A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2023. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 58 600,0 millió Ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 58 600,0 millió Ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2023. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 621,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 621,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 330,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 330,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2023. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 126 577,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 126 577,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2023. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése alapján a 2023. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2023. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. A Hatóság 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Személyi juttatások 13 470,0
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 980,0
4 3. Dologi kiadások 27 750,0
5 4. Egyéb működési célú kiadások 10 520,0
6 5. Beruházások 4 860,0
7 6. Felújítások 20,0
8 Költségvetési kiadások összesen 58 600,0

2. A Hatóság 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 855,0
3 2. Közhatalmi bevételek 36 460,0
4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 260,2
5 2.2. Frekvenciadíjak 30 870,0
6 2.3. Azonosítók díja 2 550,0
7 2.4. Felügyeleti díj 2 400,0
8 2.5. Üzemeltetési díjak 7,0
9 2.6. Egyéb bírság bevételei 372,5
10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3
11 3. Működési bevételek 9 139,0
12 4. Felhalmozási bevételek 140,0
13 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,0
14 Költségvetési bevételek összesen 58 600,0

2. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Személyi juttatások 135,0
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0
4 3. Dologi kiadások 422,0
5 4. Egyéb működési célú kiadások 28,0
6 5. Beruházások 18,0
7 Költségvetési kiadások összesen 621,0

2. A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 274,0
3 2. Működési bevételek 347,0
4 Költségvetési bevételek összesen 621,0

3. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0
4 3. Kötbér és bírság 40,0
5 4. Óvadék 10,0
6 Kiadások összesen 1 330,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0
4 3. Kötbér és bírság 40,0
5 4. Óvadék 10,0
6 Bevételek összesen 1 330,0

4. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

1. Az Alap 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 3 361,4
3 1.1. Médiatanács 274,0
4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 855,0
5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4
6 2. Médiatanács Támogatási Program 1 440,0
7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2 100,0
8 4. Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 106 667,1
9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 24 698,4
10 4.2. Dologi kiadások 68 219,4
11 4.3. Beruházások, felújítások 13 749,3
12 5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 1 268,6
13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 381,6
14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 193,3
15 8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 8,0
16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
17 10. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 10 000,0
18 11. Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 195,0
19 12. Egyéb céltámogatások felhasználása 696,2
20 Költségvetési kiadások összesen 126 577,3
21 Kiadások összesen 126 577,3

2. Az Alap 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
2 1. Közszolgálati hozzájárulás 109 748,5
3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0
4 3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 21,5
5 4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 50,0
6 5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 10 000,0
7 Költségvetési bevételek összesen 121 095,0
8 6. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 5 482,3
9 Bevételek összesen 126 577,3