A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

A szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat a következő 6-8. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„6. egyetért a szomszédos országokban felmerülő - Magyarország területét közvetlenül érintő - humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának 2023. évi folytatása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjainak támogatásával;

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a miniszterelnök általános helyettese bevonásával - gondoskodjon a 6. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 1 500 900 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2023. január 31.

8. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 6. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 7. pontban meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 250 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 7. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal”