A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XVI. törvény

a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. és 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1-4. melléklet a Magyar Fél válaszjegyzékének az UNEP/AEWA Titkárság általi kézhezvételétől számított harmincadik (30) napon lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1-4. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a technológiai és ipari miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2022. évi XVI. törvényhez

„SZÓBELI JEGYZÉK

Az ENSZ képviseletében az Afrikai-Eurázsiai Vándorló Vízimadarak Védelméről szóló Megállapodás UNEP Titkársága (a továbbiakban: UNEP/AEWA Titkárság) nagyrabecsülését fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és hivatkozással a Magyarország Kormánya és az ENSZ Afrikai-Eurázsiai Vándorló Vízimadarak Védelméről szóló Megállapodás UNEP Titkársága között létrejött, a Szerződő Felek 2021. október 5-9. közötti budapesti, az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 8. találkozója tárgykörében megkötött Megállapodásra (a továbbiakban: Megállapodás) - mivel a fenti találkozót a Covid-19 világjárvány miatt elhalasztották - ezúton kezdeményezi a Megállapodás módosítását, az alábbiak szerint:

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás címének módosítását a következőképpen:

„MEGÁLLAPODÁS A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ, AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS UNEP ÁLTAL ELLÁTOTT TITKÁRSÁGA (UNEP/AEWA TITKÁRSÁG) KÖZÖTT AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES FELEK TALÁLKOZÓJA 8. ÜLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRŐL (2022. SZEPTEMBER 26-30., BUDAPEST, MAGYARORSZÁG)”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás I. cikke (1) bekezdésének módosítását a következőképpen:

„A Találkozóra a tervek szerint 2022. szeptember 26. és 30. között kerül sor Budapesten, Magyarországon, az időpontokat a Feleknek az esemény előtt meg kell erősíteni.”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás I. cikk (2) bekezdésének módosítását a következőképpen:

„Tekintettel a folyamatban lévő COVID-19 járványra és a vírus további terjedése megfékezésének rendkívüli szükségességére, a Találkozó teljesen virtuális formában is megtartható. Ezen tartalék lehetőség műszaki követelményeit teljes mértékben a virtuális helyzethez kell igazítani. A fentiekre vonatkozó döntést az AEWA Állandó Bizottsága hozza meg a Kormánnyal szoros együttműködésben.”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás III. cikk (2) bekezdésének módosítását a következőképpen:

„A Kormány a Helyszínek részeként köteles biztosítani az „A” és „B” Mellékletben meghatározott létesítményeket, eszközöket és infrastruktúrát, valamint a Résztvevők üzleti alapú kiszolgálását biztosító, étkezésre alkalmas létesítményeket. Abban az esetben, ha a COVID-19 következtében egy teljes mértékben virtuális találkozót tartanak, a „B” mellékletben leírt technikai követelményeket hozzá kell igazítani az újonnan elfogadott ülésformátum igényeihez.”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás VI. cikk (2) bekezdésének módosítását a következőképpen:

„A Kormány köteles a Résztvevőknek a Találkozó negyedik napjára, vagyis 2022. szeptember 29-re egynapos kirándulást szervezni, és viselni ennek költségeit.”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás IX. cikk (2) bekezdésének módosítását a következőképpen:

„A Kormány köteles legkésőbb 2022. június 15-ig letétbe helyezni a jelen Cikk 1. pontjában hivatkozott, becsült összegnek megfelelő 90.017 EUR összeget az alábbi bankszámlán:

EGYESÜLT NEMZETEK (DECH1)

DE565011080061616 03755 CHASDEFX

J.P. Morgan AG Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main Németország

Közlemény: 32AVL_R1-32AVL-000093

Ha szükséges, a Kormány köteles az UNEP/AEWA Titkárság kérésének megfelelő további előleget biztosítani annak érdekében, hogy az UNEP/AEWA Titkárság még ideiglenesen se kényszerüljön saját készpénzeszközeiből fedezni a Kormány által fizetendő többletköltségeket.”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Megállapodás X. cikk (1) b) bekezdésének módosítását a következőképpen:

„akár az Egyesült Nemzetek, akár a Kormány a másik félnek küldött legalább 60 napos előzetes írásbeli értesítéssel kéri a Találkozó elhalasztását vagy törlését;”

Az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi az „A” melléklet (A találkozóval kapcsolatos követelmények listája) módosítását a következőképpen (a félkövér, dőlt betű jelzi a módosításokat, az eredeti melléklet többi sora, amely nem került beillesztésre, változatlan formában hatályban marad):

„A” MELLÉKLET

A találkozóval kapcsolatos követelmények listája

Helyiség /tevékenység A helyiség berendezése, anyagok és személyzet A helyiség műszaki felszereltsége IT eszközök
Tárgyaló a plenáris ülések/ műszaki és tudományos ügyekkel foglalkozó munkacsoport ülések / kísérő rendezvények megtartására (kb.
200-250 fős)
- Hat személynek alkalmas emelvény;
- Asztalok és székek (osztályterem jellegű elrendezésben);
- Országok/szervezetek nevének feltüntetésére szolgáló táblák (sátorformájú);

- Műszaki segítség (folyamatosan, 24/7-ben elérhető);
- A Találkozó kisegítő
személyzete.

Az elrendezésnél figyelembe kell vennünk a távolságtartást.
- Felszerelés az angolra és franciára történő szimultán tolmácsoláshoz, így mikrofon és headset valamennyi résztvevő számára és tolmácsfülkék;
- Hang- (MP3) és videóanyag (MP4) rögzítéséhez szükséges berendezések;
- 1 db 20000 lumen fényerősségű projektor (VGA és HDMI csatlakozóval);
- 1 db nagy méretű vetítővászon, 3 db 50 colos LCD-képernyő az emelvény előtt;
- Csatlakozóaljzat és hosszabbítózsinór, valamennyi résztvevő laptopjának kiszolgálására alkalmas mennyiségben.
- A prezentációkhoz 2 db laptop i7 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és DVD-
lejátszóval ellátva. Mindkét laptopot, az emelvényen és a műszaki területen is, RJ45 ethernet kábellel kell csatlakoztatni;
- Vezeték nélküli, kézi diavetítés-vezérlő, a prezentációt futtató laptophoz csatlakoztatva.
Tárgyaló az adminisztratív és pénzügyi ügyekkel foglalkozó munkacsoport ülések/kísérő rendezvények megtartására

(kb. 60 fős)
- Asztalok és székek (osztályterem jellegű elrendezésben);
- Országok/szervezetek nevének feltüntetésére szolgáló táblák (sátorformájú, második készlet);
- Műszaki segítség (folyamatosan, 24/7-ben elérhető).
- Eszközök az angolra és franciára történő szimultán tolmácsoláshoz, így mikrofon és headset valamennyi résztvevő számára és tolmácsfülkék;
- Berendezés hanganyag
(MP3) rögzítéséhez;
- 1 db 20000 lumen fényerősségű projektor (HDMI csatlakozóval);
- 1 db nagy méretű vetítővászon, 2 db 50 colos LCD-képernyő az emelvény előtt;
- Csatlakozóaljzat és hosszabbítózsinór, valamennyi résztvevő laptopjának kiszolgálására alkalmas mennyiségben.
- A prezentációkhoz 2 db laptop i7 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és DVD-lejátszóval ellátva, diavetítés-vezérlő. Mindkét laptopot, a tárgyalóban és a műszaki területen is, RJ45 Ethernet kábellel kell csatlakoztatni.
Dokumentumellenőrzésre szolgáló helyiség (3 fő részére)


A francia tolmácsokkal közös helyiség is lehet.
- 3 asztal és székek;
- Megfelelő mennyiségű A4- méretű másolópapír (4.000 lap).
- Elegendő mennyiségű csatlakozóaljzat. - 3 db, nagyobb méretű képernyő az AEWA laptopjaihoz csatlakoztatásra;

- 1 db nagy, ipari teljesítményű, színes, hálózati nyomtató, ami kétoldalas nyomtatásra és másolásra, a papírok kiválogatására és összetűzésére alkalmas, az irodahelyiség közelében elhelyezve.
Helyiség a francia tolmácsok részére (2 fő)

A dokumentumellenőrzőkkel közös helyiség is lehet.
- 2 asztal és székek. - Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat.
- 2 db asztali számítógép i5 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és monitorral;
- 2 db, nagyobb méretű képernyő az AEWA laptopjaihoz csatlakoztatásra;

- Az irodahelyiség közelében elhelyezett, kétoldalas nyomtatásra és másolásra, a papírok kiválogatására és összetűzésére alkalmas hálózati nyomtatóhoz való hozzáférés.
Sajtókonferencia-terem, médiaközpont, interjúhelyiség opcionális - 5 személynek alkalmas emelvény;
- Előadói pulpitus;
- Megfelelő mennyiségű asztal és székek a média képviselői számára (10-14 szék);
- A helyiség hátuljában egy lehetőség szerint megemelt állvány/pulpitus a kamerák és egyéb eszközök elhelyezésére;

- Berendezett interjúsarok (kis kanapé és székek, növények és a Találkozó logójával ellátott háttér). Természetes fénnyel megvilágított helyiség lenne az ideális.
- Mikrofonok az emelvényre;

- Hordozható mikrofonok a hallgatóság kérdéseinek feltevésére;
- Az élő közvetítés rögzítésének lehetősége, és az ahhoz szükséges berendezés.
- 1 db nagy méretű, 65 colos LCD-monitor a plenáris ülésteremből történő ÉLŐ közvetítéshez;
- 1 db asztali számítógép i5 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és monitorral;
- Az irodahelyiség közelében elhelyezett, kétoldalas nyomtatásra és másolásra, a papírok kiválogatására és összetűzésére alkalmas hálózati nyomtatóhoz való hozzáférés.

A fentieken túl az UNEP/AEWA Titkársága ezennel kezdeményezi a Dokumentumkezelő terület elnevezésű sor törlését a fenti „A” melléklet táblázatából.

Az UNEP/AEWA Titkársága javasolja továbbá, hogy amennyiben a fenti javaslatok a Magyar Fél számára elfogadhatóak, úgy a jelen Jegyzék a Magyar Fél válaszjegyzékével együtt képezze a Megállapodás módosítását (a továbbiakban: „Módosítás”). Az UNEP/AEWA Titkárság javasolja továbbá, hogy a Módosítás a Magyar Fél válaszjegyzékének az UNEP/AEWA Titkárság általi kézhezvételétől számított harmincadik (30) napon lépjen hatályba.

Az UNEP/AEWA Titkársága megragadja a lehetőséget, hogy ismételten kifejezze nagyrabecsülését Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának.”

2. melléklet a 2022. évi XVI. törvényhez

”NOTE VERBALE

The United Nations, represented by the UNEP-administered Secretariat of the Agreement on the Conservation of African- Eurasian Migratory Waterbirds (hereinafter referred to as the “UNEP/AEWA Secretariat”) presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, and with reference to the Agreement between the Government of Hungary and the United Nations, represented by the UNEP-administered Secretariat of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (UNEP/AEWA Secretariat) regarding the 8th Session of the Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of the African-Eurasian Migratory Waterbirds, 5-9 October, 2021, Budapest, Hungary (hereinafter referred to as the “Agreement”) - as the above mentioned meeting was postponed due to Covid-19 pandemic circumstances - hereby initiates the amendment of the Agreement as follows:

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend the title of the Agreement to read as follows:

”AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE UNITED NATIONS, REPRESENTED BY THE UNEP-ADMINISTERED SECRETARIAT OF THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN- EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS (UNEP/AEWA SECRETARIAT) REGARDING THE 8TH SESSION OF THE MEETING OF THE PARTIES TO THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS, 26-30 SEPTEMBER 2022, BUDAPEST, HUNGARY”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend paragraph 1 of Article I of the Agreement to read as follows:

“The Meeting is scheduled to take place in Budapest, Hungary from 26 to 30 September 2022, with the dates to be confirmed by the Parties in advance of the event.”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend paragraph 2 of Article I of the Agreement to read as follows:

“In view of the COVID-19 pandemic and the exceptional need to contain the further spreading of the virus, the Meeting may be held in a fully virtual format. The technical requirements for such fall-back option would need to be adapted to the fully virtual situation. The decision will be made by the AEWA Standing Committee in close collaboration with the Government.”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend paragraph 2 of Article III of the Agreement to read as follows:

“The Government shall provide on the Premises, as the facilities, equipment and infrastructure provided in Annex A and B, as well as appropriate eating facilities, for the use of Participants on a commercial basis. In the event of a fully virtual meeting in response to COVID-19-related developments the technical requirements described in Annex B will need to be adapted to the needs of the newly agreed meeting format.”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend paragraph 2 of Article VI of the Agreement to read as follows:

“The Government shall organize and bear the costs of an all-day excursion for Participants to take place on the fourth day of the meeting, i.e. 29 September 2022.”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend paragraph 2 of Article IX of the Agreement to read as follows:

“The Government shall, not later than 15 June 2022, deposit the sum of € 90,017, representing the total estimated costs referred to in paragraph 1 of the present Article, to following account:

UNITED NATIONS (DECH1)

DE565011080061616 03755

CHASDEFX

J.P. Morgan AG

Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main

Germany

Reference: 32AVL_R1-32AVL-000093

If necessary, the Government shall make further advances as requested by the UNEP/AEWA Secretariat so that the latter shall not at any time have to finance temporarily from its cash resources the extra costs that are the Government’s responsibility.”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend paragraph 1 (b) of Article X of the Agreement to read as follows:

“either the United Nations or the Government, upon 60 days minimum advance notice in writing to the other, requests a postponement or cancellation of the Meeting;”

The UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to amend Annex A (List of meeting requirements) to read as follows (bold italics indicates modifications, other lines of the original annex which are not inserted herein shall remain unchanged):

ANNEX A

List of meeting requirements

Room /activity Room set-up, material and personnel Technical equipment in room IT equipment
Meeting room for Plenary sessions/ Working Group sessions of WG on technical and scientific matters / Side Events
(200-250 persons)
- Podium for six persons;
- Tables and chairs (classroom style setup);
- Country/organization name plates (tent-shaped);
- Technical support (available
24/7);
- Meeting support staff.

For the set-up we need to take into account social distancing
- Equipment for simultaneous interpretation into English and French including microphones and headsets for all participants and interpretation booths;
- Equipment for audio (MP3)
and video (MP4) recording;
- 1 projector with 20000 lumen
(VGA and HDMI connector);
- 1 large projector screen, 3 LCD
50”LCD screens in front of the podium;
- Adequate number of power sockets and extension cords for all participants’ laptops.
- 2 presentation Laptops i7 equipped with Windows 10, 8 RAM, administrator rights, MS Office 365, with DVD player. Both laptops, on the podium and in the technical area, need to be connected with RJ45 ethernet cable;
- Cordless presentation pointer (handheld device) connected to presentation laptop.
Meeting room for Working Group sessions on administrative and financial matters / Side Events
(60 persons)
- Tables and chairs (classroom style);
- Country/organization name plates (tent-shaped, second set);

- Technical support (available
24/7).
- Equipment for simultaneous interpretation into English and French including microphones and headsets for all participants and interpretation booths;
- Equipment for audio recording
(MP3);
- 1 projector with 20000 lumen
(HDMI connector);
- 1 large projector screen, 2 LCD
50”LCD screens in front of the stage;
- Adequate number of power sockets and extension cords for all participants’ laptops.
- 2 presentation laptops i7 equipped with Windows 10, 8 RAM, administrator rights, MS Office 365, DVD player, pointer. Both Laptops, in meeting room and technical area, need to be connected with RJ45
Ethernet cable.
Room for Document
Control (3 persons)


Could be a shared room with the French translators
- 3 desks and chairs;
- Sufficient supplies of A4 copy paper (4,000 sheets).
- Sufficient number of power sockets. - 3 larger screens to be connected to AEWA laptops;
- 1 large industrial color network printer which prints and copies double sided, sorts and staples close to the office.
Room for French Translators (2 persons)

Could be a shared room with the Document Control
- 2 desks and chairs. - Sufficient number of power sockets. - 2 desktop computers i5 equipped with Windows 10, 8 RAM, administrator rights, MS Office 365 and screen;
- 2 larger screens to be connected to AEWA laptops;
- Access to network printer which prints and copies double sided, sorts and staples close to the office.
Press Conference Room & Media Center & Interview room

(optional)
- Podium for 5 persons;
- Presentation stand;
- Sufficient tables and chairs for media representatives (10-14 chairs);
- Possibly an elevated stand/podium for cameras + equipment in the back of the room;
- Furniture for interview corner (small sofa + chairs, plants and MOP branded backdrop). Room with natural light would be good.
- Microphones for Podium;
- Mobile microphone for questions from the floor;
- Live feed video recording functionality & set up.
- 1 large 65” LCD screen for LIVE Streaming from the Plenary Room;
- 1 Desktop computers i5, Windows 10, 8 RAM, admin rights, office 365 and screen;
- Access to network printer which prints and copies double sided, sorts and staples close to the office.

In addition, the UNEP/AEWA Secretariat hereby initiates to delete the line called Documents area from the above Annex A table.

The UNEP/AEWA Secretariat wishes to propose that if the aforementioned proposals are acceptable to the Hungarian Party, then the present Note together with the Note from the Hungarian Party in response, shall constitute the amendment of the Agreement (hereinafter referred to as the “Amendment”). The UNEP/AEWA Secretariat wishes to further propose that the Amendment shall enter into force thirty (30th) days after the receipt of the response Note Verbale of the Hungarian Party by UNEP/AEWA Secretariat.

The UNEP/AEWA Secretariat avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration.”

3. melléklet a 2022. évi XVI. törvényhez

„SZÓBELI JEGYZÉK

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma nagyrabecsülését fejezi ki az ENSZ Afrikai-Eurázsiai Vándorló Vízimadarak Védelméről szóló Megállapodás UNEP Titkársága (a továbbiakban: UNEP/AEWA Titkárság) részére, és hivatkozással az UNEP/AEWA Titkárság 2022. április 29. napján kelt szóbeli jegyzékére a Magyarország Kormánya és az ENSZ Afrikai-Eurázsiai Vándorló Vízimadarak Védelméről szóló Megállapodás UNEP Titkársága között létrejött, a Szerződő Felek 2021. október 5-9. közötti budapesti, az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló 8. találkozója tárgykörében megkötött Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítása kapcsán, az alábbi választ adja:

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás címe az alábbiak szerint módosul:

„MEGÁLLAPODÁS A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ, AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS UNEP ÁLTAL ELLÁTOTT TITKÁRSÁGA (UNEP/AEWA TITKÁRSÁG) KÖZÖTT AZ AFRIKAI-EURÁZSIAI VÁNDORLÓ VÍZIMADARAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES FELEK TALÁLKOZÓJA 8. ÜLÉSÉNEK MEGRENDEZÉSÉRŐL (2022. SZEPTEMBER 26-30., BUDAPEST, MAGYARORSZÁG)”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás I. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Találkozóra a tervek szerint 2022. szeptember 26. és 30. között kerül sor Budapesten, Magyarországon, az időpontokat a Feleknek az esemény előtt meg kell erősíteni.”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás I. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Tekintettel a folyamatban lévő COVID-19 járványra és a vírus további terjedése megfékezésének rendkívüli szükségességére, a Találkozó teljesen virtuális formában is megtartható. Ezen tartalék lehetőség műszaki követelményeit teljes mértékben a virtuális helyzethez kell igazítani. A fentiekre vonatkozó döntést az AEWA Állandó Bizottsága hozza meg a Kormánnyal szoros együttműködésben.”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás III. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Kormány a Helyszínek részeként köteles biztosítani az „A” és „B” Mellékletben meghatározott létesítményeket, eszközöket és infrastruktúrát, valamint a Résztvevők üzleti alapú kiszolgálását biztosító, étkezésre alkalmas létesítményeket. Abban az esetben, ha a COVID-19 következtében egy teljes mértékben virtuális találkozót tartanak, a „B” mellékletben leírt technikai követelményeket hozzá kell igazítani az újonnan elfogadott ülésformátum igényeihez.”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás VI. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Kormány köteles a Résztvevőknek a Találkozó negyedik napjára, vagyis 2022. szeptember 29-re egynapos kirándulást szervezni, és viselni ennek költségeit.”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás IX. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Kormány köteles legkésőbb 2022. június 15-ig letétbe helyezni a jelen Cikk 1. pontjában hivatkozott, becsült összegnek megfelelő 90.017 EUR összeget az alábbi bankszámlán:

EGYESÜLT NEMZETEK (DECH1)

DE565011080061616 03755 CHASDEFX

J.P. Morgan AG Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main Németország

Közlemény: 32AVL_R1 -32AVL-000093

Ha szükséges, a Kormány köteles az UNEP/AEWA Titkárság kérésének megfelelő további előleget biztosítani annak érdekében, hogy az UNEP/AEWA Titkárság még ideiglenesen se kényszerüljön saját készpénzeszközeiből fedezni a Kormány által fizetendő többletköltségeket.”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát, mely szerint a Megállapodás X. cikk (1) b) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„akár az Egyesült Nemzetek, akár a Kormány a másik félnek küldött legalább 60 napos előzetes írásbeli értesítéssel kéri a Találkozó elhalasztását vagy törlését;”

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát az „A” melléklet (A találkozóval kapcsolatos követelmények listája) módosítására vonatkozóan a következőképpen (a félkövér, dőlt betű jelzi a módosításokat, az eredeti melléklet többi sora, amely nem került beillesztésre, változatlan formában hatályban marad):

„A” MELLÉKLET

A találkozóval kapcsolatos követelmények listája

Helyiség /tevékenység A helyiség berendezése, anyagok és személyzet A helyiség műszaki felszereltsége IT eszközök
Tárgyaló a plenáris ülések/ műszaki és tudományos ügyekkel foglalkozó munkacsoport ülések / kísérő rendezvények megtartására (kb.
200-250 fős)
- Hat személynek alkalmas emelvény;
- Asztalok és székek (osztályterem jellegű elrendezésben);
- Országok/szervezetek nevének feltüntetésére szolgáló táblák (sátorformájú);

- Műszaki segítség (folyamatosan, 24/7-ben elérhető);
- A Találkozó kisegítő
személyzete.

Az elrendezésnél figyelembe kell vennünk a távolságtartást.
- Felszerelés az angolra és franciára történő szimultán tolmácsoláshoz, így mikrofon és headset valamennyi résztvevő számára és tolmácsfülkék;
- Hang- (MP3) és videóanyag (MP4) rögzítéséhez szükséges berendezések;
- 1 db 20000 lumen fényerősségű projektor (VGA és HDMI csatlakozóval);
- 1 db nagy méretű vetítővászon, 3 db 50 colos LCD-képernyő az emelvény előtt;
- Csatlakozóaljzat és hosszabbítózsinór, valamennyi résztvevő laptopjának kiszolgálására alkalmas mennyiségben.
- A prezentációkhoz 2 db laptop i7 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és DVD-
lejátszóval ellátva. Mindkét laptopot, az emelvényen és a műszaki területen is, RJ45 ethernet kábellel kell csatlakoztatni;
- Vezeték nélküli, kézi diavetítés-
vezérlő, a prezentációt futtató laptophoz csatlakoztatva.
Tárgyaló az adminisztratív és pénzügyi ügyekkel foglalkozó munkacsoport ülések/kísérő rendezvények megtartására

(kb. 60 fős)
- Asztalok és székek (osztályterem jellegű elrendezésben);
- Országok/szervezetek nevének feltüntetésére szolgáló táblák (sátorformájú, második készlet);
- Műszaki segítség (folyamatosan, 24/7-ben elérhető).
- Eszközök az angolra és franciára történő szimultán tolmácsoláshoz, így mikrofon és headset valamennyi résztvevő számára és tolmácsfülkék;
- Berendezés hanganyag
(MP3) rögzítéséhez;
- 1 db 20000 lumen fényerősségű projektor (HDMI csatlakozóval);
- 1 db nagy méretű vetítővászon, 2 db 50 colos LCD-képernyő az emelvény előtt;
- Csatlakozóaljzat és hosszabbítózsinór, valamennyi résztvevő laptopjának kiszolgálására alkalmas mennyiségben.
- A prezentációkhoz 2 db laptop i7 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és DVD-
lejátszóval ellátva, diavetítés-
vezérlő. Mindkét laptopot, a tárgyalóban és a műszaki területen is, RJ45 Ethernet kábellel kell csatlakoztatni.
Dokumentumellenőrzésre szolgáló helyiség (3 fő részére)


A francia tolmácsokkal közös helyiség is lehet.
- 3 asztal és székek;
- Megfelelő mennyiségű A4- méretű másolópapír (4.000 lap).
- Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat.
- 3 db, nagyobb méretű képernyő az AEWA laptopjaihoz csatlakoztatásra;

- 1 db nagy, ipari teljesítményű, színes, hálózati nyomtató, ami kétoldalas nyomtatásra és másolásra, a papírok kiválogatására és összetűzésére alkalmas, az irodahelyiség közelében elhelyezve.
Helyiség a francia tolmácsok részére (2 fő)

A dokumentumellenőrzőkkel közös helyiség is lehet.
- 2 asztal és székek. - Elegendő mennyiségű
csatlakozóaljzat.
- 2 db asztali számítógép i5 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és monitorral;
- 2 db, nagyobb méretű képernyő az AEWA laptopjaihoz csatlakoztatásra;

- Az irodahelyiség közelében elhelyezett, kétoldalas nyomtatásra és másolásra, a papírok kiválogatására és összetűzésére alkalmas hálózati nyomtatóhoz való hozzáférés.
Sajtókonferencia-terem, médiaközpont, interjúhelyiség opcionális - 5 személynek alkalmas emelvény;
- Előadói pulpitus;
- Megfelelő mennyiségű asztal és székek a média képviselői számára (10-14 szék);
- A helyiség hátuljában egy lehetőség szerint megemelt állvány/pulpitus a kamerák és egyéb eszközök elhelyezésére;

- Berendezett interjúsarok (kis kanapé és székek, növények és a Találkozó logójával ellátott háttér). Természetes fénnyel megvilágított helyiség lenne az ideális.
- Mikrofonok az emelvényre;

- Hordozható mikrofonok a hallgatóság kérdéseinek feltevésére;
- Az élő közvetítés rögzítésének lehetősége, és az ahhoz szükséges berendezés.
- 1 db nagy méretű, 65 colos LCD-monitor a plenáris ülésteremből történő ÉLŐ közvetítéshez;
- 1 db asztali számítógép i5 processzorral, Windows 10 szoftverrel, 8 RAM memóriával, rendszergazdai jogosultsággal, MS Office 365 szoftverrel és monitorral;
- Az irodahelyiség közelében elhelyezett, kétoldalas nyomtatásra és másolásra, a papírok kiválogatására és összetűzésére alkalmas hálózati nyomtatóhoz való hozzáférés.

A Magyar Fél elfogadja az UNEP/AEWA Titkárság módosító javaslatát a Dokumentumkezelő terület elnevezésű sor törlésére vonatkozóan a fenti „A” melléklet táblázatából.

Az UNEP/AEWA Titkárság szóbeli jegyzéke és a Magyar Fél válaszul megküldött jelen szóbeli jegyzéke együttesen fogja képezni a Megállapodás módosítását (a továbbiakban: „Módosítás”). A Módosítás a Megállapodás szerves részét fogja képezni és a Módosítás a Magyar Fél válaszjegyzékének az UNEP/AEWA Titkárság általi kézhezvételétől számított harmincadik (30) napon lép hatályba.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megragadja a lehetőséget, hogy ismételten kifejezze nagyrabecsülését az UNEP/AEWA Titkárság részére.”

4. melléklet a 2022. évi XVI. törvényhez

„NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the UNEP-administered Secretariat of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (hereinafter referred to as the “UNEP/AEWA Secretariat”), and with reference to the latter’s Note Verbale dated 29 April, 2022 on the amendment of the Agreement between the Government of Hungary and the United Nations, represented by the UNEP-administered Secretariat of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (UNEP/AEWA Secretariat) regarding the 8th Session of the Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of the African-Eurasian Migratory Waterbirds, 5-9 October, 2021, Budapest, Hungary (hereinafter referred to as the “Agreement”) responds as follows.

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which the title of the Agreement will be amended as follows:

”AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE UNITED NATIONS, REPRESENTED BY THE UNEP-ADMINISTERED SECRETARIAT OF THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN- EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS (UNEP/AEWA SECRETARIAT) REGARDING THE 8TH SESSION OF THE MEETING OF THE PARTIES TO THE AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY WATERBIRDS, 26-30 SEPTEMBER 2022, BUDAPEST, HUNGARY”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which paragraph 1 of Article I of the Agreement will be amended as follows:

“The Meeting is scheduled to take place in Budapest, Hungary from 26 to 30 September 2022, with the dates to be confirmed by the Parties in advance of the event.”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which paragraph 2 of Article I of the Agreement will be amended as follows:

“In view of the COVID-19 pandemic and the exceptional need to contain the further spreading of the virus, the Meeting may be held in a fully virtual format. The technical requirements for such fall-back option would need to be adapted to the fully virtual situation. The decision will be made by the AEWA Standing Committee in close collaboration with the Government.”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which paragraph 2 of Article III of the Agreement will be amended as follows:

“The Government shall provide on the Premises, as the facilities, equipment and infrastructure provided in Annex A and B, as well as appropriate eating facilities, for the use of Participants on a commercial basis. In the event of a fully virtual meeting in response to COVID-19-related developments the technical requirements described in Annex B will need to be adapted to the needs of the newly agreed meeting format.”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which paragraph 2 of Article VI of the Agreement will be amended as follows:

“The Government shall organize and bear the costs of an all-day excursion for Participants to take place on the fourth day of the meeting, i.e. 29 September 2022.”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which paragraph 2 of Article IX of the Agreement will be amended as follows:

“The Government shall, not later than 15 June 2022, deposit the sum of € 90,017, representing the total estimated costs referred to in paragraph 1 of the present Article, to following account:

UNITED NATIONS (DECH1)

DE565011080061616 03755

CHASDEFX

J.P. Morgan AG

Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main

Germany

Reference: 32AVL_R1-32AVL-000093

If necessary, the Government shall make further advances as requested by the UNEP/AEWA Secretariat so that the latter shall not at any time have to finance temporarily from its cash resources the extra costs that are the Government’s responsibility.”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which paragraph 1 (b) of Article X of the Agreement will be amended as follows:

“either the United Nations or the Government, upon 60 days minimum advance notice in writing to the other, requests a postponement or cancellation of the Meeting;”

The Hungarian Party kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side according to which Annex A (List of meeting requirements) shall be amended as follows (bold italics indicates modifications, other lines of the original annex which are not inserted herein shall remain unchanged):

ANNEX A

List of meeting requirements

Room /activity Room set-up, material and personnel Technical equipment in room IT equipment
Meeting room for Plenary sessions/ Working Group sessions of WG on technical and scientific matters / Side Events
(200-250 persons)
- Podium for six persons;
- Tables and chairs (classroom style setup);
- Country/organization name plates (tent-shaped);
- Technical support (available
24/7);
- Meeting support staff.

For the set-up we need to take into account social distancing
- Equipment for simultaneous interpretation into English and French including microphones and headsets for all participants and interpretation booths;
- Equipment for audio (MP3)
and video (MP4) recording;
- 1 projector with 20000 lumen
(VGA and HDMI connector);
- 1 large projector screen, 3 LCD
50”LCD screens in front of the podium;
- Adequate number of power sockets and extension cords for all participants’ laptops.
- 2 presentation Laptops i7 equipped with Windows 10, 8 RAM, administrator rights, MS Office 365, with DVD player. Both laptops, on the podium and in the technical area, need to be connected with RJ45 ethernet cable;
- Cordless presentation pointer (handheld device) connected to presentation laptop.
Meeting room for Working Group sessions on administrative and financial matters / Side Events
(60 persons)
- Tables and chairs (classroom style);
- Country/organization name plates (tent-shaped, second set);

- Technical support (available
24/7).
- Equipment for simultaneous interpretation into English and French including microphones and headsets for all participants and interpretation booths;
- Equipment for audio recording
(MP3);
- 1 projector with 20000 lumen
(HDMI connector);
- 1 large projector screen, 2 LCD
50”LCD screens in front of the stage;
- Adequate number of power sockets and extension cords for all participants’ laptops.
- 2 presentation laptops i7 equipped with Windows 10, 8 RAM, administrator rights, MS Office 365, DVD player, pointer. Both Laptops, in meeting room and technical area, need to be connected with RJ45 Ethernet cable.
Room for Document
Control (3 persons)


Could be a shared room with the French translators
- 3 desks and chairs;
- Sufficient supplies of A4 copy paper (4,000 sheets).
- Sufficient number of power sockets. - 3 larger screens to be connected to AEWA laptops;
- 1 large industrial color network printer which prints and copies double sided, sorts and staples close to the office.
Room for French Translators (2 persons)

Could be a shared room with the Document Control
- 2 desks and chairs. - Sufficient number of power sockets. - 2 desktop computers i5 equipped with Windows 10, 8 RAM, administrator rights, MS Office 365 and screen;
- 2 larger screens to be connected to AEWA laptops;
- Access to network printer which prints and copies double sided, sorts and staples close to the office.
Press Conference Room & Media Center & Interview room

(optional)
- Podium for 5 persons;
- Presentation stand;
- Sufficient tables and chairs for media representatives (10-14 chairs);
- Possibly an elevated stand/podium for cameras + equipment in the back of the room;
- Furniture for interview corner (small sofa + chairs, plants and MOP branded backdrop). Room with natural light would be good.
- Microphones for Podium;
- Mobile microphone for questions from the floor;
- Live feed video recording functionality & set up.
- 1 large 65” LCD screen for LIVE Streaming from the Plenary Room;
- 1 Desktop computers i5, Windows
10, 8 RAM, admin rights, office 365 and screen;
- Access to network printer which prints and copies double sided, sorts and staples close to the office.

In addition, the Hungarian Side kindly accepts the amendment proposal of the UNEP/AEWA side on the delete of the line called Documents area from the above Annex A table.

The Note Verbale from the UNEP/AEWA Secretariat and the present Note Verbale of the Hungarian Party in reply shall constitute the amendment of the Agreement (hereinafter referred to as the “Amendment”). The Amendment shall be an integral part of the Agreement and shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the response Note Verbale of the Hungarian Party by the UNEP/AEWA Secretariat.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the UNEP/AEWA Secretariat the assurances of its highest consideration.”