A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

NAV Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője 7005/2022. felhívása

az orosz-ukrán konfliktus miatt elrendelt újabb uniós szankciókról (tengerhajózási termékek és technológiák) * 

Az orosz-ukrán konfliktus miatt az Európai Unió Tanácsa 2022. március 10-ei hatállyal újabb kiviteli szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben.

A vámhatósági feladatellátást az alábbi uniós rendelet érinti:

- az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló 2022/394/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/394/EU rendelet).

1. A kiviteli tilalom alá tartozó termékek

A 2022/394/EU rendelet 1. cikk 4. pontja új 3f. cikkel egészíti ki a 833/2014/EU rendeletet. Az új cikk szerint a 833/2014/EU rendelet új, XVI. mellékletben felsorolt, a 89. árucsoportba tartozó tengerhajózási termékek és technológiák (függetlenül attól, hogy az EU-ból származnak) bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet, szerv számára vagy Oroszországban történő felhasználásra vagy orosz zászló alatt közlekedő hajó fedélzetén való elhelyezés céljából történő kivitele tilos. A fentiek miatt a szankciók hatálya alá tartozó, a 833/2014/EU rendelet VII. mellékletében felsorolt termékek köre módosult.

2. A kiviteli tilalom alóli mentesítés

A kiviteli tilalmak nem vonatkoznak az olyan termékekre, amelyeket nem katonai felhasználásra szánnak (pl. humanitárius vagy orvosi célra, az egészségre és a biztonságra súlyosan kiható esemény megelőzése miatt). A mentességet élvező felhasználási célokat a módosított 833/2014/EU rendelet 3f. cikk (3)-(4) bekezdései részletesen tartalmazzák. Ugyanakkor ilyen esetben is szükséges az exportengedély a kettős felhasználású termékek forgalmára irányadó 821/2021/EU európai parlementi és tanácsi rendelet alapján.

3. TARIC intézkedések

A 2022/394/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba.

Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek kivitele a 2022/394/EU rendelet alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódot kell szerepeltetni: Y815: a 833/2014/EU rendelet 3f. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk.

Y816: a 833/2014/EU tanácsi rendelet 3f. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3f. cikk (3) és (4) bekezdésében foglalt kivételeket).

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.