A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2022. (XII. 16.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpontjában, 19. alpont a) pontjában, 27. és 28. alpontjában, 31. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait az 1-10. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Pártok támogatása
2. Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
3. 000187 FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség
A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párt tv.) 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
4. 347451 Demokratikus Koalíció A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Demokratikus Koalíció támogatása. Demokratikus Koalíció A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
5. 294102 Jobbik Magyarországért
Mozgalom
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatása. Jobbik Magyarországért Mozgalom A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
6. 375473 Momentum Mozgalom A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Momentum Mozgalom támogatása. Momentum Mozgalom A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
7. 000220 Magyar Szocialista Párt A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása. Magyar Szocialista Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
8. 398795 Mi Hazánk Mozgalom A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Mi Hazánk Mozgalom támogatása. Mi Hazánk Mozgalom A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
9. 000208 Kereszténydemokrata Néppárt A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása. Kereszténydemokrata Néppárt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
10. 347462 Párbeszéd Magyarországért Párt A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Párbeszéd Magyarországért Párt támogatása. Párbeszéd Magyarországért Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
11. 294113 LMP - Magyarország Zöld Pártja A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a LMP - Magyarország Zöld Pártja támogatása. LMP - Magyarország Zöld Pártja A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
12. Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
13. 375484 Magyar Kétfarkú Kutya Párt A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatása. Magyar Kétfarkú Kutya Párt A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
14. 398806 Megoldás Mozgalom A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekezdése alapján a Megoldás Mozgalom támogatása. Megoldás Mozgalom A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
15. Pártalapítványok támogatása
16. 253967 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatása. Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
17. 349528 Új Köztársaságért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új Köztársaságért Alapítvány támogatása. Új Köztársaságért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
18. 301091 Jobbik Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Alapítvány támogatása. Jobbik Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
19. 377262 Indítsuk Be Magyarországot
Alapítvány
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatása. Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
20. 253956 Táncsics Mihály Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása. Táncsics Mihály Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
21. 398851 Mi Hazánk Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Mi Hazánk Alapítvány támogatása. Mi Hazánk Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
22. 271745 Barankovics István Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Barankovics István Alapítvány támogatása. Barankovics István Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
23. 348017 Megújuló Magyarországért Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása. Megújuló Magyarországért Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
24. 294235 Ökopolisz Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Ökopolisz Alapítvány támogatása. Ökopolisz Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
25. 376062 Savköpő Menyét Alapítvány A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Savköpő Menyét Alapítvány támogatása. Savköpő Menyét Alapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határidőkben. Kincstár
26. 265823 Tartalék A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Megoldás Mozgalom által létrehozandó Pártalapítvány támogatása. Megoldás Mozgalom által létrehozandó Pártalapítvány A Kincstár általi utalás a Párt tv.-ben előírt határ- időkben. Kincstár
27. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
28. 303580 Közszolgálati hozzájárulás A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása. Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap
A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint. Kincstár

2. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 285012 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A Kvtv. 10. melléklete szerint. Igen Vissza nem térítendő támogatás formájában. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

3. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A Kvtv. 10. melléklete szerint. Igen Vissza nem térítendő támogatás formájában. Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

4. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Központi tartalékok
3. * 
4. 391184 Beruházási Alap A Kormány döntése alapján közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését, állagának javítását eredményező építési beruházások, továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott építési beruházási támogatások fedezetének teljes vagy részbeni biztosítása.
A fedezetbiztosítás kiterjedhet e beruházási kör előkészítésére, megvalósítására és az ezek végrehajtásához közvetlenül szükséges ingatlanszerzésekre.
A Kormány irányítása alá tartozó fejezet kiadási előirányzata. Az Áht. 21. § (7) bekezdése szerinti eljárásrend alapján, az államháztartásért felelős miniszter által végrehajtott előirányzat átcsoportosításként. Az előirány-
zatra az Áht. 21. § (7) be-
kezdése szerinti eljárás-
rendben meghatá-
rozottak szerint.
5. 001360 Céltartalékok A Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerinti célok. Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a Kvtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szervek. Az államház-
tartásért fele-
lős miniszter intézkedése
Előirányzat átcsoportosítás. Előirányzat módosí-
tással, az intézkedés-
ben meghatá-
rozottak szerint.
6. 271734 Járványügyi kiadások A járványügyi védekezés érdekében szükséges feladatok. A Kormány vagy a Kormány járványügyi szervének döntése alapján. A Kvtv. 4. § (4) bekezdése alapján Kormány vagy a Kormány járványügyi szervének döntése alapján az államháztartásért felelős miniszter csoportosíthat át az előirányzatról.
7. 297102 Rendkívüli kormányzati intézkedések Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő fel adatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi kezelésű előirányzatok.
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat átcsoportosításként.
Az elő-
irányzat átcsoportosí-
tásról szóló Korm. határozatban meghatá-
rozott időpont.
8. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
9. Családi támogatások
10. 003539 Családi pótlék A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
11. 018911 Anyasági támogatás A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
12. 011462 Gyermekgondo-
zást segítő ellátás
A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítétéhez igazodóan történik. Kincstár
13. 226099 Gyermeknevelési támogatás A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása. A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
14. 245623 Gyermekek szüle-
tésével kapcsola-
tos szabadság megtérítése
A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Pótszabadság rendelet) meghatározott cél. A Pótszabadság rendeletben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai vagy pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik. Kincstár
15. 267434 Életkezdési támogatás A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél. A Fétám. tv.-ben meghatározott jogosulti kör. A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti. Kincstár
16. 265990 Pénzbeli és termé-
szetbeni gyermekvédelmi támogatások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör. A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámható-
ságokról, valamint a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68., 68/B. és 68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi.
Kincstár
17. 329851 Gyermektartásdí-
jak meg-
előlegezése
A Gyvt.-ben meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör. A Kincstár az előirányzat folyósítását a
Gyer. 69-76. §-a alapján végzi.
Kincstár
18. 329806 Korhatár alatti ellátások A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: Kenyt.), a tizenharmadik havi ellátásról szóló
342/2020. (VII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ther.) továbbá az egyszeri juttatásról szóló törvényben vagy kormányrendeletben (a továbbiakban: Ejsz.) meghatározott cél.
A Kenyt.-ben, a Ther.-ben valamint az Ejsz.-ben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
19. Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások
20. *  387884 Jövedelempótló és jövedelem-
kiegészítő ellátások
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tör- vényben (a továbbiakban: Emtv.), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szénjárandóság rendelet), a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-
NM együttes rendeletben (a továbbiakban: Bányászati keresetkiegészítés rendelet),
A Bt.-ben, az Emtv.-ben, a *
Tny.-ben, a Szénjárandóság rendeletben, a Bányászati keresetkiegészítés rendeletben, a Termelőszövetkezeti járadék rendeletben, a Fot.-ban, a
Hjt.-ben,
a Hszt.-ben, a NAV Jtv.-ben, a Szoc. tv.-ben, a Szoc. Módtv.-ben, a Polrehab. R1.-ben, a Polrehab. R2.-ben, a Polrehab. R3.-ben, a Polrehab. R4.-ben, a Felülvizsgálat törvényben, az MTAr.-ben, az Ngtv.-ben, az Nhpr.-ben, az
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Termelőszövetkezeti járadék rendelet), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.), a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.),
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról
Nyher.-ben a Művészjáradék törvényben, a Szabadságelvonás rendeletben, a
Pttv.-ben, a Szépkorúak rendeletben, a TB MT rendeletben, a Cukorbetegek rendeletben, a Bányász kedvezmény rendeletben, a Lakbérrendeletben a Kszjr.-ben, a Ther.-ben, a 11/2022. (VII. 29.) HM rendeletben és az Ejsz.-ben meghatározott jogosulti kör.
szóló 2020. évi CXXX. tör-
vényben (a továbbiakban: NAV Jtv.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szoc. Módtv.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Polrehab. R1.),
az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalom- biztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Polrehab. R2.), a volt nyugati hadi- foglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Polrehab R3.), az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel
járó katonai munkaszolgála-
tot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Polrehab R4.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: Felülvizsgálat törvény), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: MTAr.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.),
az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyher.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Nép- művészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: Művészjáradék törvény), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szabadságelvonás rendelet), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.)
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szépkorúak rendelet), a társadalom- biztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: TB MT rendelet), a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Cukorbetegek rendelet), az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bányász kedvezmény rendelet), a 2004. május 1-jét megelőzően hatályos, a lakbérhozzájárulásról szóló 4/1971. (II. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakbérrendelet), a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló
209/2006. (X. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kszjr.), a Ther.-ben, a honvédelmi alkalmazottak árvái kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2022. (VII. 29.) HM rendeletben [a továbbiakban: 11/2022. (VII. 29.) HM rendelet] és az Ejsz.-ben meghatározott cél.
21. 348562 Járási szociális feladatok ellátása A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör. Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár. Kincstár
22. Különféle jogcímen adott térítések
23. 030560 Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör. A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az Ávr. 139. § (1b) bekezdése szerint. Kincstár
24. 387895 Egyéb térítések Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél. Az előirányzat emellett a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál. Egészségbiztosítási Alap, a folyósított ellátások utáni térítés esetén az ellátást folyósító szerv. Az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás folyósítását az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. § (1) bekezdése alapján. A folyósított ellátások utáni térítés folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik. Kincstár

5. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
3. 303868 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműködtetést végző társaságok, országos közlekedésszervező (a továbbiakban: OKSZ). A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter, illetve az OKSZ által az állam-
háztartásért felelős miniszter egyet-
értésével a társasággal kötött pálya- működtetési szerződés záradékában, illetve feladat-ellátási szerződésben határozza meg.
Költségtérítés jogcímen a kedvezményezett tárgyhónap első napjától be- nyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) folyósítja.
Feladat-ellátási szerződési jogcímen az államháztartási miniszter egyetértésével megkötött szerződésben meghatározottak szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium bocsátja rendelkezésre.
Építési és Közlekedési Minisztérium (a további-
akban: ÉKM), OKSZ
4. 348273 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok, OKSZ. A költség-
térítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter, illetve az OKSZ által az állam-
háztartásért felelős miniszter egyet-
értésével a társasággal kötött vasúti személy-
szállítási közszolgáltatási szerződés záradékában, illetve feladat-
ellátási szerződésben határozza meg.
Igen Költségtérítés jogcímen a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja.
Feladat-ellátási szerződési jogcímen az államháztartási miniszter egyetértésével megkötött szerződésben meghatározottak szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium bocsátja rendelkezésre
ÉKM, OKSZ
5. 348284 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. Az Sztv. 24. § (4) bekezdése szerinti közszolgáltatási határozattal vagy az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok, OKSZ.
A költség-
térítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit
a közleke-
désért felelős miniszter, illetve OKSZ által az állam-
háztartásért felelős miniszter egyetértésé-
vel az autóbusszal személy-
szállítási köz-
szolgáltatást végző társasággal kötött közszolgál-
tatási szerződés záradékában, illetve feladat-ellátási szerződésben határozza meg.
Igen Költségtérítés jogcímen a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja.
Feladat-ellátási szerződési jogcímen az államháztartási miniszter egyetértésével megkötött szerződésben meghatározottak szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium bocsátja rendelkezésre
ÉKM, OKSZ
6. 359595 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése. Az Sztv. 24. § (4) bekezdése szerinti közszolgáltatási határozattal vagy az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok, OKSZ. A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit
a közlekedésért felelős miniszter, illetve az OKSZ által az állam-
háztartásért felelős miniszter egyetértésé-
vel a társasággal kötött elővárosi személy-
szállítási közszol-
gáltatási szerződés záradékában, illetve feladat-ellátási szerződésben határozza meg.
Igen Költségtérítés jogcímen a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől számított 15 napon belül a NAV folyósítja.
Feladat-ellátási szerződési jogcímen az államháztartási miniszter egyetértésével megkötött szerződésben meghatározottak szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium bocsátja rendelkezésre
ÉKM, OKSZ

6. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Központi kezelésű előirányzatok
2. 059262 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg. Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Utólagos utalványozás havonta. A folyósításról havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik. Energiaügyi Minisztérium

7. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez * 

8. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
2. Devizahitelek kamatelszámolásai
3. 028475 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartás- ért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
4. 353617 Egyéb devizahitelek kamata Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
5. Devizakötvények kamatelszámolásai
6. 334295 Nemzetközi devizakötvények Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
7. 358751 Belföldi devizakötvények Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
8. 358773 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
9. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
10. Forinthitelek kamatelszámolásai
11. 007560 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
12. Államkötvények kamatelszámolása
13. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
14. 007537 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamat-
elszámolásai
Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
15. 358828 Lakossági kötvények Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
16. Kincstárjegyek kamatelszámolásai
17. 233563 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
18. 233574 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
19. 358839 Repóügyletek kamatelszámolásai Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
20. Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
21. 007614 Jutalékok és egyéb költségek Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. 1. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.
2. Az összeget a Kincstár a függő ügynökkel történő elszámolás alapján folyósítja.
ÁKK Zrt. kivéve a függő ügynökkel történő elszámolás esetét, ahol a Kincstár
22. 014803 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs ki- adások Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést. ÁKK Zrt.
23. 233321 Adósságkezelés költségei Adósságkezelés költségeinek fedezése. ÁKK Zrt. Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben. Kincstár

9. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
1. 387995 Babaváró támogatások A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Babaváró rendelet) alapján a jogosultak számára a banki költségtérítés, a tartozás elengedésből adódó elszámolás, és a kamattámogatás biztosítása. A Babaváró rendelet 13. § (1) bekezdése, 21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerinti hitelintézet. A Babaváró rendelet 13. § (1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerint. A Babaváró rendelet 13. § (1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerint. Kincstár
2. 388006 Diákhitel konstrukciók támogatása Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása és diákhitel konstrukció kamattámogatása. A hallgatói hitelrend- szerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hallgatói hitelrendszer rendelet) meghatározott kör. A támogatás folyósítása a Hallgatói hitelrendszer rendelet 18/D. §-a, 23/D. §-a és 29. §-a alapján történik. Kincstár
3. 005137 Lakástámogatások A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakástámogatás rendelet), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Többgyermekes támogatás rendelet), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakásépítési támogatás rendelet), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Otthonteremtési kamattámogatás rendelet), Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek. A Lakástámogatás rendelet, a Többgyermekes támogatás rendelet, a Lakásépítési támogatás rendelet, az Otthonteremtési kamattámogatás rendelet, a Deviza- kölcsön elszámolás rendelet, a Lakás-
előtakarékosság rendelet, az Adósságrendezési rendelet, az Új lakás rendelet, a Használt lakás rendelet, a Nemzeti otthon- teremtés rendelet, a Többgyermekes jelzáloghitel csökkentés rendelet, az otthonfelújítási rendelet és a rozsdaövezeti rendelet alapján a Kincstár végzi.
A Kincstár az alábbiak kivételével: a Lakástámogatás rendelet 25/A. §-a
szerinti lakás-
politikát megalapozó kutatások, tanulmányok, a lakáscélú támogatások megismerte-
tése, valamint pályázatkeze-
léssel kapcso-
latos kiadá-
sok kötele-
zettségválla-
lása és teljesí-
tésigazolása.
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Devizakölcsön elszámolás rendelet), a lakás-
előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakás-előtakarékosság rendelet), az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Adósságrendezési rendelet), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó
lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Új lakás rendelet), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi ott- honteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Használt lakás rendelet), a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény vég- rehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nemzeti ott- honteremtés rendelet), a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Többgyermekes jelzáloghitel csökkentés rendelet),
és a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: otthonfelújítási rendelet), a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rozsdaövezeti rendelet) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igény- bevételével összefüggő kiadások teljesítése.
4. 196835 Szociálpolitikai menetdíj támogatás A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellen- tételezése. A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással össze- függő díjakból származó bevételek beszedését végzi. Az Sztv. felhatal-
mazása alapján a szociál-
politikai menetdíj-
támogatás megállapí-
tásának és igény-
bevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Menetdíj rendelet) alapján.
A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és a Menetdíj rendeletben nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el. NAV
5. Egyéb költségvetési kiadások
6. Vegyes kiadások
7. 031006 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből (a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése. Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: Szanálási rendelet) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése. Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok. A Tvr.-ben, a Cstv.-ben és a Ctv.-ben és a Szanálási rendeletben meghatározott módon.
8. 031028 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése A pénzügyminiszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.
Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik.
Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek. A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.
9. 031039 Egyéb vegyes kiadások a) Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezése, a külföldiek föld-megváltási ügyeinek rendezése, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezése szolgál.
b) Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörű Rész-
vénytársaságba történő
beszállításához kapcso-
lódó feladatok ellátására szolgál.
c) Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Be- tétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és a pénz- ügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítésére.
Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek. Kincstár
d) Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait.
e) Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.
f) Az előirányzat szolgál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 1. mellékletében szereplő, kizárólag bevételi előirányzattal megtervezett központi kezelésű előirányzatok kiadásainak elszámolására, ha év végén - az Áhsz. 40. § (3) bekezdése szerint - a közhatalmi bevételek bármely időpontban történő visszatérülése miatt év végén a be- vétel teljesítése negatív előjelű lenne.
g) Az előirányzat az Áht. 79. § (4a) bekezdés e) és f) pontja szerinti intézmények pénzügyi tranzakcióival kapcsolatban felmerült kincstári költségek fedezetéül szolgál.
h) Az előirányzat fedezetül szolgál az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól szóló 3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint kifizetésre.
i) Az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén ez az előirányzat szolgál a jogszabályban meghatározott, más központi költségvetési kiadási előirányzaton fedezettel nem rendelkező kiadásokra.
10. 202996 1% SZJA közcélú felhasználása A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör. A NAV az e célra megnyitott számláról - az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével - a támogatást folyósítja. NAV
11. 220822 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdése, és a Magyar Export- Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Export-hitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: Exim rendelet) alapján a Magyar Ex- port-Import Bank Zártkörűen Működő Részvény- társaságot (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MEHIB Zrt.) megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése. Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt. Az Exim rendelet alapján. Kincstár
12. 331173 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés
A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör. Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.
NAV
13. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
14. 016412 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garancia- ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján. az Eximbank Zrt.-n keresztül a garancia jogosultja. Az Exim rendeletben meghatározottak szerint. Kincstár
15. 016423 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség A MEHIB Zrt. által, állami
készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján.
a MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja. Az Exim rendeletben meghatározottak szerint. Kincstár
16. 031183 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a további- akban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése az állami viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Viszontgarancia rendelet) alapján. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint. Kincstár
17. 208471 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával öszszefüggő fizetési kötelezettség teljesítése a Viszontgarancia rendelet alapján. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint. Kincstár
18. 388017 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez és a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. Hitelnyújtó pénzügyi intézmények. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kezesség rendelet) meghatározottak szerint. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján. NAV
19. 392984 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség A babaváró támogatással nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése. Hitelnyújtó pénzügyi intézmények. A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint. NAV
20. 254012 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése. MFB Zrt. A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint. NAV
21. 196978 Pénzbeli kárpótlás 1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: Kárpótlási törvény) foglaltak végrehajtása.
2. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak vég- rehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: Párizsi Békeszerződés törvény) végrehajtása.
3. Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.
1. A Kárpótlási törvényben meghatározott jogosulti kör.
2. A Párizsi Békeszerződés törvényben meghatározott jogosulti kör.
3. A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.
Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik. Kincstár
22. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
23. Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
24. 368317 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál. Nyugdíjbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi. Kincstár
25. 388140 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása A nyugdíjasok anyagi biztonságának védelme, a nyugdíjas életszínvonal emelése. Nyugdíjbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár az éves előirányzat-
felhasználási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint.
Kincstár
26. 388162 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása A nyugdíjasok részesedése a gazdasági növekedés eredményeiből. Nyugdíjbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár az éves előirányzat-felhasználási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint. Kincstár
27. Egészségbiztosítási Alap támogatása
28. 266101 Járulék címen átadott pénzeszköz A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat. Egészségbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint. Kincstár
29. 338439 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál. Egészségbiztosítási Alap Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi. Kincstár
30. Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
31. 295991 IBRD alaptőkeemelés Magyarországnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőke- emelés teljesítése. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
32. 346739 IFC tőkeemelés Nemzetközi Pénzügyi Társaság (a továbbiakban: IFC) általános és szelektív tőkeemelése. IFC A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
33. 257978 Bruegel tagdíj Magyarországnak a brüszszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
34. 010795 IDA alaptőke-hozzájárulás A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése. Nemzetközi Fejlesztési
Társulás
A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
35. 380195 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése. Nemzetközi pénzügyi intézmények A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.
36. 249845 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez Az EU költségvetéséhez való befizetési kötelezettég teljesítése, ennek elemei:
− Általános forgalmi adó alapú befizetés teljesítése,
− Bruttó nemzeti jövedelem alapú (a továbbiakban: GNI-alapú) befizetés teljesítése,
− Műanyag csomagolási hulladékon alapuló befizetés teljesítése,
− Egyes tagállamok részére a GNI-alapú saját forrásnál biztosított egyösszegű kedvezmény teljesítése.
Európai Bizottság Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján. A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.
37. 385628 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások Az előirányzat célja
1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások árfolyamveszteségeinek Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése,
2. az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, a KESZ felé történő rendezése,
3. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezése, melyek az alábbiak:
a) az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgymint az Európai Bizottság általi éves elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meg- határozott, a szabálytalan támogatás felhasználás miatt vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési
Havonta, a fennálló kötelezettségállomány alapján. Kincstár
kötelezettség, büntetés, pénzügyi korrekció;
b) az Európai Unió által meg nem térített, behajthatatlan kintlévőségek,
4. az EMGA-ból származó támogatások azon részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat alapján jogos igénye keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése - a jogosultnak fel nem ró-
ható - technikai okok miatt jogszerűen nem valósítható meg és a szükséges forrás egyéb előirányzatról nem biztosítható,
5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege által finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programzárását követően azon pénzügyi kizárásoknak az Európai Bizottság felé történő rendezése, amelyekről az Európai Bizottság határozatban dönt.
38. 359395 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése. Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján. NAV
39. 209533 Követeléskezelés költségei Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése. A fizetési kötelezettség kedvezményezettje. Részletekben történik. Kincstár
40. Alapok támogatása
41. 263478 Bethlen Gábor Alap támogatása A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása. Bethlen Gábor Alap Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján. Kincstár
42. 226165 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján. Kincstár
43. *  401606 Rezsivédelmi Alap központi támogatása Az előirányzat
a Rezsivédelmi Alap bevételeként szolgál.
Rezsivédelmi
Alap
Kincstár két egyenlő részletben
2023. június 1-jén és
2023. december 1-jén.
Kincstár
44. *  401640 Honvédelmi Alap központi támogatása Az előirányzat
a Honvédelmi Alap bevételeként szolgál.
Honvédelmi Alap Kincstár két egyenlő részletben
2023. június 1-jén és
2023. december 1-jén.
Kincstár
45. *  374873 Központi Maradványelszámolási Alap Kormányzati döntésekből következő, illetve év közben jelentkező finanszírozási problémák kezelése. Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.
46. *  396917 Megtakarítási Alap A fejezetet irányító szerv vezetőjének indokolt kérelme,
a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő finanszírozási problémák kezelése.
Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok Átcsoportosítással
az államháztartásért felelős miniszter rendelkezése alapján.

10. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez * 

L. Rezsivédelmi Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
Áht.
azo-
nosító
Cím Alcím Jog-
cím-
csoport
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosítá-
sának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közremű-
ködő szervezete
1. 399017 Lakossági rezsivédelem A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges feladatok fedezete.
A Kormány döntése alapján. Igen A Kvtv. 4. § (5) bekezdése alapján a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról
a Kormány egyedi határozattal dönt.
2. 401562 Központi költségvetési szervek kompenzációja A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges feladatok fedezete.
A Kormány döntése alapján. Igen A Kvtv. 4. § (5) bekezdése alapján a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról
a Kormány egyedi határozattal dönt.
3. 401651 Önkormányzatok kompenzációja A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges feladatok fedezete.
A Kormány döntése alapján. Igen A Kvtv. 4. § (5) bekezdése alapján a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról
a Kormány egyedi határozattal dönt.
4. 401573 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges feladatok fedezete.
A Kormány döntése alapján. Igen A Kvtv. 4. § (5) bekezdése alapján a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról
a Kormány egyedi határozattal dönt.
5. 401584 Állami tulajdonú társaságok támogatása A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges feladatok fedezete.
A Kormány döntése alapján. Igen A Kvtv. 4. § (5) bekezdése alapján a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról
a Kormány egyedi határozattal dönt.
6. 401662 Versenyszektor támogatása A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és
a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges feladatok fedezete.
A Kormány döntése alapján. Igen A Kvtv. 4. § (5) bekezdése alapján a kiadási
cím előirányzatának felhasználásáról
a Kormány egyedi határozattal dönt.