A jogszabály mai napon ( 2023.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról

A Kormány

1. egyetért a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységének a Hungary Helps Program keretében történő további támogatásával, és e cél megvalósítása érdekében többletforrás biztosításával;

2. egyetért a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.) Ukrajnában való jelenlétének biztosításával, melynek célja a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos helyszíni igények felmérése, a helyi és nemzetközi partnerek, valamint a magyar állami szervek segélyezési tevékenységének összehangolása, továbbá logisztikai segítségnyújtás az adományok megfelelő kezeléséhez;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - az 1. és 2. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,

a) 28. Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások jogcímcsoport javára 220 110 000 forint,

b) 83. Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoport javára 100 050 000 forint

biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében, a 3. pont a) alpontja szerinti forrás terhére gondoskodjon a kedvezményezettek részére legfeljebb 220 000 000 forint összegű adomány nyújtásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 3. pont a) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel létesítsen támogatási jogviszonyt a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére, legfeljebb 100 000 000 forint összegben.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 3. pont b) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal