A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Mmtr.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Ha a munkáltató az Mmtr. szerinti foglalkoztatási kötelezettségének a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti fűtési idényben nem tesz eleget, az Mmtr. 8. § (1) bekezdés f) pontját, 11/A. § (4) bekezdését, 14. § (3) bekezdését, 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját, b), c) és e) pontját, valamint 37. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. § Az Mmtr. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség-támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállaló után, aki keret- és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltatónál

a) az e rendelet hatálybalépése napján vagy 2023. évre vonatkozóan 2023. január 31-éig megkötött munkaszerződéssel és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkezik, és

b) munkaviszonya a 2. § szerinti fűtési idény ideje alatti elszámolási időszakban is fennáll.

4. § Az állásidő alkalmazása esetén az Mmtr. 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.