iparban - a nemzeti technikai szakértők elkötelezettségének és elszántságának köszönhető. Az uniós digitális Covid-igazolvány elterjedése is új rekordokat jelent: már több mint 270 millió digitális igazolványt adtak ki, ami jól mutatja, hogy mekkora az érdeklődés az uniós digitális Covid-igazolvány iránt. Az igazolványok már több mint 30 országban interoperábilisak. Az uniós digitális Covid-igazolvány működőképessé tételének köszönhetően sokkal közelebb kerültünk az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendeletekben meghatározott átfogó cél teljesüléséhez, azaz ahhoz, hogy megkönnyítsük az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog gyakorlását a Covid19-világjárvány idején.

Az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetésekor az Unió felnőtt lakosságának már közel kétharmada kapott legalább egy adag Covid19-oltóanyagot, és az Unió elegendő oltóanyagot kapott ahhoz, hogy 2021 nyarának vége előtt teljesítse a felnőtt lakosság legalább 70%-ának teljes körű vakcinázását előirányzó célkitűzését.

A légi közlekedés az egyik terület, ahol elsőként alkalmazzák széles körben az uniós digitális Covid-igazolványt. 2021 júliusának elejéig 20%-kal nőtt a légi forgalom, amely júliusban várhatóan meghaladja a 2019-es szint 60%-át. *  A légi forgalom volumene a nyár folyamán folyamatosan növekszik, mivel az uniós polgárok és lakosok ismét élni kívánnak a szabad mozgás jogával, legyen szó akár nyaralásról, barátok és rokonok meglátogatásáról, vagy szakmai utakról. Az utazási és idegenforgalmi ágazatnak várhatóan nagy segítségére lesz az uniós digitális Covid-igazolvány alkalmazása. A gyorsan növekedő légi közlekedés bizonyítja, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány a világjárvány kordában tartása mellett képes segíteni a helyreállítást. A légi utasok számának növekedése miatt ugyanakkor valamennyi érintett szereplőnek gondoskodnia kell a zökkenőmentes végrehajtásról, nevezetesen az igazolványok ellenőrzéséről. Amint az az alábbiakban látható, egy bizottsági felmérésből az derült ki, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzésének jelenleg 15 különböző kombinációja létezik, amelyek némelyike a jelek szerint elkerülhető párhuzamosságokkal jár. Az EASA/ECDC Covid19-re vonatkozó légi közlekedési egészségbiztonsági protokolljában foglaltak szerint ha az ellenőrzést megbízhatóan elvégezték az indulás előtt, nincs egészségügyi oka annak, hogy az utazás során a későbbiekben ugyanazt az igazolványt további ellenőrzéseknek vessék alá. Összehangolt megközelítéssel enyhíthető lenne a légi közlekedési rendszerekre nehezedő esetleges nyomás, és lehetővé válna az uniós digitális Covid-igazolvány előnyeinek teljes körű kiaknázása, mind egészségpolitikai szempontból, mind az utazók kényelme és egészsége szempontjából.

A harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló légi közlekedés továbbra is gyér. Bár az uniós digitális Covid-igazolványt elsősorban az Unión belüli utazás megkönnyítésére fejlesztették ki, az a nemzetközi utazást megkönnyítő nemzetközi normává válhat. A rendszert kezdettől fogva nyílt forráskódú megoldásként alakították ki a világjárvány elleni közös küzdelem segítése végett.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban már minden partner integrálódott az uniós digitális Covid-igazolvány rendszerébe. *  A rendeletben előírtaknak megfelelően a Bizottság aktívan részt vesz a digitális igazolványokkal kapcsolatos többoldalú munkában is, különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) működik együtt a magas színvonal és az interoperabilitás biztosítása érdekében. Ezen túlmenően több nemzetközi partner kétoldalú keretek közt kereste meg az Európai Uniót, hogy tájékozódjon az uniós digitális Covid-igazolvány rendszeréről. Valamennyi műszaki előírás nyilvánosan hozzáférhető * , az Európai Bizottság pedig már együttműködik azokkal az érdeklődő nemzetközi partnerekkel, amelyek biztonságos ellenőrzési rendszert kívánnak bevezetni a digitális Covid19-igazolványokhoz és használni szeretnék az uniós digitális Covid-igazolvány rendszerét.

2. Az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzése a légi közlekedésben

Az uniós digitális Covid-igazolvány célja, hogy megkönnyítse birtokosa számára a szabad mozgáshoz való jogának gyakorlását *  a Covid19-világjárvány idején. Megbízható eszközt biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy ellenőrizhessék a szabad mozgás Covid19-világjárványra válaszul bevezetett korlátozásának betartását * .

A biztonságos ellenőrzés az uniós digitális Covid-igazolvány kulcsfontosságú eleme. Az (EU) 2021/953 rendelettel *  létrehozott keretek között az uniós tagállamok döntenek arról, hogy ellenőrizni kell-e az uniós digitális Covid-igazolványt, és ha igen, mikor és hogyan. Összehangolt megközelítéssel észszerűbbé lehetne tenni ezt a folyamatot. Az uniós tagállamok számos különböző módon hajtják végre ezt az ellenőrzést bizonyos népegészségügyi intézkedések - például a határátlépéssel járó utazásra vonatkozó beutazási feltételek - végrehajtása érdekében. Az (EU) 2021/953 rendelet 3. cikkének (9) bekezdése megállapítja, hogy az ellenőrzésre kijelölt, határokon átnyúló személyszállítási szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzése adott esetben beépüljön a határokon átnyúló közlekedési infrastruktúra - például repülőterek, kikötők, valamint vasúti és autóbuszállomások - üzemeltetésébe.

Rendkívül fontos, hogy a tagállamok gyorsan tájékoztassák a polgárokat és a szolgáltatókat az utazási korlátozások feloldása vagy bevezetése érdekében hozott intézkedésekről. Az e-egészségügyi hálózatban részt vevő tagállamok a Bizottság támogatásával iránymutatásokat *  fogadtak el a hitelesítési szabályok kodifikálására, ami jelentősen elősegítené az ellenőrzési folyamatot.

Az uniós tagállamok által bevezetett utaslokalizáló űrlapok (PLF) alkalmazásának követelménye mellett a digitális igazolványok digitális ellenőrzésének célja a szűk keresztmetszetek elkerülése, ezáltal csökkentve a repülőterek esetleges zsúfoltságát és a sorbaállási időt, különösen csúcsidőszakokban. A potenciális Covid19-fertőzések kockázatának csökkentése érdekében el kell kerülni a zsúfoltságot. Az ellenőrzés konkrét módja és időzítése hatással van arra, hogy a szűk keresztmetszetek mennyire kerülhetők el. A repülőterek és a légitársaságok lépéseket tettek a növekvő utasforgalom kezelésére, például a bezárt terminálok újbóli megnyitásával és a légitársaságok utasfelvételi vagy információs pultjainál dolgozó személyzet létszámának növelésével. Ez segített az első utasszámnövekedés kezelésében, a kapacitáshiány kockázatai azonban várhatóan meg fognak mutatkozni 2021 nyarán. Azok a repülőterek, amelyek már 2019-ben is zsúfoltak voltak, valószínűleg a 2019-es forgalom 50-60%-ánál elérik kapacitásuk felső határát. Bár a helyzet még nem vezetett jelentős zsúfoltsághoz, az uniós repülőterek már 2021 júliusának elején is a 2019-es utasforgalom mintegy 45%-ával üzemelnek. Az utasok zökkenőmentes és zavartalan kiszolgálásával a szolgáltatók kezelni tudják az elkövetkező hetek megnövekedett légiutas-forgalmát.

Egyes uniós tagállamokban a légitársaságok ellenőrzik az uniós digitális Covid-igazolványokat, ezért fontos, hogy rendelkezésükre álljon a szükséges ellenőrző szoftver. A Repülőterek Nemzetközi Európai Tanácsának (ACI Europe) közelmúltbeli felmérése szerint a szolgáltatók által tapasztalt fő problémák az ellenőrzések megsokszorozódása (64%) és a repülőtéri létesítményekben végzett ellenőrzés (54%). Ugyanebben a felmérésben a szolgáltatók 82%-a állította azt, hogy az uniós digitális Covid-igazolványokat indulás előtt nem ellenőrizték a repülőtéren kívül. *  Egyes uniós tagállamokban bizonyos szabályok továbbra is eltérnek az e-egészségügyi hálózat egyébként uniós szinten elfogadott iránymutatásaitól.

Az uniós tagállamok körében arra vonatkozóan végzett felmérés, hogy az uniós digitális Covid-igazolványt hogyan ellenőrzik a légi közlekedés esetében, azt mutatta, hogy jelenleg 15 különböző módon szervezik meg az ellenőrzési folyamatot. Néhány uniós tagállam például úgy döntött, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzésének feladatát a repülőterekre bízza, míg mások ezt a kötelezettséget a légitársaságokra, megint mások pedig mindkettőre hárították. Több uniós tagállam úgy döntött, hogy a hatóságok ellenőrzik az érkező utasok uniós digitális Covid-igazolványát. Bár az uniós digitális Covid-igazolványt többek között - elsősorban a schengeni térségen belüli - akadálymentes utazás megkönnyítésére szolgáló eszközként fejlesztették ki, fontos hangsúlyozni, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány nem úti okmány, és nem is előfeltétele az utazásnak. * 

1. ábra

A tagállamoknak az uniós digitális Covid-igazolvány légi közlekedésben történő ellenőrzésével kapcsolatos eltérő megközelítései

Az egységes uniós légi közlekedési piacnak szüksége van az uniós digitális Covid-igazolványra, mivel az egy olyan eszköz, amellyel kezelhető a 2021 nyári hónapjaiban és a helyreállítás során megnövekedett utasforgalom. Az uniós digitális Covid-igazolvány működőképessé tételének közös sikerét követően a következő lépésnek a világjárvány alatti biztonságos és zökkenőmentes utazás további elősegítésének kell lennie.

Az Európai Bizottság szolgálatai 2021. június 28-án operatív ajánlásokat tettek közzé az alábbi címmel: „Az uniós digitális Covid-igazolványok előnyeinek maximális kihasználása a légi közlekedésben: Ajánlások és iránymutatások a tagállamok számára” * . 2021. június 30-án a nemzeti egészségügyi szakértőkből álló e-egészségügyi hálózat *  elfogadott egy iránymutatást, amely meghatározza az uniós digitális Covid-igazolványok légi közlekedésben való alkalmazásának technikai és operatív elemeit. A dokumentum több ellenőrzési lehetőséget is bemutat, amelyek jogilag (uniós adatvédelmi szempontból, az uniós általános adatvédelmi rendelettel *  teljes összhangban) és technikailag is lehetségesek.

E közlemény célja, hogy átfogó elveket, bevált gyakorlatokat, ajánlásokat és iránymutatásokat biztosítson az uniós tagállamok számára annak érdekében, hogy megkönnyítsék az uniós digitális Covid-igazolványok ellenőrzését a légi közlekedésben a nyári csúcsidőszakban és azon túl. Ez elsősorban a légi közlekedés szempontjából bír leginkább relevanciával, de fokozatosan más közlekedési módokra (pl. kompok, üdülőhajók, vasúti és közúti közlekedés) is ki kell terjeszteni, amennyiben ez lehetséges, figyelemmel azok sajátosságaira.

3. Ajánlott megközelítés

Ez a rész az uniós tagállamoknak fogalmaz meg iránymutatásokat és ajánlásokat. A légitársaságoknak és a repülőtereknek - az utasokkal való érintkezés legközvetlenebb felületeiként - szintén fontos szerepe és felelőssége lesz az uniós digitális Covid-igazolvány előnyeinek a légi közlekedésben való teljes körű kiaknázásában.

Az (EU) 2021/953 rendelet úgy rendelkezik, hogy a tagállamok korlátozások közegészségügyi okokból történő bevezetésére vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül, amennyiben a tagállamok elfogadják az uniós digitális Covid-igazolványt, tartózkodniuk kell a szabad mozgásra vonatkozó további korlátozások - például további, utazás esetében a SARS-CoV-2-fertőzést kimutató teszt vagy utazással kapcsolatos karantén vagy önkéntes karanténba vonulás - előírásától, kivéve, ha azok a Covid19-világjárványra való reagálásként, a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak, figyelembe véve a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat is, beleértve az ECDC által az (EU) 2020/1475 ajánlás alapján közzétett járványügyi adatokat. Az (EU) 2020/1475 ajánlás előírja, hogy a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások elfogadásakor és alkalmazásakor az uniós tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jog elveit, különös tekintettel az arányosságra és a megkülönböztetésmentességre, és összehangolt módon kell eljárniuk.

Az utasok számára az egyértelműség elősegítése, valamint a zökkenőmentes és zavartalan utazási élmény biztosítása érdekében az ellenőrzési folyamatban részt vevő valamennyi szereplőnek teljes mértékben tisztában kell lennie a szerepével és a szükséges intézkedésekkel. Az uniós digitális Covid-igazolvány zökkenőmentes végrehajtása érdekében alapvető fontosságú, hogy valamennyi uniós tagállam egyértelmű, átfogó és időszerű tájékoztatást nyújtson az érintett érdekelt feleknek és a nyilvánosságnak a szabad mozgás bármely korlátozásáról. Az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a Re-Open EU internetes oldalon közzétett információk hiánytalanok, naprakészek és könnyen érthetőek legyenek mind az uniós tagállamok, mind a harmadik országok tekintetében.

A tagállamoknak teljes átláthatóság mellett frissíteniük kell és közzé kell tenniük az alkalmazandó hitelesítési szabályokat is. A szabályokat az uniós digitális Covid-igazolvány átjáróján is közzé kell tenni, amely támogatja ezt a funkciót, és továbbítja az információt az ellenőrző és pénztárca-alkalmazások számára. A szabályokat emellett a Re-Open EU oldalon is elérhetővé kell tenni. Az átláthatóság érdekében a szabályoknak egyértelműen tartalmazniuk kell minden vonatkozó információt, például azon oltóanyagok listáját, amelyek esetében az igazolványokat elfogadják. A tagállamok által jelenleg közzétett információk nem mindig egyértelműek az utasok számára.

Az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a légitársaságok, a repülőtéri személyzet vagy az uniós digitális Covid-igazolványok ellenőrzésére felhatalmazott egyéb szereplők teljes körű tájékoztatást kapjanak szerepükről és a szükséges intézkedésekről. Ezeket az információkat nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni annak érdekében, hogy az utasok tájékoztatást kapjanak azokról a pontokról, amelyeken ellenőrzésre számíthatnak.

- 1. ajánlás: Az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatók és az utazók teljes körű, érthető és időszerű tájékoztatást kapjanak az ellenőrzés követelményeiről és folyamatairól.

- 2. ajánlás: Az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a Re-Open EU internetes oldalon közzétett információk hiánytalanok, naprakészek és könnyen érthetőek legyenek.

Az interoperábilis uniós digitális Covid-igazolványok kifejlesztése példa nélküli lépés annak megakadályozásában, hogy az egyes uniós tagállamokban eltérő műszaki előírások alapján létrehozott egyedi digitális igazolványok összehangolatlan kavalkádot alkossanak. Az uniós tagállamok az e-egészségügyi hálózaton keresztül jóváhagytak egy iránymutatást az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó hitelesítési szabályokról, hogy ne csak az igazolás eredetiségének, hanem a vonatkozó utazási szabályoknak való megfelelésének ellenőrzését is lehetővé tegyék. Amennyiben a légitársaságoknak vagy a repülőterek üzemeltetőinek ellenőrizniük kell az uniós digitális Covid-igazolványokat, az uniós tagállamoknak közzé kell tenniük és naprakészen kell tartaniuk a hitelesítésre vonatkozó szabályokat. Bár lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az uniós digitális Covid-igazolványt személyesen mutassák be az indulási repülőtéren és manuálisan ellenőrizzék az alkalmazandó szervezeti szabályoknak megfelelően, a szolgáltatóknak és a hatóságoknak támogatniuk kell a szervezeti szabályok elektronikus ellenőrzésének folyamatait. Ez felgyorsítja az ellenőrzés folyamatait.

- 3. ajánlás: Az uniós tagállamoknak be kell építeniük az alkalmazandó utazási szabályokat az ellenőrzési folyamatokba, és a szolgáltatók rendelkezésére kell bocsátaniuk egy olyan ellenőrző alkalmazást, amely az e-egészségügyi hálózat által a hitelesítési szabályokra vonatkozóan elfogadott iránymutatásokkal összhangban ellenőrzi a vonatkozó szabályokat * .

- 4. ajánlás: Az uniós tagállamoknak elérhetővé kell tenniük és naprakészen kell tartaniuk az utazással kapcsolatos hitelesítési szabályokat az uniós digitális Covid-igazolvány átjáróján.

- 5. ajánlás: Az uniós tagállamoknak lehetőség szerint elektronikus ellenőrzési eszközöket kell alkalmazniuk az e-egészségügyi hálózat vonatkozó iránymutatásaival összhangban.

Az uniós digitális Covid-igazolványok a Bizottság és a tagállamok által közösen elfogadott, létrehozott és fenntartott bizalmi keretre épülnek, összhangban az (EU) 2021/953 rendeletben meghatározott vonatkozó szabályokkal. Ez a bizalmi keret biztosítja az igazolványok megbízható és biztonságos kiállítását és ellenőrzését. Az EASA/ECDC Covid19-re vonatkozó légi közlekedési egészségbiztonsági protokolljában *  foglaltak szerint ha az ellenőrzést megbízhatóan elvégezték az indulás előtt, epidemiológiai szempontból kevéssé lehet indokolt, hogy az utazás során a későbbiekben ugyanazt az igazolványt további ellenőrzéseknek vessék alá. Az ilyen párhuzamosságot el kell kerülni. A tagállamoknak ezért elsődlegesnek kell tekinteniük az uniós digitális Covid-igazolvány indulás előtti ellenőrzését. Egészségvédelmi szempontból ez a beteg utasok utazása kockázatának csökkentését is segítené. Az érkezéskori ellenőrzést kockázati alapon lehetne elvégezni.

Annak elkerülése érdekében, hogy egynél több szereplő (pl. légitársaságok és hatóságok) párhuzamos ellenőrzéseket végezzen, arra kell törekedni, hogy amennyire lehetséges, a hatóságok, a repülőterek és a légitársaságok az ellenőrzést induláskor egyablakos rendszerben hajtsák végre. Az uniós tagállamok ezért - ha lehetséges - ne követeljék meg az uniós digitális Covid-igazolvány több alkalommal történő ellenőrzését a légi utazás során (pl. a repülőtéri utasfelvétel során és ismételten a beszálláskor). Érdemes megjegyezni, hogy az (EU) 2021/953 rendelet által az igazolványok ellenőrzésére vonatkozóan előírt követelmények önmagukban nem indokolják a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítását.

Az EASA/ECDC fent említett, Covid19-re vonatkozó légi közlekedési egészségbiztonsági protokollja szerint egészségügyi szempontból a leghatékonyabb megoldás az uniós digitális Covid-igazolványnak az indulási repülőtérre való megérkezés előtti ellenőrzése. Jelenleg azonban a repülőtér-üzemeltetők 82%-a szerint indulás előtt nem ellenőrzik az uniós digitális Covid-igazolványt a repülőtéren kívül * . Erősen javasolt, hogy az uniós tagállamok és a személyszállítási szolgáltatók biztosítsák, hogy az ellenőrzést a lehető leghamarabb végezzék el, lehetőleg a légitársaságok online utasfelvételi eljárása során vagy egy uniós tagállam internetes portálján/szolgálatán keresztül, feltéve, hogy ez az (EU) 2021/953 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban történik.

Amennyiben az érkezés helye szerinti tagállam felold bizonyos egészségügyi vonatkozású utazási korlátozásokat az uniós digitális Covid-igazolvánnyal vagy egyéb igazolással rendelkező utazók tekintetében, az indulás helye szerinti tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi utas a repülőgépre való beszállás előtt bemutassa az uniós digitális Covid-igazolványát. Bár a repülőtereken kívüli ellenőrzéseket mindenkor előnyben kell részesíteni, ilyen esetekben az indulási repülőtéren ellenőrizni kell minden olyan utas igazolványát, aki azt a repülőtéren kívül nem mutatta be. A repülőtereken végzett ellenőrzések esetében annyi erőforrást kell alkalmazni, amennyi arányban áll az ellenőrzések mennyiségével, így biztosítva a mindenkori zökkenőmentes utasforgalmat.

A tagállamok és a személyszállítási szolgáltatók közötti együttműködés elengedhetetlen e megoldások megvalósulásához, amelyek további munkát igényelnek annak biztosítása érdekében, hogy azok kipróbált megoldásokon alapuljanak. Ez biztosítaná, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány utasok kényelmére és utasforgalomra gyakorolt pozitív hatásait ne ássa alá a potenciális egészségbiztonsági kockázatot mérséklő repülőtéri ellenőrzési folyamat. Az e-egészségügyi hálózat véleménye szerint azonban ez a megoldás „túl sok fejlesztési és tesztelési időt igényel, így előfordulhat, hogy csak 2021 nyarát követően valósul meg” * .

Az uniós digitális Covid-igazolvány és az adatvédelem
Az uniós digitális Covid-igazolvány bizalmi kerete a legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítja az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel *  (GDPR) összhangban. A személyszállítási szolgáltatók, például a légitársaságok, feldolgozhatják az alkalmazandó nemzeti jog által előírt ellenőrzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információkat, feltéve, hogy a rendeletben kifejezetten meghatározottak szerint a QR-kódokban szereplő egyetlen személyes adatot sem őriznek meg. Ez azt jelenti, hogy az ahhoz szükséges jogalap, hogy a légitársaságok ellenőrizni tudják az uniós digitális Covid-
igazolványokat, már az online utasfelvétel folyamata során is alkalmazandó, ezzel pedig elkerülhető a repülőtereken a szűk keresztmetszetek és a zsúfoltság kialakulása.

- 6. ajánlás: Az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzését a lehető leghamarabb, lehetőleg még az indulási repülőtérre való érkezés előtt elvégezzék.

- 7. ajánlás: Az uniós tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szolgáltatók felhatalmazással rendelkezzenek az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzésére, és hogy együttműködjenek a légitársaságokkal annak érdekében, hogy elősegítsék az ellenőrzési folyamatnak az utasfelvételi eljárásokba történő beépítését az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet rendelkezéseivel összhangban.

Az utazással kapcsolatos intézkedések - például az utaslokalizáló űrlap (PLF) vagy az uniós digitális Covid-igazolvány - egymást kiegészítő eszközök, amelyek célja az utazási tevékenységek biztonságos újrakezdésének támogatása az uniós tagállamok kontaktkutatási kapacitásainak javítása és a fertőzés kockázatok csökkentése mellett. Ideális esetben a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozzák az utazóknak és a lehető legkisebb mértékben rontják az utazás élményét. Az utaslokalizáló űrlap begyűjtését - csakúgy mint az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzését - a lehető leghamarabb, lehetőleg még az utas indulási repülőtérre való megérkezése előtt kell elvégezni, hogy az utasokat ne kelljen több eljárásnak alávetni.

Lehetséges forgatókönyvek
Az indulási repülőtérre való megérkezés előtt két forgatókönyve lehetséges az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzésének:
1) Ellenőrzés a légitársaság online utasfelvétele során:
Ez az eset azzal az operatív előnnyel jár, hogy egy helyen és az indulási repülőtérre érkezés előtt lehet ellenőrzi az utasok egészségügyi okmányait, továbbá műszaki szempontból nem túlzottan bonyolult a megvalósítás. Emellett szem előtt kell tartani, hogy az (EU) 2021/953 rendelet és az általános adatvédelmi rendelet lehetővé teszi a személyszállítási szolgáltatók számára az egészségügyi adatok kezelését mindaddig, amíg nem történik tárolás, feltéve, hogy a felhasználás ezen esetéről a nemzeti jog rendelkezik.
2) Az úti okmányok ellenőrzése az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kifejlesztett egyedi alkalmazásokon és webes szolgáltatáson keresztül: E forgatókönyv szerint az uniós digitális Covid-igazolványnak a tagállam utaslokalizáló űrlapjának (digitális formátum) segítségével történő ellenőrzése kombinálható más egészségügyi intézkedésekkel/követelményekkel. Ennek az esetnek további előnye, hogy az utasok egészségügyi okmányait egy helyen és az indulási repülőtérre való megérkezés előtt ellenőrzik.
Mivel a fenti második megoldás a legtöbb tagállamban nem áll rendelkezésre, továbbá fejlesztése és tesztelése időt igényel, a tagállamoknak és a Bizottságnak együtt kell működniük annak érdekében, hogy a megvalósításra 2021 nyarát követően a lehető leghamarabb sor kerüljön (lásd az e-egészségügyi hálózat által az uniós digitális Covid-igazolványoknak a légi közlekedés összefüggésében történő hitelesítésére vonatkozóan elfogadott iránymutatások 6.1. pontját)  * .

- 8. ajánlás: Az uniós tagállamoknak törekedniük kell az utaslokalizáló űrlap és az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzésének jobb összehangolására. Az uniós tagállamoknak szoros együttműködést kell kialakítaniuk a személyszállítási szolgáltatókkal annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az uniós digitális Covid-igazolványoknak az utazással kapcsolatos egyéb információk - például az utaslokalizáló űrlapok - begyűjtésével egyidejű ellenőrzését.

- 9. ajánlás: Az uniós tagállamoknak olyan megoldásokra kell törekedniük, amelyek támogatni tudják az uniós digitális Covid-igazolvány ellenőrzését és az utaslokalizáló űrlapon szereplő adatok begyűjtését, azt szem előtt tartva, hogy ezt a funkciót idén ősszel bevezethessék.

4. Következtetések

Az uniós digitális Covid-igazolvány gyors kifejlesztése és működőképessé tétele mérföldkő és kulcsfontosságú lépés a világjárvány elleni küzdelemben. Szemléletes példája annak, hogy Európa rekordidő alatt képes olyan konkrét eredményeket felmutatni, amelyek pozitív hatással vannak több százmillió uniós polgár, lakos és ide látogató életére. Az uniós digitális Covid-igazolvány - megbízhatóságának és könnyű használatának köszönhetően - a járvány folytatólagos, magas szintű ellenőrzés alatt tartása mellett támogatja a szabad mozgás lehetőségének visszaállítását Európában, és kulcsfontosságú szerepet játszik a világjárvány által leginkább sújtott utazási és idegenforgalmi ágazat újraindításában. Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács, valamint az uniós tagállamok közösen mozgósítottak és hatalmas erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy kifejlesszék az ahhoz szükséges eszközt, hogy mindez a 2021-es nyári utazási szezonban időben megtörténjen. További erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány és a hasonló egészségügyi igazolások elismerését kiterjesszék harmadik országokra, ami alapul szolgálhat a kölcsönös nemzetközi utazás újraindításához, amennyiben azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

Az ellenőrzési protokollok harmonizációja és digitalizációja kulcsfontosságú ahhoz, hogy az európai utazóközönség problémamentesen utazhasson. E közlemény iránymutatásai és átfogó elvei a zavartalan utazási élményt kívánják elősegíteni. A Bizottság felkéri a tagállamokat és a légi közlekedési ökoszisztéma szereplőit, hogy az ebben a közleményben foglalt ajánlások alapján működjenek együtt az uniós digitális Covid-igazolvány összehangoltabb végrehajtása érdekében. Ez a légi közlekedésre vonatkozóan javasolt megközelítés fokozatosan más közlekedési módok esetében is alkalmazható lenne.


  Vissza az oldal tetejére