A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 3. cikkében foglalt időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2022. évi VIII. törvényhez

„Az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetsége üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2018. márciusi 6. napján a Szlovák Köztársaság kontra Achmea BV (C-284/16 számú) ügyében kihirdetett ítéletére, tisztelettel javasolja a következő megállapodás megkötését.

„Megállapodás
az Osztrák Köztársaság és Magyarország között az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről (a továbbiakban: „megszűnésről szóló Megállapodás”)

Az Osztrák Köztársaság és Magyarország (a továbbiakban: a Felek),

Hivatkozva az Európai Unió Bíróságának 2018. március 6. napján, a C-284/16 számú, Achmea ügyben kihirdetett ítéletére,

Megállapodtak a következőkben:

1. cikk

Az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló, 1988. május 26-án, Budapesten aláírt megállapodás a jelen megszűnésről szóló Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően hatályát veszti.

2. cikk

Az egyértelműség érdekében, a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás 11. Cikk (3) bekezdése, amely kiterjeszti a védelmet a megszűnés időpontját megelőzően végrehajtott beruházásokra, szintén hatályát veszti és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3. cikk

A megszűnésről szóló Megállapodást ratifikálni szükséges, és a Felek által megküldött, a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásáról szóló értesítések közül a későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 nappal lép hatályba.”

Az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetsége javasolja, hogy amennyiben Magyarország elfogadja a fent említett javaslatot, ezen jegyzék és Magyarország válaszjegyzéke hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást, amely csak angol nyelven hiteles.

Az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetsége ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését. Budapest, 2021. augusztus 31.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségének, és hivatkozva az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségének 2021. augusztus 31-én kelt, ÖB/WIRT/0029/2021 számú szóbeli jegyzékére, tisztelettel tájékoztatja, hogy Magyarország egyetért a következő megállapodás megkötésével.

„Megállapodás
Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről (a továbbiakban: „megszűnésről szóló Megállapodás”)

Magyarország és az Osztrák Köztársaság (a továbbiakban: a Felek),

Hivatkozva az Európai Unió Bíróságának 2018. március 6. napján, a C-284/16 számú, Achmea ügyben kihirdetett ítéletére,

Megállapodtak a következőkben:

1. cikk

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló, 1988. május 26-án, Budapesten aláírt megállapodás a jelen megszűnésről szóló Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően hatályát veszti.

2. cikk

Az egyértelműség érdekében, a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás 11. Cikk (3) bekezdése, amely kiterjeszti a védelmet a megszűnés időpontját megelőzően végrehajtott beruházásokra, szintén hatályát veszti és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3. cikk

A megszűnésről szóló Megállapodást ratifikálni szükséges, és a Felek által megküldött, a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lefolytatásáról szóló értesítések közül a későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 nappal lép hatályba.”

Magyarország elfogadja, hogy az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségének 2021. augusztus 31. napján kelt, ÖB/WIRT/0029/2021 számú szóbeli jegyzéke, valamint jelen válaszjegyzék hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást, amely kizárólag angol nyelven hiteles.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse az Osztrák Köztársaság Budapesti Nagykövetségnek megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

2. melléklet a 2022. évi VIII. törvényhez

„The Embassy of the Republic of Austria in Budapest presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, and with reference to the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-284/16, Slovak Republic v. Achmea BV, of 6 March 2018, has the honour to propose the conclusion of the following agreement.

„Agreement
between the Republic of Austria and Hungary on the Termination of the Agreement between the Republic of Austria and the People’s Republic of Hungary for the Promotion and Protection of Investments (hereinafter referred to as the “Termination Agreement”)

The Republic of Austria and Hungary (hereinafter referred to as „the Parties”),

Recalling the judgment of the Court of Justice of the European Union of 6 March 2018 in Case C-284/16, Achmea, Have agreed as follows:

Article 1

The Agreement between the Republic of Austria and the People’s Republic of Hungary for the Promotion and Protection of Investments, signed in Budapest on 26 May 1988, shall be terminated in accordance with the provisions set out in this Termination Agreement.

Article 2

For greater certainty, the Parties expressly agree that Article 11 Paragraph 3 of the Agreement between the Republic of Austria and the People’s Republic of Hungary for the Promotion and Protection of Investments, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of this Termination Agreement.

Article 3

This Termination Agreement is subject to ratification and shall enter into force 30 days following the date of the receipt of the latter of the notifications by the Parties that the respective internal procedures for the entry into force of this agreement have been fulfilled.”

The Embassy of the Republic of Austria in Budapest proposes that in case Hungary accepts the aforementioned proposal, this note verbale together with the note verbale received in reply from Hungary shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Embassy of the Republic of Austria in Budapest avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration. Budapest, 31. August 2021”

„The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Embassy of the Republic of Austria in Budapest and with reference to the note verbale of the Embassy of the Republic of Austria in Budapest No. ÖB/WIRT/0029/2021 of 31 August 2021, has the honour to inform that Hungary agrees to conclude the following agreement.

„Agreement
between Hungary and the Republic of Austria on the Termination of the Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Republic of Austria for the Promotion and Protection of Investments (hereinafter referred to as the “Termination Agreement”)

Hungary and the Republic of Austria (hereinafter referred to as „the Parties”),

Recalling the judgment of the Court of Justice of the European Union of 6 March 2018 in Case C-284/16, Achmea, Have agreed as follows:

Article 1

The Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Republic of Austria for the Promotion and Protection of Investments, signed in Budapest on 26 May 1988, shall be terminated in accordance with the provisions set out in this Termination Agreement.

Article 2

For greater certainty, the Parties expressly agree that Article 11 Paragraph 3 of the Agreement between the People’s Republic of Hungary and the Republic of Austria for the Promotion and Protection of Investments, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of this Termination Agreement.

Article 3

This Termination Agreement is subject to ratification and shall enter into force 30 days following the date of the receipt of the latter of the notifications by the Parties that the respective internal procedures for the entry into force of this agreement have been fulfilled.”

Hungary accepts that the note verbale of the Embassy of the Republic of Austria in Budapest No. ÖB/WIRT/0029/2021 of 31 August 2021 and this reply note verbale shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Austria in Budapest the assurances of its highest considerations.”