A jogszabály mai napon ( 2023.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

NAV Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője 7011/2022. felhívása

az orosz-ukrán konfliktus miatt elrendelt újabb uniós szankciókról * 

Az orosz-ukrán konfliktus miatt az Európai Unió Tanácsa 2022. április 9-ei hatállyal újabb kiviteli és behozatali szankciókat fogadott el Oroszországgal és Belarusszal szemben.

A vámhatósági feladatellátást az alábbi uniós rendeletek érintik:

- az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU rendelet) módosításáról szóló 2022/576/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/576/EU rendelet),

- a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2022/577/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/577/EU rendelet).

A 2022/576/EU rendelet az alábbi linken elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=HU

A 2022/577/EU rendelet az alábbi linken elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=HU

I. Az Oroszországgal szemben elrendelt újabb szankciók

- A kiviteli szankciók kiterjesztése

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 8. pontja módosította a 833/2014/EU rendelet 3b. cikk (1) bekezdést. A kőolaj-finomítás során használt termékek mellett immár a földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas, a X. mellékletben vámtarifaszám szerint felsorolt termékek és technológiák kivitele is tilos bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra. Ennek megfelelően a 833/2014/EU rendelet X. melléklete kiegészítésre került a földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra szolgáló termékekkel.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 9. pontja módosította a 833/2014/EU rendelet 3c. cikk (1) bekezdését. Eszerint tilos a XI. mellékletben felsorolt légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák mellett a XX. mellékletben felsorolt vámtarifaszám szerint felsorolt sugárhajtómű-üzemanyagok és üzemanyag adalékok kivitele bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő kivitele.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 12. pontja a 833/2014/EU rendelet 3h. cikkét új bekezdésekkel egészítette ki. A kiegészítés szerint engedélyezhető formális kulturális együttműködés keretében kölcsönzött kulturális javak Oroszországba történő átadása vagy kivitele.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 13. pontja alapján a 833/2014/EU rendelet új 3k. cikkel egészült ki. Eszerint tilos a 833/2014/EU rendeletben újonnan létrehozott XXIII. mellékletben felsorolt olyan termékek kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak az orosz ipari kapacitások fejlesztéséhez. A tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére, valamint olyan termékekre, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei, vagy a nemzetközi jog alapján mentességet élvező szervezeteknek, képviseleteknek, vagy hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira. A tagállamok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt termékek humanitárius vagy evakuációs célokra történő kiszállítását.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 22. pontja módosítja a 833/2014/EU rendelet 5i. pontját. Eszerint tilos a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek (4907 vámtarifaszám) kivitele Oroszországba, vagy bármely orosz személynek, szervezetnek, beleértve az orosz kormányt és az orosz központi bankot (korábban az euróban denominált bankjegyekre vonatkozott a tilalom). A tilalom nem vonatkozik az Oroszországba utazó magánszemélyek és a velük utazó családtagjai és a nemzetközi jog alapján mentességet élvező szervezetek, képviseletek általi használatra.

- A kiviteli tilalommal érintett termékek körét érintő változások

A 833/2014/EU rendelet VII. mellékletében árumegnevezés szerint felsorolt, kiviteli tilalom alá eső kettős felhasználású termékek köre módosult (a 2022/576/EU rendelet I. melléklete által).

A 833/2014/EU rendelet X. mellékletében vámtarifaszám szerint felsorolt, kiviteli tilalom alá eső, a kőolaj finomításához használt termékek és technológiák köre kiegészült a földgáz cseppfolyósítása során történő felhasználásra alkalmas árukkal (a 2022/576/EU rendelet III. melléklete által).

A 833/2014/EU rendelet XVIII. mellékletében vámtarifaszám szerint felsorolt, kiviteli tilalom alá eső luxustermékek köre módosult (a 2022/576/EU rendelet V. melléklete által).

A 2022/576/EU rendelet VI. melléklete a 833/2014/EU rendeletet új XX. melléklettel egészítette ki, amely a kiviteli tilalom alá eső sugárhajtómű-üzemanyagokat és üzemanyag- adalékokat tartalmazza vámtarifaszám szerint (pl. kerozin 27. árucsoport, korróziógátlók 38. árucsoport).

A 2022/576/EU rendelet VI. melléklete a 833/2014/EU rendeletet új XXI. melléklettel egészítette ki, amely a kiviteli tilalom alá eső sugárhajtómű-üzemanyagok és üzemanyag- adalékokat tartalmazza vámtarifaszám szerint (pl. kerozin 27. árucsoport, korróziógátlók 38. árucsoport).

A 2022/576/EU rendelet VI. melléklete a 833/2014/EU rendeletet új XXIII. melléklettel egészítette ki, amely azokat a termékeket tartalmazza vámtarifaszám szerint, amelyek hozzájárulhatnak az orosz ipari kapacitások fejlesztéséhez (az alábbi árucsoportokat érinti a változás, melyek fokozott odafigyelést igényelnek: 06., 25., 27-29., 32., 34-35., 37-40., 44-45., 47-49., 51-56., 58-60., 63., 68-70., 72-76., 78-87., 90., 94., 96) pl.vegyi anyagok 28-29. árucsoport, festékek 32. árucsoport, cementáru 68. árucsoport, vas és acéláruk (72-73. árucsoport, áruszállító járművek 87. árucsoport, elektronikai cikkek 85. árucsoport).

- A behozatali szankciók kiterjesztése

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 11. pontja alapján a 833/2014/EU rendelet új 3ea. cikkel egészült ki. Eszerint 2022. április 16. után az orosz felségjelzésű hajók nem köthetnek ki, nem hajózhatnak be az EU kikötőibe. A tilalom kiterjed a jachtokra és minden kedvtelési célú vízi járműre. A tilalom nem alkalmazandó a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban felhasznált termék (pl. búza, műtrágya) szállítására, a humanitárius segítségnyújtásra vagy a gyógyászati célú szállításokra, vagy a földgáz és kőolaj szállítására és a 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott XXIV. mellékletében szereplő vegyi és vasáruk szállítására.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 13. pontja új 3i. cikkel egészítette ki a 833/2014/EU rendeletet. Eszerint tilos a 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott XXI. mellékletében felsorolt, Oroszországból származó, vagy onnan exportált termékek behozatala az EU területére, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, és így biztosíthatják az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseket. A tilalom nem alkalmazandó a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. július 10-ig történő teljesítésére Szintén nem vonatkoznak a tilalmak a 310420, a 310520, a 310560 és a 310590 vámtarifaszámok alá tartozó kálium-klorid és egyéb trágyázószerek 2022. július 10-től, a következő év július 9-ig tartó időszakban és meghatározott mennyiségben történő behozatalára. E termékekre tehát behozatali mennyiségi kontingens rendszert alakítottak ki.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 13. pontja alapján a 833/2014/EU rendelet új 3j. cikkel egészült ki. Tilos közvetlenül vagy közvetve megvásárolni, behozni az EU területére a XXII. mellékletben vámtarifaszám szerint felsorolt szénterméket vagy egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagot, ha azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják. A tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. augusztus 10-ig történő teljesítésére. Előzőek miatt a behozatali tilalom alól már csak a kőolaj és a földgáz, illetve a finomított kőolajtermékek képeznek kivételt a 2022/576/EU rendelet 6. pontjával módosított 833/2014/EU rendelet 3. cikk (3) bekezdés szerint.

A 2022/576/EU rendelet 1. cikk 13. pontja új 3l. cikkel egészítette ki a 833/2014/EU rendeletet. Eszerint az orosz közúti fuvarozók nem szállíthatnak árukat az EU-ba, ideértve a tranzitszállításokat is. A tilalom nem alkalmazandó a következőket szállító közúti fuvarozási vállalkozásokra: postai küldemények egyetemes szolgáltatásaként, és tranzittermékek az Unión keresztül a Kalinyingrádi terület és Oroszország között, feltéve, hogy az ilyen termékek szállítását e rendelet más módon nem tiltja, továbbá 2022. április 16-ig a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra (feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott, vagy a járműnek az Oroszországba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión). Emellett engedélyezhető bizonyos áruk, így például a gyógyszerek, orvostechnikai felszerelések, mezőgazdaságban és élelmiszeriparban felhasznált termékek, kulturális javak vagy a földgáz és kőolaj szállítása.

- A behozatali tilalommal érintett termékek körét érintő változások

A 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében vámtarifaszám szerint felsorolt, behozatali tilalom alá vas- és acéltermékek köre módosult (a 2022/576/EU rendelet IV. melléklete által).

A 2022/576/EU rendelet VI. melléklete a 833/2014/EU rendeletet új XXI. melléklettel egészítette ki, amely vámtarifaszám szerint tartalmazza azokat termékeket, amelyek EU területére történő behozatala tilos, mivel jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, így biztosíthatják az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseket (pl. kálium-klorid 3104, vegyi áruk 29. árucsoport, bútorok 9403, hajók 89. árucsoport).

A 2022/576/EU rendelet VI. melléklete a 833/2014/EU rendeletet új XXII. melléklettel egészítette ki, amely vámtarifaszám szerint a behozatali tilalom alá eső széntermékeket és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagokat (pl. kőszén, tőzeg, koksz 27. árucsoport).

A 2022/576/EU rendelet VI. melléklete a 833/2014/EU rendeletet új XXIV. melléklettel egészítette ki, amely azokat a vegyi- és vastermékeket tartalmazza vámtarifaszám szerint, amelyek behozatala engedélyezhető hajóforgalomban Oroszországból.

II. A Belarusszal szemben elrendelt újabb szankciók

- A kiviteli szankciók kiterjesztése

A 2022/577/EU rendelet 1. cikk 3. pontja módosította a 765/2006/EK rendelet 1za. cikkét. Eszerint tilos a tagállamok bármely hivatalos pénznemében denominált bankjegyek kivitele Belaruszba vagy bármely belorusz személynek, szervezetnek, beleértve a Belarusz Kormányt és a Központi Bankot (korábban az euróban denominált bankjegyekre vonatkozott a tilalom). A tilalom nem vonatkozik a Belaruszba utazó magánszemélyek és a velük utazó családtagjai és a nemzetközi jog alapján mentességet élvező szervezetek, képviseletek általi használatra.

- A behozatali szankciók kiterjesztése

A 2022/577/EU rendelet 1. cikk 4. pontja új 1zc. cikkel egészítette ki a 765/2006/EK rendeletet. Eszerint belorusz közúti fuvarozók nem szállíthatnak árukat az EU-ba, ideértve a tranzitszállításokat is. A tilalom nem alkalmazandó postai küldemények egyetemes szolgáltatásaként történő szállítására, továbbá 2022. április 16-ig a 2022. április 9. előtt megkezdett áruszállításra (feltéve, hogy a közúti fuvarozási vállalkozás járműve 2022. április 9-én már az Unió területén tartózkodott, vagy a járműnek Belaruszba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión). Engedélyezhető bizonyos áruk, így például a gyógyszerek, orvostechnikai felszerelések, mezőgazdaságban és élelmiszeriparban felhasznált termékek, a földgáz és kőolaj vagy humanitárius célokat szolgáló áruk szállítása.

III. TARIC intézkedések

A 2022/576/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba.

(A 2022/577/EU rendelethez nem kapcsolódik TARIC igazolás kód.)

Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek kivitele a 2022/576/EU rendelettel módosított 833/2014/EU rendelet nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódot kell szerepeltetni:

Y821: A 833/2014/EU rendelet 3h cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk

Y822: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3h. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3h.2. és a 3h.3. cikkben foglalt mentességeket)

Y823: Exportengedély az (EU) 833/2014 tanácsi rendelet 3h.4 cikke értelmében

Y824: A 833/2014/EU rendelet 3g. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk

Y825: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3g. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3g. cikk (2) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y830: Exportengedély az (EU) 833/2014 tanácsi rendelet 3c.6 cikke értelmében)

Y831: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3i. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3i. cikk (3) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y832: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3k. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3k. cikk (3) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y833: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3k. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3k. cikk (4) bekezdésében foglalt kivételeket)

Y834: Exportengedély az (EU) 833/2014 tanácsi rendelet 3k.5 cikke értelmében

Y835: A 833/2014/EU rendelet 3i. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk

Y836: Kiviteli engedély a 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja vagy 2a. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján

Y838: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3j. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3j. cikk (3) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y987: A 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 2a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 2.3. és a 2a.3. cikkben foglalt mentességeket)

Y990: Kiviteli engedély a 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (4) bekezdése vagy 2a. cikkének (4) bekezdése és 2b. cikkének (1) bekezdése alapján

Y991: A 2014/833/EU tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 2a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 2. cikk (5) bekezdésében és 2a. cikk (5) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y992: Kiviteli engedély vagy vészhelyzet esetén a 2014/833/EU tanácsi rendelet 3b. cikkének (4) bekezdése értelmében

Y993: A 2014/833/EU tanácsi rendelet 3b. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3b. cikk (3) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y995: A 833/2014/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében és 2a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk

Y996: A 833/2014/EU rendelet 3b. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk.

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.