A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.III.31. - 2023.III.31.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XXXI. törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról * 

1-9. * 

1-19. § * 

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

20-21. § * 

22. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

23-26. § * 

11-15. * 

27-39. § * 

16. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 22. § (2) bekezdése 2023. március 31-én lép hatályba.

41. § (1) A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdés és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 4. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) Az 5-7. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 11. § és a 13. § az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 14-16. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 17. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 20. § és a 26. § a) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(8) A 21. §, a 22. §, a 24. §, a 25. § és a 26. § b) pontja, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(9) A 27. § és a 29. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(10) A 35. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2022. évi XXXI. törvényhez *