A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.IV.1. - határozatlan)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LVIII. törvény

az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv (a továbbiakban: módosító Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja a módosító Jegyzőkönyvnek az 5. Cikkben meghatározott időponttól kezdődő ideiglenes alkalmazását.

(2) A módosító Jegyzőkönyv 5. Cikke alapján Magyarország a módosító Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésekor a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot teszi. A nyilatkozat hivatalos angol nyelvű fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a módosító Jegyzőkönyv 5. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 4. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet a módosító Jegyzőkönyv 4. Cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) A módosító Jegyzőkönyv, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját, a 4. § szerinti ideiglenes alkalmazás kezdetének naptári napját és a (3) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

1-2. melléklet a 2022. évi LVIII. törvényhez * 

3. melléklet a 2022. évi LVIII. törvényhez

Magyarország a módosító Jegyzőkönyv 5. Cikke alapján a következő nyilatkozatot teszi:

Magyarország kijelenti, hogy a módosító Jegyzőkönyv rendelkezéseit ideiglenesen alkalmazni fogja azon államokkal való kapcsolataiban, amelyek hasonló tartalmú nyilatkozatot tettek.

4. melléklet a 2022. évi LVIII. törvényhez

Magyarország módosító Jegyzőkönyv 5. Cikke alapján tett nyilatkozatának hivatalos angol nyelvű fordítása a következő:

Hungary declares that it will apply the provisions of the amending Protocol on a provisional basis in its relations with those Parties which have made a declaration to the same effect.