A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Módosító Megállapodás 2022. augusztus 1-jével kezdődő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Módosító Megállapodás 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Módosító Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § (1) A 4. § a Módosító Megállapodás 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

7. § (1) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, magyar nyelvű szövegének közzétételéről a Módosító Megállapodás hatálybalépését követően a határrendészetért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik.

1. melléklet a 2022. évi XV. törvényhez * 

2. melléklet a 2022. évi XV. törvényhez *