A jogszabály mai napon ( 2022.08.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 3. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

4. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. § * 

7. § * 

1. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek, minisztériumok

I. Tulajdonosi joggyakorló: a gazdaságfejlesztési miniszter

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-994411 2026. december 31.
2. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-043547 2026. december 31.
3. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-176128 2026. december 31.
4. START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-045508 2026. december 31.
5. *  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042085 2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042190 2026. december 31.
2. Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041628 2026. december 31.
3. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 01-10-043108 2026. december 31.
4. Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047569 2026. december 31.
5. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041633 2026. december 31.
6. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-986454 2026. december 31.
7. Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140237 2026. december 31.
8. Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041364 2026. december 31.
9. Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141870 2026. december 31.
10. *  Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-141987 2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnökség

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140096 2026. december 31.
2. Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-996479 2026. december 31.
3. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-916308 2026. december 31.
4. Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 15-09-085768 2026. december 31.
5. DBC Dél-Budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049996 2026. december 31.
6. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-343790 2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-284102 2026. december 31.
2. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 09-09-016747 2026. december 31.
3. AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-377109 2026. december 31.
4. *  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921027 2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-919716 2026. december 31.
2. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-908769 2026. december 31.
3. Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-919882 2026. december 31.
4. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-919878 2026. december 31.
5. NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-357519 2026. december 31.
6. Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-389952 2026. december 31.
7. ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-358749 2026. december 31.
8. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921266 2026. december 31.
9. Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-884688 2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: az Építési és Beruházási Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-044336 2026. december 31.
2. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-046265 2026. december 31.
3. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-170224 2026. december 31.
4. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 01-10-044180 2026. december 31.
5. NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-324951 2026. december 31.
6. Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 08-10-001916 2026. december 31.
7. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 08-09-027255 2026. december 31.
8. *  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-048661 2026. december 31.
9. Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 20-09-069758 2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Honvédelmi Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-018249 2026. december 31.
2. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920090 2026. december 31.
3. Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141742 2026. december 31.
4. Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140513 2026. december 31.
5. Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-972385 2026. december 31.
6. Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141670 2026. december 31.
7. *  HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042134 2026. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-269016 2026. december 31.
2. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042469 2026. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Kulturális és Innovációs Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-177086 2026. december 31.
2. Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920836 2026. december 31.
3. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 02-09-081011 2026. december 31.
4. Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-698948 2026. december 31.
5. Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-884398 2026. december 31.
6. Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-274434 2026. december 31.
7. Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-912823 2026. december 31.
8. MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921743 2026. december 31.
9. Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-699056 2026. december 31.
10. Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-044426 2026. december 31.
11. Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921742 2026. december 31.
12. NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921728 2026. december 31.
13. Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. 01-09-176337 2026. december 31.
14. Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-346957 2026. december 31.
15. Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 11-09-014785 2026. december 31.
16. Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-014103 2026. december 31.
17. Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-345481 2026. december 31.
18. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-980439 2026. december 31.
19. ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-014162 2026. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: a Külgazdasági és Külügyminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-203215 2026. december 31.
2. HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140442 2026. december 31.
3. Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140567 2026. december 31.
4. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-355242 2026. december 31.
5. CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141090 2026. december 31.
6. DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 09-09-005171 2026. december 31.
7. CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-327932 2026. december 31.
8. Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 17-10-001282 2026. december 31.
9. PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 17-09-003039 2026. december 31.
10. Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049752 2026. december 31.
11. „Pécs-pogányi repülőteret működtető” Korlátolt Felelősségű Társaság 02-09-065905 2026. december 31.
12. AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 02-09-074096 2026. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pénzügyminisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-295883 2026. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: a Technológiai és Ipari Minisztérium

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 08-10-001787 2026. december 31.
2. HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13-10-040464 2026. december 31.
3. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-042272 2026. december 31.
4. MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-041828 2026. december 31.
5. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-048725 2026. december 31.
6. NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-990421 2026. december 31.
7. Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141112 2026. december 31.
8. IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047622 2026. december 31.
9. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-288404 2026. december 31.
10. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-890710 2026. december 31.
11. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-968419 2026. december 31.
12. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-920343 2026. december 31.
13. HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-048684 2026. december 31.
14. Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-337636 2026. december 31.
15. Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-343437 2026. december 31.
16. Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-344208 2026. december 31.
17. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-047549 2026. december 31.
18. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-191989 2026. december 31.
19. BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-395007 2026. december 31.
20. *  N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141325 2026. december 31.
21. Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141703 2026. december 31.
22. * 
23. MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-268781 2026. december 31.

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: a területfejlesztési miniszter

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-380926 2026. december 31.
2. BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 19-10-500364 2026. december 31.
3. Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-278283 2026. december 31.
4. * 

2. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szervek

I. Tulajdonosi joggyakorló: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 02-09-077830 2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-295006 2026. december 31.
2. Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-293139 2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 03-09-102802 2026. december 31.
2. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-003060 2026. december 31.
3. Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-200937 2026. december 31.
4. DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-067931 2026. december 31.
5. DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-067928 2026. december 31.
6. Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 12-09-001968 2026. december 31.
7. Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság 06-09-002808 2026. december 31.
8. NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-398070 2026. december 31.
9. Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-003062 2026. december 31.
10. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 08-09-003769 2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: Országgyűlés Hivatala

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049150 2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-164361 2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Államkincstár

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-985107 2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: Készenléti Rendőrség

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-140414 2026. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-917155 2026. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Vízügyi Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-308251 2026. december 31.
2. *  VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 15-09-070444 2026. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 18-09-112060 2026. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-189484 2026. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: Somogy Megyei Kormányhivatal

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Somogy Megyei Beruházásszervező és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság 14-09-311381 2026. december 31.

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: Érdi Szakképzési Centrum

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-121779 2026. december 31.

XIV. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Kórházi Főigazgatóság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-713453 2026. december 31.
2. VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-949707 2026. december 31.
3. STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-567042 2026. december 31.
4. DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-160446 2026. december 31.
5. Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 19-09-505155 2026. december 31.
6. Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-381773 2026. december 31.

XV. Tulajdonosi joggyakorló: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-978791 2026. december 31.

XVI. * 

XVII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049678 2026. december 31.

XVIII. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Múzeum

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-397635 2026. december 31.

XIX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-264449 2026. december 31.

3. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaságok

I. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921721 2026. december 31.
2. Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140072 2026. december 31.
3. Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049808 2026. december 31.
4. HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 20-09-072648 2026. december 31.
5. Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-049807 2026. december 31.
6. Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság 14-10-300113 2026. december 31.
7. EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-341681 2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-350667 2026. december 31.
2. Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-381151 2026. december 31.
3. Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-389831 2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-048710 2026. december 31.

4. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

A B C D
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorló Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1. VB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 17-09-012751 VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság 2026. december 31.

  Vissza az oldal tetejére