A jogszabály mai napon ( 2023.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról

A Kormány

1. a nemzetközi helyzetre tekintettel, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti orvostechnikai eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség együttműködésével a Hungary Helps Program keretében, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet bevonásával a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás Egészségügyi Főosztály - Speciális Egészségügyi Ellátást Biztosító Osztály (Комунальна установа База спеціального медичного постачання департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації) részére;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviselőjével, és - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról, a 3. pont szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 15 napon belül

3. felhívja a belügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 15 napon belül

1. melléklet az 1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozathoz

A B C
Sorszám Orvostechnikai eszközök Mennyiség (db)
1. Vizsgálókesztyű - Latex S méret 1000
2. Vizsgálókesztyű - Latex M méret 1000
3. Vizsgálókesztyű - Latex L méret 1000
4. Fecskendős infúziós pumpa; MP-30A 400
5. Infúziós pumpa dokkoló; MP-80A 100
6. Volumetrikus infúziós pumpa; Medcaptain MP-60A 100