A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XI. törvény

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás negyedik bekezdésében foglaltak szerint, Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc nappal lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2022. évi XI. törvényhez

„A Budapesti Brit Nagykövetség üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és megtiszteltetés, hogy hivatkozhat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt megállapodásra („Megállapodás”), valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött jegyzékváltásra („a Kiterjesztő Jegyzékváltás”).

A Budapesti Brit Nagykövetség és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma között Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya („az Egyesült Királyság”) és Magyarország Kormánya (együttesen: „a Felek”) nevében folytatott megbeszéléseket követően a Budapesti Brit Nagykövetség számára megtiszteltetés, hogy az alábbiakat javasolhatja:

Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és Magyarország Kormánya között a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás, valamint a Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnéséről („megszűnésről szóló Megállapodás”).

1. A Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten megszüntetik a Megállapodást és a Kiterjesztő Jegyzékváltást; és

2. A Megállapodás 13. Cikk (3) bekezdésének rendelkezései ellenére, a Megállapodás és a Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnését követően a Megállapodás, valamint a Kiterjesztő Jegyzékváltás rendelkezései hatályukat vesztik a Megállapodás hatálya alatt létesített beruházások tekintetében.

Amennyiben Magyarország Kormánya számára a fent említett javaslat elfogadható, a Budapesti Brit Nagykövetség továbbá tisztelettel javasolja, hogy ezen jegyzék, valamint Magyarország válaszjegyzéke együttesen hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást.

A megszűnésről szóló Megállapodás Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc (30) nappal lép hatályba.

A Budapesti Brit Nagykövetség ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki a Budapesti Brit Nagykövetségnek, és megtiszteltetés, hogy hivatkozhat az Egyesült Királyság 39/21/2. számú, 2022. január 18-án kelt alábbi szóbeli jegyzékére:

„A Budapesti Brit Nagykövetség üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és megtiszteltetés, hogy hivatkozhat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt megállapodásra („Megállapodás”), valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött jegyzékváltásra („a Kiterjesztő Jegyzékváltás”).

A Budapesti Brit Nagykövetség és Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma között Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya („az Egyesült Királyság”) és Magyarország Kormánya (együttesen: „a Felek”) nevében folytatott megbeszéléseket követően a Budapesti Brit Nagykövetség számára megtiszteltetés, hogy az alábbiakat javasolhatja:

Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és Magyarország Kormánya között a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás, valamint a Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnéséről („megszűnésről szóló Megállapodás”).

1. A Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten megszüntetik a Megállapodást és a Kiterjesztő Jegyzékváltást; és

2. A Megállapodás 13. Cikk (3) bekezdésének rendelkezései ellenére, a Megállapodás és a Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnését követően a Megállapodás, valamint a Kiterjesztő Jegyzékváltás rendelkezései hatályukat vesztik a Megállapodás hatálya alatt létesített beruházások tekintetében.

Amennyiben Magyarország Kormánya számára a fent említett javaslat elfogadható, a Budapesti Brit Nagykövetség továbbá tisztelettel javasolja, hogy ezen jegyzék, valamint Magyarország válaszjegyzéke együttesen hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást.

A megszűnésről szóló Megállapodás Magyarország válaszjegyzékének kézhezvételétől számított harminc (30) nappal lép hatályba.

A Budapesti Brit Nagykövetség ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

Válaszul Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tisztelettel tájékoztatja a Budapesti Brit Nagykövetséget, hogy Magyarország elfogadja a fenti javaslatot, és megerősíti, hogy az Egyesült Királyság 39/21/2. számú, 2022. január 18-ai szóbeli jegyzéke és a jelen válaszjegyzék hozza létre a Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között, a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 1987. március 9-én aláírt Megállapodás, valamint a Budapesten 1991. október 25-én és november 7-én létrejött Kiterjesztő Jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodást, amely a jelen jegyzék kézhezvételétől számított harminc (30) nappal lép hatályba.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse a Budapesti Brit Nagykövetségnek megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

2. melléklet a 2022. évi XI. törvényhez

„The British Embassy in Budapest presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and has the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987 („the Agreement”), and to the Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Hungary Extending the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987 to the Isle of Man, the Bailiwicks of Guernsey and Jersey, Gibraltar, the Turks and Caicos Islands and Bermuda done at Budapest on 25 October and 7 November 1991 („the Extending Exchange of Notes”).

Further to discussions which have taken place between the British Embassy in Budapest and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland („the United Kingdom”) and the Government of Hungary (together, „the Parties”), the British Embassy in Budapest has the honour to propose the following:

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Hungary on Termination of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments and the Extending Exchange of Notes („the Termination Agreement”)

1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement and the Extending Exchange of Notes; and

2. Notwithstanding paragraph 3 of Article 13 of the Agreement, following the termination of the Agreement and the Extending Exchange of Notes, the provisions of the Agreement and the Extending Exchange of Notes shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.

If the aforementioned proposal is acceptable to the Government of Hungary, the British Embassy in Budapest has further the honour to propose that this Note together with the Note of Hungary in reply shall constitute the Termination Agreement.

The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of the Note of Hungary in reply.

The British Embassy in Budapest avails itself of this opportunity to renew the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration.”

„The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the British Embassy in Budapest and has the honour to refer to the Note No. 39/21/2 of the United Kingdom, dated 18 January 2022 which reads as follows:

„The British Embassy in Budapest presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and has the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987 („the Agreement”), and to the Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Hungary Extending the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987 to the Isle of Man, the Bailiwicks of Guernsey and Jersey, Gibraltar, the Turks and Caicos Islands and Bermuda done at Budapest on 25 October and 7 November 1991 („the Extending Exchange of Notes”).

Further to discussions which have taken place between the British Embassy in Budapest and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland („the United Kingdom”) and the Government of Hungary (together, „the Parties”), the British Embassy in Budapest has the honour to propose the following:

Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Hungary on Termination of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments and the Extending Exchange of Notes („the Termination Agreement”)

1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement and the Extending Exchange of Notes; and

2. Notwithstanding paragraph 3 of Article 13 of the Agreement, following the termination of the Agreement and the Extending Exchange of Notes, the provisions of the Agreement and the Extending Exchange of Notes shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.

If the aforementioned proposal is acceptable to the Government of Hungary, the British Embassy in Budapest has further the honour to propose that this Note together with the Note of Hungary in reply shall constitute the Termination Agreement.

The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of the Note of Hungary in reply.

The British Embassy in Budapest avails itself of this opportunity to renew the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration.”

In reply, the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary has the honour to inform the British Embassy in Budapest that the Government of Hungary accepts the foregoing proposal and confirms that Note No. 39/21/2 of the United Kingdom of 18 January 2022 and this Note in reply shall constitute the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Termination of Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments done at Budapest on 9 March 1987, and the Extending Exchange of Notes done at Budapest on 25 October and 7 November 1991, which shall enter into force thirty (30) days from the date of receipt of this Note.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the British Embassy in Budapest the assurances of its highest consideration.”